Opinion

”Fastighetsföretag är inga sprängfyllda kassavalv”

Krönika En del debattörer erbjuder nu generöst bostadsföretagens pengar för att införa hyresstopp och hyresfria månader. Det är ingen bra idé om vi vill undvika att pandemikrisen ska blomma ut i en fullskalig finans- och fastighetskris, menar Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna Sverige

Jag är den nya smittan

Krönika Från sin tv-soffa hör Lennart Weiss politiker efter politiker som tar åt sig äran för insatserna mot coronan. Att tala i JAG-form är ett lingvistiskt ogräs som förvrider bilden av hur vårt demokratiska system fungerar, menar krönikören.

Hållbarast vinner i återstarten

Krönika Brytpunkten är här och nu! Mattias Goldmann menar att bortom det första, helt nödvändiga akuta stödet, börjar nästa fas där stimulansen är mer långsiktig och mindre kravlös. Det gäller att förstå vad som där efterfrågas för att lyckas på post-corona-marknaden.

Reformer är grunden för återstart när krisen är över

Ledare Nu gäller det att samverka för att skapa goda förutsättningar för en återstart av ekonomin. Det menar Reinhold Lennebo, som i sin ledare av samma anledning också välkomnar utredningen om fri hyressättning i nyproduktion.

”Lägger unga bort mobilen kan ensamheten minska”

Ensamhet Sedan 2015 har andelen som känner sig ensamma ökat drastiskt och fler än hälften -upplever ensamhet i hemmet. Sara Fröhling Lind, expert på konsumtion och livsstil på Ungdomsbarometern anser att mobilen och sociala medier leder till ökad ensamhet.

Politikerna som bytte sida

Politik De har gått från politiken till nya roller där de nu hjälper fastighets- och byggbolag att förstå hur politiker tänker och hur man kan påskynda processerna i kommunernas beslutsrum. ”Ett fastighetsbolag förstår inte att det tar tid med demokrati”, säger konsulten och före detta bostadsministern Stefan Attefall.

Tips för fastighetsutveckling i samklang med historien

Krönika Att finna en byggnads själ. För Karl Sundholm, projektchef på Castellum, handlar jobbet inte bara om att hitta kvadratmetrarna och maximera avkastningen. Här berättar han om att söka husens ursprung.

En glad pessimist gillar läget

Krönika Det är lätt att bli uppgiven över bristerna i bostadspolitiken, men Maria Pleiborns råd är att gilla läget, glömma politiken och agera själv.

”Fastighetsföretag är inga sprängfyllda kassavalv”

Krönika En del debattörer erbjuder nu generöst bostadsföretagens pengar för att införa hyresstopp och hyresfria månader. Det är ingen bra idé om vi vill undvika att pandemikrisen ska blomma ut i en fullskalig finans- och fastighetskris, menar Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna Sverige
2020-05-25

Jag är den nya smittan

Krönika Från sin tv-soffa hör Lennart Weiss politiker efter politiker som tar åt sig äran för insatserna mot coronan. Att tala i JAG-form är ett lingvistiskt ogräs som förvrider bilden av hur vårt demokratiska system fungerar, menar krönikören.
2020-05-20

Hållbarast vinner i återstarten

Krönika Brytpunkten är här och nu! Mattias Goldmann menar att bortom det första, helt nödvändiga akuta stödet, börjar nästa fas där stimulansen är mer långsiktig och mindre kravlös. Det gäller att förstå vad som där efterfrågas för att lyckas på post-corona-marknaden.
2020-05-19

Reformer är grunden för återstart när krisen är över

Ledare Nu gäller det att samverka för att skapa goda förutsättningar för en återstart av ekonomin. Det menar Reinhold Lennebo, som i sin ledare av samma anledning också välkomnar utredningen om fri hyressättning i nyproduktion.
2020-05-18

”Lägger unga bort mobilen kan ensamheten minska”

Ensamhet Sedan 2015 har andelen som känner sig ensamma ökat drastiskt och fler än hälften -upplever ensamhet i hemmet. Sara Fröhling Lind, expert på konsumtion och livsstil på Ungdomsbarometern anser att mobilen och sociala medier leder till ökad ensamhet.
2020-05-05

Politikerna som bytte sida

Politik De har gått från politiken till nya roller där de nu hjälper fastighets- och byggbolag att förstå hur politiker tänker och hur man kan påskynda processerna i kommunernas beslutsrum. ”Ett fastighetsbolag förstår inte att det tar tid med demokrati”, säger konsulten och före detta bostadsministern Stefan Attefall.
2020-04-30

Tips för fastighetsutveckling i samklang med historien

Krönika Att finna en byggnads själ. För Karl Sundholm, projektchef på Castellum, handlar jobbet inte bara om att hitta kvadratmetrarna och maximera avkastningen. Här berättar han om att söka husens ursprung.
2020-04-09

En glad pessimist gillar läget

Krönika Det är lätt att bli uppgiven över bristerna i bostadspolitiken, men Maria Pleiborns råd är att gilla läget, glömma politiken och agera själv.
2020-04-07

En samhällsutmaning vi måste lösa gemensamt

Ledare Vi står inför den mest omfattande samhällsutmaningen på mycket länge. I sin ledare pekar Reinhold Lennebo på vikten av att inte bara se till den egna branschens behov, utan att på alla sätt arbeta för att lösa utmaningen tillsammans.
2020-04-06

”Staten tar notan när det går snett”

Krönika Den expansiva penningpolitiken har lett till att investerare tagit allt högre risk och nu är det centralbanker och regeringar som får stå för notan, skriver Annika Winsth.
2020-03-27

Simon Imner: ”I USA är bostadspolitiken en valfråga”

Analys Joe Biden tog täten men Bernie Sanders knep det viktiga Kalifornien. Demokraternas kamp för att sålla fram en presidentkandidat hårdnar. Här gör bostadsanalytikern Simon Imner en spaning på kandidaternas bostadspolitiska reformförslag.
2020-03-04

”Lämna 70-talet och ta hyresrätten in i det nya millenniet”

Krönika Det var under 70-talet som dagens ohållbara bruksvärdessystem kom till och, konstaterar Tomas Ernhagen, det är nu dags att gå vidare och ta hyresrätten in i det nya millenniet.
2020-03-03

Räkna med ännu lägre direktavkastningskrav

Ekonmomi Investerarna ser ett globalt stagnationsscenario med svag ekonomisk tillväxt och låga räntor. Fortsatt intresse för fastigheter pressar direktavkastningen.
2020-03-02

Arbetsmarknadskriminalitet – ett ansvar hos oss alla

Krönika Kriminella nätverk har utsträckt sin verksamhet till det vanliga arbetslivet. Ansvaret för att få slut på detta är hos våra folkvalda och var och en av oss, skriver Lennart Weiss.
2020-02-25

”Vi måste sätta människor och inte systemet i fokus”

Ledare Det brådskar att hitta lösningarna för att mer långsiktigt hållbart samhälle. Fastighetsägare har under hundratals år utvecklat attraktiva miljöer. I sin ledare pekar Reinhold Lennebo på vikten av att verkligen ta tillvara på den erfarenheten.
2020-02-24

”En uppfattning som bygger på missförstånd eller ren okunskap”

Debatt Det privata kapitalet behövs för att inte bostadsområden ska förfalla och förslummas – tvärtemot vad som påstås i dokumentären Push. Det menar Reinhold Lennebo i en debattartikel.
2020-01-16

”Vi måste våga andra lösningar”

Hemlöshet Årets hemlöshetsrapport från Stockholms Stadsmission visar en oroande utveckling. Ren fattigdom närmar sig att bli den vanligaste orsaken till hemlöshet.
2020-01-15

Platsetableringens svåra konst

Kultur Konstrådgivaren Jonas Kleerup tror att fastighetsbolag kommer att få en allt större betydelse för konstvärlden. Det blir allt vanligare att konsten används som ett verktyg för platsetablering. Men det finns fällor om man inte förstår konstens villkor.
2019-12-10

”Vi bygger som om folk fortfarande har tjock-tv”

Arkitektur Alla normer som ställs för hur bostäder ska utformas är förödande, det anser arkitekten Gert Wingårdh. Han efterlyser mindre statlig inblandning i bostädernas inre planlösning och förutspår att vi kommer se fler bostäder som byggs som rena skal och inreds av köparen.
2019-12-03

”Finansdepartementet lär behöva stiga in”

Krönika Riksbanken och regeringen beskriver ekonomin som god och stark samtidigt som tydliga svaghetstecken finns på många håll. Det finns goda skäl för finansministern att spendera innan det är för sent, menar Annika Winsth.
2019-11-28

”Hur ska skolbarnen få rum?”

Krönika Nu i höst har ungefär 30 000 barn börjat i förskoleklass i Storstockholm. I hela landet är siffran 123 500 barn. Fantastiska siffror. Maria Pleiborn hoppas att alla barnen får en bra start på skolan, även om hon befarar att det inte blir så.
2019-11-27

Debatten om renovering behöver ett rejält lyft

Ledare Att pensionskapital nu används för att rusta upp miljonprogram innebär en kraft att vända utvecklingen. Tvärtemot hur det ofta framkommer i debatten. I sin ledare efterfrågar Reinhold Lennebo lite mer kunskap och fakta i diskussionen.
2019-11-25

Debatt: ”Stora risker för den som får investeringsstöd”

Debatt Med nuvarande undantagsregler är det stor risk att en fastighetsägare kan bli återbetalningsskyldig. Josef Wikell, ägare av Skytten Fastighet AB, menar att formerna för investeringsstödet måste göras om.
2019-11-18

Rekrytera fördomsfritt

Målet med all rekrytering är att få rätt person på rätt plats och att alla ges samma chans att visa sina kvalifikationer. Det menar Susanne Svensson, förhandlare, rådgivare och HR-konsult på Fastigo.
2019-10-15

Myndighetschefer ska sköta sin verksamhet – inte ha åsikter

Krönika Är det en polikrati vi vill ha? En blandning av politiker och byråkrater som blandar sig i allt men inte kan ställas under ansvar, undrar Lennart Weiss.
2019-10-14

Hoppas att fler ska lära av mångfalden i det rosa huset

Gästkrönika Namo Marouf på House of Sparks, ger i sin gästrkönika en rapport från sin medverkan på Gatherfestivalen 2019
2019-10-11

Färre stora affärer är ett tecken på omprisning

Ekonomi Nedgången i antalet affärer i kombination med den kraftigt ökande genomsnittsstorleken kan vara ett tecken på att det pågår en omprisning på marknaden.
2019-10-09

Myrdals prognosmiss cementerade hyresregleringen

Krönika Nationalekonomen Gunnar Myrdal missbedömde världsekonomin efter andra världskriget och fick regeringen att upprätthålla en hyresreglering som fått kontraproduktiva effekter fram till idag.
2019-10-08

Enbart tuffare tag mot svarthandel räcker inte

Ledare Även om svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning egentligen är symptom på en dysfunktionell bostadsmarknad så var den lagskärpning som nu är på plats nödvändig. Men det är långt ifrån tillräckligt skriver Reinhold Lennebo i sin ledare.
2019-10-07

”Vi måste våga diskutera särlösningar”

Bostadspolitik Det är ytterst problematiskt att allt fler grupper står utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Det menar Stockholms socialborgarråd Jan Jönsson (L) som tycker det är dags att diskutera nya lösningar för en social bostadspolitik.
2019-10-01

”Det är dags att vakna och se klimatriskerna”

Hållbarhet En rapport från SBAB visar att det råder stor omedvetenhet och okunskap om vilka risker klimatförändringarna kan medföra vid bostadsköp. I rapporten vände man sig till 1000 villaägare. Men Malin Pellborn, hållbarhetschef på SBAB, menar att hela fastighetsbranschen behöver öka kunskapsnivån:
2019-09-30

”Bostaden har förvandlats till en råvara”

Film Push är en ny dokumentärfilm som tar upp hur utländska kapitalfonder investerar i bostäder. Enligt regissören Fredrik Gertten har de en affärsidé att göra sig av med sittande hyresgäster för att därefter kunna höja hyran. Push har premiär idag fredag. Vi träffade Fredrik Gertten för en intervju om ämnet och filmen.
2019-09-06

Världsekonomin står inför ett paradigmskifte

Analys Fastighetsmarknaden gynnas av sommarens räntefall, men på längre sikt kan vi vara på väg in i en ekonomi med högre inflation och långräntor.
2019-09-05

”Varför spara när det är bättre att slösa?”

Krönika Centralbankernas teoribok fungerar inte längre i dagens penningpolitik och vi riskerar att hamna i ett läge där det inte längre är en dygd att spara, skriver Nordeas chefsekonom Annika Winsth.
2019-09-04

Ta plats i den digitala ekologin

Krönika Datainsamling, plattformarnas betydelse och automatisering har formligen exploderat. Detta även om utvecklingen främst drivs av andra aktörer än de som förvaltar och äger fastigheter. Det är dags för fastighetsägare och förvaltare att koppla ett digitalt grepp.
2019-09-03

”Använd dyrkarna till att öka flyttkedjorna”

Krönika Fokusera inte bara på fler bostäder. En stor del av lösningen på bostadsbristen finns i ökade flyttkedjor, skriver Maria Pleiborn, demograf och bostadsmarknadsexpert på WSP Advisory.
2019-09-02

Våga vara politisk!

Ledare Investeringsstödet behöver bättre träffsäkerhet för att göra nytta, skriver Fastighetsägarna Sveriges samhällspolitiska chef Martin Lindvall och uppmanar regeringen att tänka mer politiskt för att rikta hjälpen rätt.
2019-08-30

Debatt: ”Frestas inte till en alltför klåfingrig fastighetsskatt”

Debatt Fler röster höjs för att införa en ny fastighetsskatt. Det kan vara klokt menar bostadsanalytikern Simon Imner, men höjer ett varningens finger för att frestas till en alltför klåfingrig modell.
2019-08-14

”När människor dröjer kvar på en plats ökar trivseln”

Stadsutveckling Här på Norra Agnegatan på Kungsholmen i Stockholm kommer det att vara sommargågata fram till och med den 20 september. Detta efter ett initiativ från en Kungsholmsbo i reaktion på att stadsdelen var den enda i innerstaden utan gågata.
2019-06-11

”Spika inte igen Fagerhult”

Gästkrönika Det finns 89 platser i Sverige av varierande storlek som heter Fagerhult. Fastighetstidningens gästkrönikör Johan Wirfält har besökt ett 30-tal och konstaterar att vi behöver göra något åt glesbygdspolitiken.
2019-06-03

Nya tider kräver nya institutioner

Krönika Bruksvärdessystemet står kvar med sin tunga 70-talsfot på hyresrätten. En lag om att allmännyttan skulle agera affärsmässigt och inte längre vara hyresnormerande lät bra, men blev dålig. Därför är det nu dags att skapa institutioner som gör det möjligt att faktiskt uppfylla lagens intentioner, skriver Tomas Ernhagen, chefsekonom på Fastighetsägarna Sverige.
2019-05-29

”Vi har för dålig koll på varifrån pengarna kommer”

Bygg Det talas ofta om hur konkurrensen inom byggbranschen måste stärkas. Men hur pass bra koll har vi på de bolag som då ska in på den svenska marknaden? Tämligen usel menar Lennart Weiss.
2019-05-22

Utveckla social housing på svenska

Ledare I kommunerna talar numera tjänstemän om att hitta system för att fördela bostäder utifrån behov. Även hos forskare och experter finns det idag en större öppenhet kring en modell för social housing. Nu måste även politikerna våga ta i frågan skriver Martin Lindvall i sin ledare.
2019-05-20

”Nu ska vi städa bort de sista fossila resterna”

Åsikten Färdplanen för en fossilfri uppvärmningsbransch är utstakad. År 2030 ska fossila bränslen ha fasats ut, år 2045 ska system för kolsänkor, så kallad BioCCS, ha utvecklats – uppvärmningssektorn bidrar då med negativa utsläpp. Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, har ingått i arbetet.
2019-04-15

”Det frivola kräver pengar”

Krönika Utan muntra galenskaper blir världen mycket tråkigare. Vi behöver fler flamboyanta byggnader – men tyvärr verkar ingen vilja betala, skriver Isobel Hadley-Kamptz, journalist och författare.
2019-04-12

”Kommande generationer får betala för kalaset”

Ekonomi Det kan bli kommande generationer som får betala för de låga räntorna och stimulanserna som satts in från riksbankerna skriver Nordeas chefsekonom Annika Winsth.
2019-04-11

”Avslöjande statistik om byggbonus och urbanisering”

Politik Maria Pleiborn gör några statistiska nedslag och konstaterar bland annat att regeringens byggbonus lett till många startbesked men inte lika många färdig-ställda bostäder. Samt att det är fler som flyttar ut från Stockholms kommun till andra delar av landet än in till staden.
2019-04-10

Försök i liten skala kan visa vägen framåt

De sociala konsekvenserna, orsakade av systemfel på bostadsmarknaden, har nått en alarmerande nivå. Och de riskerar att bli allt värre. I sin ledare argumenterar Reinhold Lennebo för att januariavtalet ger förutsättningar att nu testa nya lösningar för att utveckla den sociala bostadspolitiken.
2019-04-08

Högt tryck på kontor men dämpning för bostäder

Opinion Uppsala är en stad i stor tillväxtfas där den tidigare offensiva utbyggnadstakten av bostäder stöter på motstånd då efterfrågan minskar trots att behovet är stort. I takt med att staden växer lockas nya investerare till Uppsala-marknaden.
2019-04-01

”Bye, bye sovjetisk stadsbyggnad”

Lennart Weiss konstaterar att forna hemstaden Gävle var en av många som byggde ett klassamhälle med ”sovjetisk” bostadspolitik. Men nu är dags att våga se sanningen i vitögat och göra upp med ett stadsbyggnadsmässigt och politiskt fiasko. Bye bye Sovjet!
2019-03-11

”Bostadsbyggande kräver nya regler för ränteavdrag”

De nya reglerna om avdragsbegränsningar för räntekostnader går inte ihop med behovet att öka bostadsbyggandet. Vi ska inte ha bättre skattemässiga villkor än andra, men utnyttja de möjligheter till undantag som faktiskt finns, skriver Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige i sin ledare.
2019-02-22

Saxborns vädjan till Ygeman

Debatt Skatter och regler hindrar utvecklingen av solceller i fastighetsbranschen. Det menar Castellums vd Henrik Saxborn, som i en debattartikel i Ny teknik uppmanar Anders Ygeman att slopa krångliga regler och snåriga skatter på solel.
2019-02-06

Heta dueller om marknadshyra

Marknadshyra Överenskommelsen om friare hyressättning i nyproduktion angreps både från vänster och höger under riksdagens partiledardebatt. I mitten stod Stefan Löfven och försäkrade att det inte alls rör sig om marknadshyror.
2019-01-30

”En hyresrätt kan vara bra några år, inte ett helt liv”

Åsikten Jan Jörnmark, ser regleringen 1942 som början av en utarmning av den inre staden. Den ledde till att människor flyttade allt längre ut och att de återkom först när marknaden för bostadsrätter växte. Nu vill han att Göteborg gör som Stockholm och ombildar hyresrätter till bostadsrätter.
2019-01-15

”Trycket ökar när pengarna tar nya vägar”

Opinion Det är dags att bli bekant med uttrycket ”divest”. Det handlar om hur allt fler aktörer i finanssektorn har övergett kol och olja och ställer krav på att investeringar ska leva upp till Parisavtalets klimatåtaganden. Då en stor del pengarna nu istället hamnar i fastighetssektorn ökar trycket på fastighetssektorn menar Mattias Goldman, vd på tankesmedjan Fores.
2019-01-09

”Tydlig målsättning krävs för social hållbarhet”

Krönika Vi måste bygga bort de sociala barriärerna mellan människor. Först då blir vårt samhälle socialt hållbart, skriver Maria Pleiborn, demograf och senior rådgivare på WSP Advisory.
2018-12-18

”Variga sår måste tvättas rent innan de läggs om”

Krönika Finansinspektionen utför det uppdrag de fått. Det blir inte samhällsekonomiskt optimalt när beslut fattas i fel ordning, men det är inte i första hand Finansinspektionen som ska klandras, menar Annika Winsth, chefekonom på Nordea.
2018-12-17

”Som två olika planeter”

Krönika Arkitekturupproret borde byta namn till Byggherreupproret eftersom synnerligen få arkitekter haft någonting att göra med de kritiserade lattefunkis-lådorna. Bättre ser det ut på planeten Danmark.
2018-12-13

Axla ansvaret i väntan på fungerande politik

Ledare Även om regeringsbildning, och därmed nödvändiga reformer, dröjer är det viktigt att vi som fastighetsbolag tar vårt samhällsansvar. Det menar Reinhold Lennebo är bästa sättet att få politiken att förstå branschens specifika villkor och behov.
2018-12-10

Rätt till medbestämmande

Karriär De lokala fackliga organisationerna har rätt att få information och förhandla åt sina medlemmar. Det menar Lisa Strandberg, förhandlare och rådgivare på Fastigo.
2018-11-19

”Galna centralbankirer kommer alltid gissa fel”

Krönika Det är lätt att vara kritisk mot galna centralbanker, men de precis som många andra bedömare kan bara gissa sig till vad som är ett normalt tillstånd i ekonomin. Men galet vore att inte höja inflationsmålet. Det skriver Tomas Ernhagen, chefsekonom på Fastighetsägarna Sverige.
2018-11-16

Låga räntor sätter ett golv för fastighetspriserna

Analys En skakig börs och svag tillväxt i den globala ekonomin kommer med största sannolikhet medföra fortsatt låga realräntor under lång tid.
2018-11-15

”Social bostadspolitik får kosta om den träffar rätt”

Krönika Att subventionera produktionen när målet är att hjälpa de ekonomiskt svaga hushållen är en usel idé.
2018-11-14

”Som sann optimist måste man ta rationella beslut”

Krönika Efter en lång flygresa till Polynesien funderar Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke Sverige, över de mer eller mindre rationella val vi gör när vi försöker vara klimatvänliga.
2018-11-13

”Vi behöver en långsiktig plan för fler bostäder”

Ledare Utmaningen är inte ny, men situationen har kraftigt förvärrats. En lång rad samhällsproblem bottnar i avsaknaden av en fungerande social bostadspolitik. Det finns inga enkla lösningar, men det brådskar att politiken börjar diskutera de åtgärder som krävs menar Lennart Sten i sin ledare.
2018-11-12

”Delat ansvar är ingens ansvar”

Bostadsbristen Utredningen om bostadsförsörjningsansvar tror att man löser problemen med delat ansvar och ökad samsyn. Tror de ens själva på det? undrar Maria Pleiborn. Hon efterlyser öronmärkta pengar och en tydlig definition av bostadsbrist.
2018-10-19

Svagare hyrestillväxt de kommande fem åren

Transaktion Utmaningen framöver är dyrare finansiering för vissa aktörer samtidigt som hyresutvecklingen blir svagare och vakansrisken ökar.
2018-10-15

Räntehöjningen kommer allt närmare

Ekonomi En amerikansk tioårig obligation med tre procents ränta motsvarar det som investerare får på aktiemarknaden. I den miljön är det naturligt att skifta om till mindre risk och mer ränteplaceringar, konstaterar chefsekonom Annika Winsth i sin krönika.
2018-10-10

Drömboendet är på landsbygden

Gästkrönika Det behövs ett nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att värdera boende på landsbygden, en ny politik för bostadsutveckling i hela landet. Det menar Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva.
2018-10-09

Samhällsbygget slutar inte för att valet är över

Ledare Landets fastighetsbolag släpper inte fokus på att stärka trygghet och integration bara för att valet är över. Men hur många goda exempel Reinhold Lennebo än kan räkna upp i sin ledare, så krävs det också att politikerna nu ger förutsättningarna för att de ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.
2018-10-08

”Boendets kvalitet måste avspegla sig i hyran”

Hyressättning Oenighet och strandningar har präglat många hyresförhandlingar under senare tid. Hyreskommissionen är en grupp som funderat på hur man löser knutarna. Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen, är en av medlemmarna och hon anser att parterna måste ta sitt ansvar så att inte hyressättningen tas över av politikerna.
2018-09-20

”Köparen är inte längre villig att ta risken”

Business Arena Idag började Business Arena Stockholm, där stora delar av Sveriges fastighetsbransch samlades vid Stockholm Waterfront Congress Centre.
2018-09-19

Bygg inte språkliga barriärer istället för bostäder

Politik Vilka som nu än knipit den politiska makten är det nödvändigt att de söker samarbete för att lösa bostadskrisen. Bostadsanalytikern Simon Imner skickar med en uppmaning – låt inte rent språkliga frågor sätta käppar i hjulet.
2018-09-19

Behöver vi en minister för fastighetsfinansiering?

Opinion Valet är över och de heta frågorna ligger nu på politikernas bord. Bostads- och fastighetsfrågor tenderar allt mer att handla om finansiering och skatt. Amorteringar, paketeringar och begränsning av ränteavdrag. En möjlig lösning kunde vara en fastighetsfinansieringsminister med placering på finansdepartementet.
2018-09-13

”En sann rationell pessimist ger aldrig upp”

Krönika Lennart Weiss har i sommarens torka och klimatdebatt hittat en livshållning: Den sanna rationella pessimisten som trots hopplöst läge ger sig ut i kamp.
2018-09-13

Prioritera bostadsfrågan även i politisk röra

Krönika De flesta av oss går och hoppas. Det har vi gjort många gånger förr. Snälla ge oss den där breda blocköverskridande överenskommelsen om bostadspolitiken, uppgörelsen som löser upp knutarna och ger Sverige en fungerande bostadsmarknad. Det skriver Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna Sverige.
2018-09-12

Dags för bostadspolitik

Ledare När arbetslösheten är rekordlåg, statsfinanserna starka och brottsligheten trots allt inte är kraftigt stigande så borde vi förtjänat en valrörelse om de verkligt stora frågorna. Som lösningar på hur bostadsmarknaden måste reformeras. Den debatten efterlyser Lennart Sten i sin ledare.
2018-09-10

Hyreskommissionen: ”Att avskaffa bruksvärdet gör ingen skillnad”

Debatt Om bruksvärdessystemet avskaffades skulle sannolikt allmänna jämkningsregler användas i stället. Och resultatet skulle ändå bli som under rådande ordning. Det menar Hyreskommissionen som idag presenterar fem förslag på ändringar.
2018-07-02

Så går du rätt i Almedalen – en liten guide i djungeln

Almedalen Almedalen – ett evenemang som trots många säkra uttalanden om att "peaken är nådd” vuxit år efter år om man räknar i deltagare och programutbud. Här är vår guide.
2018-06-29

Stockholmarna – Sveriges största miljöbovar

Miljö Med hög konsumtion och klimatpåverkande levnadssätt är det storstadsborna som är Sveriges miljöbovar. Det är Sveriges ”hålor” i glesbygden som är de klimatsmarta orterna menar organisationen Hela Sverige lever.
2018-06-13

”Alla som bor i Sverige förtjänar samma service och trygghet”

SLUTREPLIK De vakter som Karin Wanngård (S) skriver om saknar nödvändiga befogenheter. Det skriver Karin Ernlund Centerpartiet, gruppledare i Stockholms stad i sitt svar.
2018-06-13

”Hoppingivande självkritik i (S)-rapport”

Opinion Ambitiös sammanställning, men olyckligt att problem med hur det svenska hyressättningssystemet fungerar inte berörs, skriver Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna Sverige, i en kommentar till den rapport som en socialdemokratisk arbetsgrupp tagit fram.
2018-06-13

”Det gäller att kunna finansiera satsningarna också”

REPLIK Vi samverkar gärna för en tryggare stad. Men håll er till fakta – väktarna finns på plats. Stockholm finansborgarråd Karin Wanngård (S) svarar Centerpartisterna Karin Ernlund och Ola Johansson.
2018-06-08

”Utred lag för platssamverkan med BID”

Debatt Lär av New Yorks arbete med platssamverkan och implementeras skyndsamt liknande BID-modeller i Sveriges utsatta områden. Det skriver Centerpartisterna Karin Ernlund och Ola Johansson i ett debattinlägg där de samtidigt anklagar Socialdemokraterna i Stockholm för att svika löftet om kommunala ordningsvakter.
2018-06-01

”Hört talas om VUCA-världen?”

Krönika Dåliga kontorsmiljöer som bäddar för psykisk ohälsa har hamnat i fokus. För Britt Lindqvist på Vasakronan betyder det ett än större ansvar för de kontorslösningar hon bidrar till.
2018-06-01

”Betala skatt för bostadsytan som nyttjas”

”Betala skatt för bostadsytan som nyttjas” Skrota tvingande amorteringar, ränteavdrag, fastighetsavgifter och reavinstskatter. Inför istället ett system där vi skattar för bostadsutnyttjande, det skriver Maria Pleiborn i sin senaste krönika i Fastighetstidningen.
2018-05-31

”Riksbanken vill äta kakan och ha den kvar”

Krönika Riksbanken ger motsägelsefulla signaler. Man vill ha en svag krona för att driva upp inflationen men samtidigt inte ställa till problem för ekonomin. Det skriver Anna Öster, chefekonom på Länsförsäkringar.
2018-05-29

”Branschens utmaningar kommer närmre”

Ledare Även om framtiden för detaljhandeln är ljus måste utmaningarna från en växande e-handel tas på allvar. Och det är ett arbete som måste ske i samverkan. I sin ledare uppmanar Reinhold Lennebo landets fastighetsägare att ta del av de många goda exempel som finns.
2018-05-28

”Fokusera på de grundläggande problemen”

Opinion Tamsie Thomson, chef över London Festival of Architecture, berättar om kampanjen "Elefanten i rummet" som bland annat syntes och hördes på årets Mipim-mässa.
2018-05-11

Äganderättens sluttande plan

Krönika Det finns politiker som fortfarande anser att fastighetsägarnas inflytande över sin egendom ska begränsas. I sin krönika argumenterar Tomas Ernhagen för att de bör lära sig mer om äganderättens betydelse för en fungerande ekonomi.
2018-05-09

”Bli en del av lösningen på de ungas bostadsproblem”

Krönika Dagens unga är mer engagerade än på länge. Krav på konkret politisk förändring för att lösa bostadskrisen kan spilla över även på kommersiella aktörer. Det bör man som fastighetsägare ta höjd för. Det skriver Anton Landehag expert på Ungdomsbarometern i sin krönika.
2018-05-07

Marknaden rör sig från risk on till risk off

Transaktion Ränteskillnaden på långa och korta amerikanska statsobligationer har krympt vilket är ett tecken på att vi närmar oss slutet på konjunkturcykeln.
2018-05-02

Lokala nätverk för att säkra kompetensförsörjningen

Arbetskraft Branschen är i stort behov av ny arbetskraft. Inom tio år behövs tusentals nya medarbetare till fastighetsbranschen. Det menar Lena Nyquist, verksamhetschef, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
2018-04-23

”Vem ska finansiera våra nya bostäder?”

Diverse ogenomtänkta beslut har i praktiken knäckt efterfrågan på nya bostäder. En yrvaken bransch söker nya finansieringar på en skakig marknad.
2018-04-18

Bostadsförsörjningen borde vara valfråga

Ledare De politiska partierna övertrumfar varandra i insatser mot kriminalitet och segregation. Men när det kommer till att åtgärda vad som är själva grundproblemet – en havererad bostadsmarknad – så smiter politikerna från sitt ansvar. I sin ledare skriver Lennart Sten, ordförande Fastighetsägarna Sverige, om vad som borde vara valets stora fråga.
2018-04-16

”Politiken bör lägga ännu mer krut på producenterna”

Hållbarhet I förra veckan presenterade regeringen ett förslag om tydligare producentansvar för förpackningar och returpapper. Här betonades att återvinningen i högre grad ska ske nära bostaden. I grunden bra tycker Robin Rushdi Al-sálehi, hållbarhetsförvaltare på Hemsö, men han menar att regeringen tydligare måste förmå producenterna att ta sitt ansvar att förebygga avfallet de skapar med sina förpackningar.
2018-03-26

”Det är dags att tala om fattigbostäder”

Bostadspolitik Den svenska modellen är att vi ska bygga bostäder åt alla och inte tala om de fattiga som står utanför. Micael Nilsson, expert på Boverket och utredningssekreterare i SOU-utredningen Kommunal planering för bostäder menar att den dogmen och skytte­gravstänk har lett till att vi idag saknar alternativ för bland annat nyanlända.
2018-03-14

Det är just nu minimalt utrymme för besvikelser

Analys Med dagens nivåer på direktavkastningskraven kan små förändringar i synen på hyresmarknaden få en stor påverkan på fastighetspriserna, inte minst i Stockholm CBD.
2018-03-13

”Riksbanken redo att höja räntan när konjunkturen mattas av”

Krönika Riksbanken har stimulerat ekonomin onödigt länge och resultatet är en ekonomi där såväl näringsliv som hushåll vant sig vid mycket låga räntor. Det skriver Anna Öster, chefekonom på Länsförsäkringar, i sin senaste krönika.
2018-03-12

”Det går inte att snapchatta fram en bostad”

Krönika Risken är stor för att många 90-talister aldrig kommer att hitta en fast förankring på bostadsmarknaden. Det skriver, Maria Pleiborn, i sin senaste krönika i Fastighetstidningen.
2018-03-08

”Fega chefer skapar sprickor i en annars prydlig fasad”

Jämställdhet Arbetsgivaren har ansvar för att skydda sina anställda mot sliskiga kunder och leverantörer.
2018-03-07

Sen start för debatt om social bostadspolitik

Social bostadspolitik Bostadspolitiken har svårt att lämna den upptrampade stigen där budskapet är bygg mer och billigare. Det framgick tydligt i den politiska debatt som följde Fastighetsägarnas rapport om en bättre social bostadspolitik.
2018-03-06

”Utanförskap måste angripas gemensamt”

Ledare Otryggheten i många utsatta områden har ökat. Men för de komplexa problemen duger inte debattanpassade enkla lösningar. I sin ledare uppmanar Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, till långsiktiga insatser och samverkan.
2018-03-05

Ditt ansvar vid anställdas rehabilitering

Rehabilitering Att arbetsgivare är ansvariga för att rehabilitera medarbetare som är sjukskrivna känner de flesta till. Men vad krävs egentligen för att leva upp till det lagstadgade rehabiliteringsansvaret?
2018-03-02

”Tidig integration ger miljardvinster”

Åsikten Satsa på barnen innan de fyllt 13 år – det leder till de bästa effekterna och blir en oerhört "lönsam affär" för samhället. Med stöd av forskning från USA och erfarenheter från bland annat Tyskland har Stefan Fölster, nationalekonom och chef för Reforminstitutet, tagit fram ett program för att bryta utanförskap och förbättra integrationen.
2018-02-20

En lång fastighetscykel närmar sig slutet

Analys Det är fortsatt stort intresse för fastigheter i lägen som gått bra historiskt. Det för att inte missa en förväntad framtida värdeuppgång. Låga räntor och tillgång till kapital är motor.
2018-02-19

”Effektivisera regelverken för effektivisering”

Detta funkar inte längre. Fyra separata regelverk ställer krav på redovisning av ofta samma energieffektiviseringsåtgärder. Det menar Fastighetsägarnas Rikard Silverfur och Näringslivets Regelnämnds August Liljeqvist som kräver bättre samordning.
2018-02-15

"Oron för stigande inflation är överdriven"

Krönika Många räds inflationsbrasan. Det är Trumps fel hävdas det, men det mesta tyder på att hans politik inte eldar på inflationen. Tomas Ernhagen, chefekonom på Fastighetsägarna Sverige, menar att det finns större faror att oroa sig för.
2018-02-13

”Vi måste gemensamt kavla upp ärmarna”

Debatt social bostadspolitik Nyligen presenterade Fastighetsägarna en rapport om hur man kan bedriva en bättre social bostadspolitik. Hur ställer sig då politiken till dessa förslag? Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, kommenterar rapporten.
2018-02-13

"Jag slår vad om att ni aldrig hört talas om Træna"

Krönika Antalet företag per capita är högre i den lilla orten än genomsnittet i Norge. Moa Björnson, utvecklingschef Træna, om framgångsrik stadsutveckling långt bortanför den urbana normen.
2018-02-12

”Den svenska övertolkningssjukan”

Krönika Den sprider sig likt en vårlig influensa inom våra svenska myndigheter - vår vilja att övertolka regler från EU.
2018-02-08

”Klyvningen av Sverige är det stora problemet”

Debatt social bostadspolitik Statliga hyresgarantier, utökade och breddade kreditgarantier, samt hyresförlustgarantier är självfinansierade system som är bättre än dyra subventioner. Det menar Ola Johansson (C) bostadspolitisk talesperson.
2018-02-05

”Omfördelning ska inte ske via hyran”

Ledare Att kommunerna försöker hitta nya sätt att öka utbudet av billiga bostäder i dessa tider av bostadsbrist är lätt att förstå. Men se upp! Dubbla regleringar av hyressättningen skapar lätt oönskade effekter. Det skriver Lennart Sten, ordförande Fastighetsägarna Sverige, i sin ledare.
2018-02-05

”Såväl bostadsbidrag som bostadstillägg kan ses över”

Debatt social bostadspolitik Vi håller med om att bostadsbidrag och bostadstillägg kan ses över. Samtidigt kan inte lösningen i sig vara bidrag, utan att ge människor motivation och verktyg att jobba och ha råd att efterfråga eget boende. Det menar Johan Löfstrand (S) bostadspolitisk talesperson.
2018-02-02

”Bristen på bostäder är grundproblemet”

Debatt social bostadspolitik Det ofrånkomliga grundproblemet även i den sociala bostadspolitiken är bristen på bostäder. Det skriver Mats Green (M) bostadspolitisk talesperson.
2018-02-01

”Samordna regelverken för energieffektivisering”

Energieffektivisering De fyra separata regelverk som ställer krav på att fastighetsägare ska genomföra olika undersökningar för att se energieffektiviseringspotential, innebär slöseri med resurser. Det anser Rikard Silverfur, Fastighetsägarna, och August Liljeqvist från Näringslivets Regelnämnd, i en debattartikel i Altinget.
2018-01-18

”Släpp in privata intressen i VA-nätet”

Opinion Staffan Hansén, vd för SPP, vill låna ut till det eftersatta VA-nätet, och i förlängningen anser han även att privata intressen ska kunna ta över driften av våra VA-nät.
2018-01-10

”Köpare och säljare kommer snart att mötas”

Analys Efterfrågan finns just nu i första hand för kommersiella fastigheter i storstäderna, men det mesta tyder på att köpare och säljare snart även börjar mötas i mindre attraktiva lägen.
2017-12-21

”Kan räntan sänkas till minus fem procent?”

Krönika I september 2008 höjde Riksbanken reporäntan till 4,75 procent. Några dagar senare kraschade Lehman Brothers och den globala finanskrisen var ett faktum. Men att det ska hända igen med ett omfattande prisfall på bostadsmarknaden tror inte Anna Breman, chefsekonom på Swedbank, är troligt i dagsläget.
2017-12-19

”Osäkerheten måste skingras”

Opinion Politiken måste lyfta nya alternativ och tänka högt kring långsiktiga spelregler på bostadsmarknaden. Utred subventionerat bospar för förstagångsköpare och startlån inspirerat av studielånssystemet. Det tycker Catharina Elmsäter-Svärd, vd på byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation Sveriges Byggindustrier.
2017-12-19

”Man kan inte bo i 73 372 startbesked”

Krönika Det har pumpats ut 1,8 miljarder kronor i byggbonusar. Men Maria Pleiborn, demograf och senior rådgivare på WSP Analys & Strategi, är tveksam om kommunerna verkligen uppfyller kraven. Hon konstaterar att det råder stor skillnad mellan statistikens startbesked och det faktiska byggandet.
2017-12-18

”Ta lite korta perspektiv”

Krönika Många ropar efter breda överenskommelser för bostadsmarknaden. Men Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tar hellre små steg i rätt riktning. ”Genom att inte diskutera vad som ska hända på lång sikt kan man komma överens om reformer idag”, skriver han i sin krönika.
2017-12-12

”Digitalisering förändrar företagandet i grunden”

Ledare Digitaliseringen kommer helt att förändra fastighetsföretagandet. Det skriver Fastighetsägarna Sveriges vd Reinhold Lennebo i sin ledare. Än så länge har branschen bara tagit de första digitala stegen. Nu gäller det att vara förberedd när branschen förändras i grunden.
2017-12-11

”Fler arkitekter som byggherrar”

Opinion Staffan Carenholm, initia­tivtagare till föreningen Byggande Arkitekter, om att fler arkitektföretag borde bygga i egen regi för att kvalitetssäkra bostadsbyggandet och säkerställa en god stadsutveckling:
2017-11-28

En smart och öppen stad

Krönika Författaren och forskaren Boyd Cohen har utvecklat en modell som ofta används för att mäta "smartheten i en stad". I sin krönika ger han exempel på de nya perspektiv vi behöver när vi skapar platser för framtida invånare.
2017-11-17

”Hyresgästföreningen sågar av sin egen gren”

Krönika Dåliga signaler för bostadsrätten är inte ett styrkebesked för hyresrätten. Tomas Ernhagen menar att det är dags för Hyresgästföreningen att inse att de resonerar mot vad de säger sig vilja värna.
2017-11-14

Debatt i olika universum

Krönika Höjda amorteringskrav, i kombination med skuldkvots- och bolånetak, riskerar att hämma byggandet och kommer bara leda till att unga och ekonomiskt utsatta stängs ute från bostadsmarknaden. Det skriver Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke Sverige, i sin senaste krönika.
2017-11-13

”Samhällsbygget kräver långsiktiga skatter”

Ledare Regeringen behöver en långsiktig plan för hur skatterna ska utformas för att bidra till samhällsbygget. Det anser Lennart Sten, ordförande i Fastighetsägarna Sverige.
2017-11-08

”Elmgren, lägg ner kampen för vetot!”

Slutreplik Fastighetsägare är tvungna att acceptera det bud som erbjuds under hyresförhandlingar på grund utav Hyresgästföreningens starka ställning. Det skriver Tomas Ernhagen, Fastighetsägarna Sverige, i sin slutreplik till Erik Elmgren.
2017-10-24

”Hyrorna har stigit väsentligt mer än inflationen”

Replik Att Hyresgästföreningen skulle ha ett veto i hyresförhandlingarna är ett falskt påstående. Det skriver Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen, i en replik.
2017-10-24

”Hyresgästföreningen sänker hyresrätten”

Debatt Hyresgästföreningen är nöjda med de första överenskommelserna i årets hyresförhandlingar. I ett debattinlägg skriver Tomas Ernhagen, Fastighetsägarna Sverige, att HGF använt sitt veto för att realt sänka hyrorna: ”Det är en mycket dålig signal för hyresrätten som framtida boendeform”.
2017-10-20

”En gång var compact living ett bekymmer”

Krönika Idag är det ingen som är oroad över att någon vill bo lite mindre. Det skriver Maria Pleiborm, demograf och senior rådgivare på WSP Analys & Strategi, i sin senaste krönika.
2017-10-12

”Bra men otillräcklig satsning på utbildning”

Opinion Nya ingenjörsstudieplatser utlovas i höstbudgeten. Det är dock alldeles för få menar Magnus Höij, vd för Svenska Teknik- och designföretagen, STD.
2017-10-11

Som en dålig renovering

Krönika Simon Imner, samhällsplanerare, vill se förbättringar och kompletteringar till dagens reformer för privatuthyrning av bostäder.
2017-10-10

”Små byar i landsbygden är bäst för nyanlända”

Åsikten Storstädernas förorter är inte framtiden för alla nyanlända svenskar. Trettio procent av våra invandrare kommer från landsbygden och trivs i den miljön. Bygg små byar där high-tech, hantverk och lantbruk förenas. Den visionen har Aram Afsahi, vd på företaget Integra som arbetar med arbetsmarknadsfrågor.
2017-10-05

”Infrastrukturskatt bidrar inte till samhällsbygget”

Ledare Sverigeförhandlingen undersöker alternativa finansieringsmodeller för att skynda på utbyggnaden av den nya höghastighetsbanan. Men en ny infrastrukturskatt som bekostas av fastighetsägare är inte rätt lösning, menar Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna.
2017-10-02

”Utan åtgärder som bospar cementeras klyftorna”

REPLIK Centerstudenterna missar ett stort problem när de tar ställning mot ett subventionerat bosparande för unga. Det menar Linda Jonsson, analytiker på Veidekke, i denna replik. Hon menar att åtgärder, som just bosparandet, är nödvändigt för att unga ska ha en chans att ta sig in på bostadsmarknaden med dess allt snävare lånevillkor.
2017-10-01

Centerstudenter: ”Bospar för unga gör mer skada än nytta”

Debatt Subventionerat bosparande  trissar upp bostadspriser och ger högutbildade ungdomar med rika föräldrar lägre skatt, men utan att nya bostäder byggts eller att unga generellt fått det enklare att få boende. Det menar Centerstudenter som under Centerpartiets partistämma därför kommer att ta ställning mot partiets linje i frågan.
2017-09-26

”Ett recept för ökad segregation”

Bostadspolitik Renoveringar i ekonomiskt svaga områden riskerar att fördröjas eller inte bli av alls. Det befarar Fastighetsägarna i sitt remissyttrande till Hyresgästutredningens förslag.
2017-09-12

”Bostadsbyggande är en farlig tillväxtcocktail”

Krönika "Varför skulle det hända? Allt ser ju så stabilt ut. Hrm, inte riktigt". Tomas Ernhagen, chefekonom på Fastighetsägarna, förklarar i sin senaste krönika varför hela ekonomin riskerar att bromsa in när byggtakten skenar.
2017-09-12

”Det går inte att bygga ikapp bostadsbristen”

Replik Hyresrätten kommer varken att vara den lönsamma boendeformen i framtiden eller lösningen på bostadsbristen. Det skriver Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby, och Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande Solna, i en replik.
2017-09-11

”Trä är generellt inte miljövänligare än betong”

Åsikten Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong, anser att debatten om vilket byggmaterial som egentligen är det mest klimatsmarta har gått för långt.  – Att trähus generellt skulle vara mer miljövänliga än betonghus bygger på tyckande, felaktiga uppgifter och antaganden utan förankring i vetenskapliga studier.
2017-09-11

Om en omtvistad herre

Krönika "Alla som skriver måste också ta hänsyn till andras språkkänslor." Det menar Lena Lind Palicki. Hon är språkvårdare på Språkrådet och tar sig an könsneutrala alternativ till titeln byggherre i denna gästkrönika.
2017-09-06

”Upp med en hand, ni som vill sänka era löner”

Krönika "I ett högkostnadsland är arbetskraft en dyr resurs. Men det gäller ju oss alla." Så svarar Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke Sverige, på frågan om varför det är så dyrt att bygga i Sverige.
2017-09-05

”Har vi fått en regering fientlig till företagande?”

Ledare Det duggar tätt av politiska utspel som riskerar att slå hårt mot framtida investeringar i fastighetsbranschen. Har den tidigare förståelsen för näringslivets villkor förbytts mot fientlighet? Den frågan ställer sig Lennart Sten, ordförande Fastighetsägarna Sverige.
2017-09-04

”Det krävs regler för vem som får sätta en BRF i konkurs”

Juridik I dagsläget krävs varken stämmobeslut eller information till medlemmarna för att försätta en bostadsrättsförening i konkurs. Nu efterlyser Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt att lagen skärps.
2017-08-31

Skattehöjning för ägarledda företag stoppas

Skatt Det blir ingen höjd skatt för ägarledda företag, även känt som 3:12-reglerna. ”Mycket glädjande att man verkar ha förstått konsekvenserna av förslaget”, menar Fastighetsägarnas skattejurist.
2017-08-28

”Bostadsmarknaden löses inte genom ett Alexanderhugg”

Replik I början av veckan argumenterade Moderaterna i Solna och Täby kommun för marknadsmässiga hyror och slopade flyttskatter. Nu svarar Tomas Eriksson (MP), gruppledare och ledamot i regionplaneringsnämnden och Mikael Jämtsved, kommunalråd i Järfälla på debatten.
2017-08-25

”Ökad nyproduktion kommer aldrig att kunna lösa bostadskrisen”

Debatt Utan marknadsmässiga hyror och slopade flyttskatter går det inte att lösa dagens bostadsbrist. Det menar Pehr Granfalk (M) och Leif Gripestam (M) kommunstyrelseordförande i Solna respektive Täby, som samtidigt utlovar att nu aktivt slåss politiskt för frågorna.
2017-08-22

”Ingen student ska bo i en gymnastiksal”

Debatt Högre utbildning har återigen blivit en klassfråga på grund av en sönderreglerad bostadsmarknad. Det menar Elin Petersson, förbundsstyrelseledamot för Moderata ungdomsförbundet som upprörs över att studenter i Karlskrona nu tvingas sova på golvet i en gymnastiksal för att kunna delta i sina högskolestudier.
2017-08-16

”Sveriges sociala bostadspolitik har blivit sämst i klassen”

Debatt Sveriges sociala bostadspolitik har gått från internationellt föredöme till att bli sämst i klassen. Det skriver företrädare för Veidekke i DN debatt.
2017-07-03

”Hyresmarknaden måste bli tillgänglig för fler”

Debatt Inkomstkraven för hyresrätter stänger ute människor från hyresmarknaden. Därför ska representanter från regeringen, Sabo och Fastighetsägarna undersöka möjligheten att ta fram en modell för mer flexibla inkomstkrav på nya hyresgäster.
2017-06-14

”Reglera vem som får bygga bostadsrätter”

Åsikten Jonas Anund Vogel, forskare på KTH, larmar om att många bostadsrätter som byggs riskerar att bli rena skräphus. Anledningen är ett större intresse för kortsiktig vinst än av den långsiktiga driften av fastigheten. Men han har fyra konkreta förslag för att komma tillrätta med problemet.
2017-06-12

”Lägg miljarderna på bostadsbidrag”

Opinion Bostadsbidragen har urholkats och är idag för låga menar Riksrevisionen. Stefan Attefall anser att regeringen får ”mer krut för pengarna” om pengar läggs på bostadsbidrag istället för investeringsstöd.
2017-06-08

”Solpanelerna lyser med sin frånvaro i heta Tucson”

Krönika Anna Breman, chefsekonom på Swedbank, ser en stor potential för ökad solenergi i Sverige vilket kan leda till både ny teknologi, fler jobbtillfällen och en ökad ekonomisk tillväxt.
2017-06-02

”En laddad stad krävs för att vinna etablering”

Krönika Vad får oss att välja en plats framför en annan? Och vad är det som egentligen avgör vad som är rätt? Om det skriver Rudolf Antoni, vice vd och utvecklingschef på Fastighetsägarna GFR, i sin senaste krönika.
2017-06-01

”Branschen utsätts för hårt styrda utredningar” 

Krönika Utredningarna haglar tätt över fastighetsbranschen just nu. För många, för snäva och för instruerade i förväg menar Lennart Sten, som efterlyser mer deltagande och dialog mellan bransch och politik.
2017-05-31

”En utredning som degraderar hyresrätten”

Ledare Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige, är ytterst bekymrad över vad Hyresgästutredningens förslag kring hyresgästinflytande vid renoveringar kan leda till.
2017-05-29

”Ökat byggande en konjunktureffekt – inte politiska resultat”

Det ökade bostadsbyggandet är rent krasst en konjunktureffekt, inte ett resultat av politiska åtgärder. Det slutsatsen drar företrädare för fastighetsbolaget Veidekke i en ny rapport som de själva tagit fram.
2017-05-03

”Antalet riksintressen behöver ses över”

Opinion Lagstiftningen för riksintressen är inte anpassad till dagens bostadssituation. ”Hur kan det vara legitimt att mer än halva Sveriges yta anses vara särskilt värdefull?” undrar Veronica Sällemark i tankesmedjan Levande Staden.
2017-05-02

”Diskussionen om integritet är inte rimlig”

Opinion Mats Carinder, centrumchef för Tensta Galleria, fick avslag för kameraövervakning dagtid. Han efterlyser en modernare syn på integritet och anser att det är mer kränkande för de boende att kriminalitet inte kan förebyggas. 15 juni ska regeringens utredning om möjligheten att använda kameraövervakning för att bekämpa brott presenteras.
2017-04-28

”Storstäderna är inte så hållbara som vi tror”

Krönika Medelstora och mindre städer har minst ekologiskt fotavtryck. Är det då hållbart att bygga så mycket i redan stora städer? I sin senaste krönika funderar Maria Wetterstrand över hur ungdomars avtagande hyllning av storstäderna kommer att påverka landet på sikt.
2017-04-25

”Stor risk för politiskt lagad byggkrasch”

Krönika ”Ärligt. Jag är orolig på riktigt.” Så sammanfattar Lennart Weiss sin syn på läget i den rådande bostadsbyggarivern. "Istället för ökat byggande ser vi just nu snarare en kraftigt ökad risk för något helt annat, nämligen en politiskt lagad byggkrasch", skriver han i sin senaste krönika.
2017-04-24

Utredningar som förebådar kaos

Krönika Regeringens utredningar med förutbestämda slutsatser riskerar att pressa fastighetsägandet in i ett kaos. Det skriver Tomas Ernhagen, chefekonom på Fastighetsägarna Sverige.
2017-04-20

Fastighetsägarna bjuder in Hyresgästföreningen till samtal

Debatt Hyresrätten är hotad, och ska utvecklingen vända måste hyresmarknadens parter hitta en gemensam väg snarast möjligt. Det menar Fastighetsägarna som nu bjuder in Hyresgästföreningen till samtal för att tillsammans stärka hyresrättens position.
2017-04-20

”Regeringen riskerar att skapa en egen fastighetskris”

Ledare Paketeringsutredningens förslag kommer att dra ner byggtakten och göra fastighetsbranschen överbeskattad. Det befarar Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige, som anser att förslaget bör hamna i papperskorgen.
2017-04-18

”Det behövs reformer – inte nya städer”

Debatt Istället för att hitta på nya städer som ingen kommer att vilja bo i så borde bostadsministern ta itu med en reformagenda. Det menar riksdagskandidaten Alfred Askeljung (C), som vill uppmana ministern att ta efter fungerande grepp från andra länder, istället för att uppfinna hjulet på nytt.
2017-04-04

”Bostadsministern ser inte allvaret i bostadskrisen”

Debatt Trots att bostadskrisen är en av vår tids största samhällsutmaningar verkar inte bostadsministern se allvarligt nog på problemen. Det anser Benjamin Dousa och Ina Djurestål som efterfrågar en tydlig reformagenda för bostadsmarknaden.
2017-03-16

”Förhandlingssystemet leder till underskott av hyresrätter”

Debatt Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen och Billy McCormac, vd Fastighetsägarna Stockholm debatterade hyresrättens roll på framtidens bostadsmarknad under Fastighetsmässans första dag.
2017-03-15

”Det lär bli svårt att komma överens”

Opinion Hyresgästföreningen i Stockholm har kommit överens med de kommunala bolagen om att införa hyror som avspeglar den kvalitet som hyresgästerna upplever.
2017-03-15

”Gör det möjligt att överklaga ett riksintresse”

Debatt Att halva landets yta omfattas av riksintressen i bostadsbristens Sverige är oförsvarbart. Det menar tankesmedjan Levande Staden som vill att regeringen inför rätten att överklaga ett riksintresse.
2017-03-14

Stefan Ingves: ”Bostadsmarknaden är i obalans”

Åsikten Tio år som riksbankschef och till största delen en kamp för att få upp inflationen. Stefan Ingves näst intill omöjliga balansgång har varit och är fortfarande att nå inflationsmålet med låga räntor och samtidigt inte elda på belåningen hos hushållen.
2017-03-13

Vill vi verkligen ha undermåliga bostäder?

Krönika Miljonprogrammet är inte dåligt byggt, det är bristfälligt underhållet och kommer så att förbli så länge hyresvärdarna inte har möjlighet att ta ut kostnaden för att uppgradera till modern standard. Lennart Sten frågar sig varför människor med svag ekonomi ska tvingas bo i undermåliga bostäder för att bevara dagens hyressättningssystem.
2017-03-09

Det är hög tid att fler inser potentialen i BID

Krönika Vi bör intensifiera diskussionerna om BIDs och om vad enskilda företag har att vinna på att engagera sig i långsiktigt lokalt utvecklingsarbete. Det menar Rudolf Antoni, vice vd och utvecklingschef på Fastighetsägarna GFR, och serverar ett exempel på ett samarbete som är allt annat än "fake news".
2017-03-08

Europa: Ekonomiska framsteg, politiska bakslag

Krönika Lågkonjunkturen har förvisso varit så utdragen och så djup att detta positiva momentum kan hålla i sig i flera år till, men politisk instabilitet i Europa oroar marknaden. Är den ekonomiska utvecklingen för bra för att vara sann? frågar sig Swedbanks chefsekonom Anna Breman.
2017-03-07

Rätt att kunna ställa egna hållbarhetskrav

Ledare När det kommer till hållbarhet ska fastighetsbranschen utmanas – men också utmana andra. I en krönika resonerar Fastighetsägarnas näringspolitiska expert Rikard Silverfur om vilka verktyg som behövs för att nå dit.
2017-03-06

”Fler borde slå sina påsar ihop”

Opinion Kommunala MKB gick ihop med tre privata bolag i det gemensamma bolaget Rosengård Fastighets AB. Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert på SKL anser att det är en bra förebild för framtida samarbeten.
2017-02-21

”Mer öppna data ger bättre konkurrens”

Åsikten Strax innan årsskiftet gav regeringen Lantmäteriet i uppdrag att snabba på digitaliseringen. Samtidigt presenterades en studie från Handelshögskolan i Stockholm som visar att fri tillgång till offentliga kartdata kan spara samhället miljarder. Fredrik Sand, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare, vill snabba på arbetet att göra inlåst data tillgänglig. 
2017-02-14

Var kommer barnen in?

Krönika Ungdomars behov hamnar långt ner på prioriteringslistan i stadsmiljöplaneringen och hos fastighetsägare. Fler måste därför gå samman för att skapa attraktiva platser även för äldre barn. Det skriver Maria Wetterstrand i sin krönika.
2017-02-13

Svagare tillväxt – nu gäller det att navigera rätt

Analys Analyschefen Arvid Lindqvist bedömer att vinnarna blir de etablerade aktörerna med gedigen fastighets- och förvaltningskompetens och goda bankrelationer när den svenska ekonomin går mot en makromiljö med svagare tillväxt och något högre långräntor.
2017-02-09

”Gynnar verkligen politikerna ägda bostäder?”

Krönika Påståenden om att det ägda boendet gynnas mer än det hyrda bygger på missförstånd om ränteavdrag och avdragsrätt. Det skriver Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke Sverige.
2017-02-08

”Trumponomics förvärrar bostadsproblemen”

Krönika USA:s nytillträdde president riskerar att addera en del hot mot den svenska fastighetsmarknaden i allmänhet, och bostadsmarknaden i synnerhet. Det skriver Fastighetsägarna Sveriges chefekonom Tomas Ernhagen.
2017-02-07

Fungerande bomarknad botar stora utmaningar

Ledare Att bara skrapa på ytan för att förbättra bostadsmarknaden räcker inte för att lösa huvudproblemet – att skapa fler bostäder. Nu krävs stora reformer. Det skriver Fastighetsägarna Sveriges vd, Reinhold Lennebo.
2017-02-06

”Hyresförhandlingarna skadar hyresrätten”

Replik Med dagens system tar förhandlingarna alltför lång tid, leder till eftersatt underhåll och en kraftig minskning av antalet hyresrätter. Det menar Fastighetsägarnas vd och ordförande som skriver i Dagens Samhälle att det svenska förhandlingssystemet måste förändras i grunden.
2017-01-12

”Turism och hälsomat kan rädda landsbygden”

Åsikten Sedan millennieskiftet har vart fjärde industrijobb försvunnit – och det är de mindre orterna som drabbas hårdast. Nima Sanandaji, teknologie doktor och vd för European Centre for Entrepeneurship and Policy Reform, anser att det blir svårt att bromsa den trenden och att landsorten måste hitta nya näringsformer.
2017-01-11

”Boverket måste förtydliga stoppregeln”

Opinion Snart två år efter förbudet för kommuner att ställa särkrav vid nybyggnation uppger ändå 68 kommuner i en rapport från Passivhuscentrum att de tillämpar någon form av egna krav utöver Boverkets regler, framför allt inom energiprestanda och tillgänglighet.
2017-01-10

Castellum tillsätter kommunikationsdirektör

Rekrytering Ingalill Östman har tillsatts som kommunikationsdirektör på Castellum. Hon kommer senast från egen konsultverksamhet och har dessförinnan en lång erfarenhet från flera chefsbefattningar inom globala företag, bland annat på SKF samt ABB. 
2017-01-09

Rudolf Antoni: Detta händer i städerna 2017

Krönika Från virtuell verklighet till storstäder utan verklighetsförankring. Rudolf Antoni Vice vd och utvecklingschef på Fastighetsägarna GFR, skriver om trenderna som kommer att påverka stadsutvecklingen den närmaste framtiden.
2017-01-02

Politiken, marknaden och ekonomin

Krönika Börsen återhämtade sig snabbt efter både Brexit och Trumps valseger i år. Men hur bra kommer världsekonomin att må nästa år? Swedbanks chefekonom Anna Breman ger sin analys.
2016-12-22

Engagemang för staden tänder ett ljus i mörkret

Krönika Stadsutveckling är så mycket mer än julbelysning och butikskluster, skriver Rudolf Antoni i sin senaste krönika. Inför julen vill han påminna oss alla om att även livet mellan husen är viktigt.
2016-12-20

”Otillräcklig insyn i förhandlingar hotar hyresrätten”

Debatt Det finns en utbredd oro för hyresrättens framtid. Det framgår i undersökningen Makthavarpanelen bostad. För att långsiktigt stärka hyresrättens ställning måste hyressättningssystemet omregleras i grunden, skriver Nathalie Brard och Thomas Ernhagen.
2016-12-19

”Äganderätten får inte inskränkas gång på gång”

Krönika Vi bör inte inskränka på äganderätten som en kortsiktig lösning till stora problem, skriver Lennart Sten i sin krönika. Detta för att rättssäkerheten, demokratin och äganderätten är av grundläggande betydelse för att marknadsekonomin ska fungera.
2016-12-19

Forskning är en viktig del av samhällsbygget

Ledare Att regeringen väljer att satsa på forskning inom hållbart samhällsbyggande är mycket glädjande, skriver Reinhold Lennebo. Men för att kunna möta de kommande samhällsutmaningarna måste regeringen även skapa ett innovations- och utvecklingsfrämjande företagsklimat.
2016-12-16

”Peter Eriksson borde flytta till Läggesta”

Debatt Regeringens förslag att bygga nya städer i Sverige är ett desperat grepp för att lösa bostadskrisen. Det menar Gustav Hemming (C) som uppmanar Peter Eriksson (MP) att själv flytta ut till Läggesta tills han kommer på bättre tankar.
2016-12-12

”Öka vår trygghet med snabb röjning”

Opinion Synskadade stannar hemma i rädsla för att utsättas för risker i stadsmiljön. Jimmy Pettersson, talesperson för Synskadades Riksförbund uppmanar nu alla fastighetsägare med ansvar för allmän mark att röja snabbt och effektivt i vinter.
2016-12-06

”Vi borde bygga bättre än vi någonsin gjort ”

Åsikten Misstagen med miljonprogrammet kan upprepas när bostadsbristen byggs bort. Istället för storskalighet borde småskaligt byggande stimuleras, där enskilda individer bär risk och ansvar, menar arkitekten Staffan Schartner, ordförande i Föreningen för Byggemenskaper.
2016-12-05

Släpp in nya perspektiv

Krönika Byggnadsnämnder och förvaltningar domineras ofta av män. Så också byggbranschen i stort. Mycket skulle planeras bättre om vi lät fler röster höras. Det skriver Maria Wetterstrand i sin senaste krönika.
2016-11-24

Fundamental osäkerhet

Krönika Först Brexit och sedan det här. Vad kan vi dra för slutsatser av USA:s tragiska valresultat för omvärlden? Tomas Ernhagen, chefekonom på Fastighetsägarna Sverige, håller tummarna för att president-Trump visar sig vara en annan person än sitt kampanjdito.
2016-11-23

Midnatt råder, tyst det är i huset…

Krönika Bostadsdebatten sover och bostadsbyggandet befinner sig inte på rekordnivåer — vi bygger inte mer än vad vi gjorde på 30-talet. Det skriver Lennart Weiss i sin senaste krönika där han också belyser oviljan från regeringen att ta tag i bostadsfrågan.
2016-11-22

”Skevheten förstör hyresrättens styrka”

Ledare Rätta till det misstag som begicks 2011 när hyreslagstiftningen förändrades. Det skriver Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige, i sin ledare.
2016-11-21

”Pudelns kärna sitter inte i de stora reformerna”

Åsikten Debatten om hur bostadsbyggandet ska öka är onekligen het. Men Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL, ogillar när man slår varandra i huvudet med enkla förklaringar. Det är inte i lagstiftningen de största hindren sitter. Det går att öka byggandet utifrån dagens förutsättningar, menar hon.
2016-11-07

De båda sidorna av New Yorks utveckling

Krönika Nya affärsmodeller förvandlar otrygga området till attraktiva stadsdelar. Samtidigt skaffar invånarna hellre hundar än barn på grund av stadens levnadsvillkor. Rudolf Antoni betraktar två sidor av Det Stora Äpplet.
2016-10-25

Är det säkert att det är tåg vi ska ha?

Krönika Behovet av investeringar i transportinfrastrukturen är stor, men satsa på att bygga vägar istället för järnvägar. Det skriver Lennart Sten, vd på Svenska Handelsfastigheter, i en krönika.
2016-10-20

Populism – ett hot mot handel, jobb och tillväxt

Krönika Varför växer sig populismen stark nu och hur påverkar det den ekonomiska politiken? Anna Breman, chefsekonom på Swedbank, menar att beslutsfattarna måste ta ta framväxten av de populistiska strömmarna på allvar och agera därefter.
2016-10-19

Att sänka standarden kan stjälpa hyresrätten

Ledare Vem avgör vilka renoveringar som ska få genomföras i en hyresfastighet? För Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna Sverige, är svaret självklart: ”Det är alltid den som har ansvar som ska ha det avgörande inflytandet”, skriver Lennebo.
2016-10-17

”Inför fri hyressättning i nyproduktion”

Hyressättning I en intervju med tidningen Affärsvärlden kallar finansmannen Fredrik Lundberg hyresregleringen för ”helt sjuk”. Han berättar också vad han anser skulle råda bot på bostadskrisen.
2016-10-13

”Nu är chansen att vända trenden för hyresrätten”

Krönika Fastighetsägarna Sveriges chefekonom Tomas Ernhagen anser att det är hög tid att vända den långsiktiga negativa trenden för hyresrätten.
2016-09-16

”Man får faktiskt stå ut”

Krönika Det är inte rimligt att kräva att stadsmiljön ska anpassas så att alla blir nöjda. Det menar Maria Wetterstrand som tvärtom anser att vi borde öva oss mer på att ha överseende och tålamod.
2016-09-15

”Var tydlig med vad som faktiskt går att påverka”

Åsikten Våga släpp tryggheten i de invanda metoderna och utgå från de boendes egna perspektiv. Nazem Tahvilzadeh som arbetar vid Mångkulturellt Centrum i Botkyrka, och tidigare verksam som forskare vid Urbana och regionala studier på KTH, menar att det är dags att ta medborgardialogen ett steg framåt.
2016-09-13

Rötmånadsdebatt byggd på myter och missförstånd

Krönika Nej, byggbolagen bedriver ingen konspiration med varandra med syfte att upprätthålla bostadsbristen. Det menar Lennart Weiss som i sin senaste krönika tar tillfället i akt att reda ut de faktiska orsakssambanden i bostadsbyggandet.
2016-09-13

”Ge fastighetsbranschen förutsättningar att utvecklas”

Ledare Regelverket för hyressättning har inte hängt med i den takt som omvärlden förändrats. Det menar Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige.
2016-09-12

”Kommunen måste ställa krav vid försäljningar”

Åsikten Det behövs ett djupare samarbete mellan kommuner och fastighetsbolag. Det menar Kent Persson, utvecklingschef på Heimstaden och tidigare partisekreterare för Moderaterna. Han är kritisk till att politikerna inte lyssnar tillräckligt på marknaden och tror att försäljningar av det kommunala beståndet kan sätta fart på bostadsmarknaden.
2016-06-07

”Alla är vi stadsutvecklare”

Stadsutveckling Den kritiska granskningen av nya idéer för stadsutveckling kan vara besvärlig men sporrar också utvecklare och entreprenörer att undvika ogenomtänkta felsatsningar. Det menar Rudolf Antoni som gläds åt att stadsutveckling blivit ett ämne för allmänheten.
2016-06-03

Skippa Brexit och slipp baksmälla i midsommar

Krönika Swedbanks chefsekonom Anna Breman förklarar varför en potentiell Brexit är viktigare att följa än fotbolls-EM i sommar.
2016-06-02

”Håll ett öga på vad FED gör”

Krönika Det framstår inte som otroligt att FED höjer räntan i juni och kanske också i juli. Lennart Sten, vd för Svenska Handelsfastigheter, förklarar varför kontorsfastigheter i Stockholm i så fall skulle klara sig bäst.
2016-06-01

En prövad tillväxtmodell?

Analys Sveriges tillväxt står inför stora utmaningar om utvecklingen i den amerikanska ekonomin slår igenom även i Sverige. Arvid Lindqvist förklarar varför vår modell inte är så stabil som man kanske kan tro.
2016-05-31

”Smit inte från ansvaret för bostadspolitiken”

Ledare Marginella justeringar räcker inte för att lösa problemen på bostadsmarknaden. Det konstaterar Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, som här förklarar varför man valde att lämna partsförhandlingarna med Sabo och Hyresgästföreningen.
2016-05-30

”Vi är längre från målet är när samtalen började”

Bostadssamtalen ”Vi får inget gehör”, skriver Centerpartiets Ola Johansson om de bostadspolitiska samtalens bristande progress. Nu uppmanar han statsministern att utmana förutfattade meningar.
2016-05-09

”Företagen saknar motiv att minska sitt avfall”

Åsikten Det måste bli dyrare att producera verksamhetsavfall från byggbolag. Det menar tjänsteekonomiforskaren Anette Svingstedt. I en ny studie slår hon fast att målet om en cirkulär ekonomi kommer att förbli en utopi så länge det fortsätter vara så lönsamt som det är idag att hantera avfall.
2016-05-09

”Bygg bort skärmtiden”

Krönika Maria Wetterstrand, fristående samhällsdebattör, anser att vi borde prata mindre om barnens skärmtid och mer om hur vi skapar utemiljöer som är välkomnande och roliga för barn.
2016-05-03

”Har vi lämnat över makten till myndigheterna?”

Krönika Under de senaste 20-30 åren har en smygande förändring skett och fler beslutsmandat har lagts på våra myndigheter. I sin krönika ställer sig Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke Sverige, frågande till om det verkligen är så vi vill ha det.
2016-05-02

”Höghastighetsbanorna kvalar inte in på listan”

Krönika Prislappen för de omdiskuterade höghastighetstågen har krupit upp till 330 miljarder. Är en satsning på snabbtågen verkligen samhällsekonomiskt lönsam? Den frågan ställer Tomas Ernhagen i sin krönika.
2016-04-28

”Marginella förändringar är inte tillräckligt”

Ledare Reinhold Lennebo skriver om förhandlingsledaren Claes Stråths utmaning att tillsammans med hyresmarknadens parter komma överens om åtgärder för att reformera hyressystemet. Här berättar han om Fastighetsägarnas förslag.
2016-04-25

Robert Hannah: ”Sabo måste tänka om”

Replik Robert Hannah (L) skriver i ett svar till Sabos vd Kurt Eliasson att de rättviseresonemang som Eliasson för fram inte håller. ”Sabo stöttar bostadssubventioner som går i rika byggares fickor istället för att höja bostadsbidragen” menar Hannah.
2016-04-16

”Vi har fler järn i elden för en bättre bostadsmarknad”

Replik Robert Hannah glömmer bort att Sabo under många år arbetat på flera fronter för en bättre fungerande bostadsmarknad. Det svarar Sabos vd Kurt Eliasson i en replik där han bland annat lyfter fram möjligheten till flexibilitet på marknaden genom från- och tillval i hyresbostäder.
2016-04-15

Robert Hannah: ”Sabo lever i förnekelse”

Debatt Debatten fortsätter efter Spotifys kritik mot den svenska bostadsmarknaden. Liberalernas Robert Hannah uppmanar nu Sabos vd att bidra med bättre förslag än att sätta allt sitt hopp till pressade byggpriser.
2016-04-14

Så svarar regeringen på Spotifys flytthot

Spotifys hot om landsflykt på grund av bostadsbrist skakar om i debatten. Nu fylls medierna av starka reaktioner. Men från regeringens håll anser näringsministern att problem inte kan lösas lika snabbt som moderna företag vill.
2016-04-13

Spotify hotar med landsflykt på grund av bostadsbrist

Bristen på hyresrätter kan driva musiktjänsten Spotify till landsflykt. I ett öppet brev hotar grundarna att flytta tusentals jobb utomlands om politiken fortsätter att hindra bolaget från att växa. ”Marknaden fungerar i princip inte”.
2016-04-12

”Bostadshusen gynnas av fortsatt låg inflation”

Analys Bostäder har länge gett bäst avkastning och nu börjar även utländska investerare att intressera sig för segmentet. Mycket talar för fortsatt hård konkurrens och låga direktavkastningskrav för bostäder, skriver Arvid Lindqvist, Head of Research, Catella.
2016-03-23

”Hur länge kan man ropa på vargen?”

Krönika Med en bättre tillväxt än i de flesta andra EU-länder borde Sverige ha högre räntor, men det kommer troligtvis att dröja minst tre år till. Det tror Swedbanks chefekonom Anna Breman. Här förklarar hon varför.
2016-03-21

”Förstör inte våra städer med slit-och-slänghus”

Krönika Rudolf Antoni, tf vd för Fastighetsägarna GFR, förespråkar långsiktiga och hållbara lösningar på bostadsbristen. ”Vi får inte det Sverige vi vill ha om vi i ren desperation bygger slit-och-slänghus på varje ledig yta” skriver han i sin krönika.
2016-03-18

”En barnfamilj kan bo på 70 kvadrat”

Åsikten Anna Granath Hansson är doktorand vid KTH:s bygg- och fastighetsekonomiavdelning. Med erfarenheterna från Tyskland diskuterar hon gärna industriellt bostadsbyggande och en mindre snäv syn på social housing.
2016-03-17

”Migrationskostnaderna vi har nu är en investering”

Krönika De migranter Sverige just nu tar emot utgör en historisk chans för ökat välstånd. Det skriver Lennart Sten, vd för Svenska Handelsfastigheter.
2016-03-15

”Har jag missförstått något?”

Ledare ”Om politikerna fokuserar på åtgärder som dämpar skulderna utan att ta tag i regelverken som skapar bostadsbrist i allmänhet, och brist på hyresrätter i synnerhet, kommer de göra det här landet en björntjänst.”
2016-03-14

C: ”Stoppa snabbtågen”

Snabbtåg Statsministerns prestige går före den breda samhällsnyttan. Det anser Centerpartiet om utredningen av snabbtåg. Nu uppmanar partiet regeringen att satsa på befintlig infrastruktur istället – för en bråkdel av budgeten.
2016-03-09

TH Real Estate utökar

Karriär TH Real Estate har rekryterat tre personer i det nordiska teamet. Rekryteringarna innebär en förstärkning inom analys och transaktion, samt fastighetsutveckling.
2016-03-07

”Sänk åldersgränsen till trygghetsboenden”

Bostäder för äldre Investeringsstöd till trygghetsboenden är välkommet, men åldersgränsen för att få bo i ett sådant är alldeles för hög. Det påpekar Riksbyggen i ett remissvar till regeringen.
2016-03-07

”Lämna gestaltningsfrågorna till marknaden”

Debatt Stadsbyggnadsnämndernas klåfingriga politiker drar ut på byggprojekt i onödan när de lägger sig i hur nya hus ska se ut. Det anser Hans Lind och Ina Djurestål som tillsammans föreslår att planeringen över husens gestaltning bör göras av den som ska bygga dem.
2016-02-22

”Lagliga väggar stoppar inte olagligt klotter”

Graffiti Att sätta upp lagliga graffitiväggar minskar inte förekomsten av klotter i omgivningen. Det menar Erik Slottner (KD), som kräver att ledningen i Stockholms stadshus tänker om kring planerna på fler lagliga väggar i innerstaden.
2016-02-15

Glöm det kollektiva flummet och dela mera

Krönika Maria Wetterstrand ger sin analys av varför trenden ”sharing economy" inspirerar både arkitekter, antropologer, ekonomer och tekniker i många delar av västvärlden just nu. ”Boendemiljöer med mer delade utrymmen kan vara på väg tillbaka” skriver hon.
2016-02-11

Håll i hatten – det kan bli stormigt nu

Krönika Läget runt om i världen får Tomas Ernhagen, chefsekonom på Fastighetsägarna Sverige, att känna som Stefan Sauks rollfigur i Lorry – ”det är mycket nu”.
2016-02-09

Makromedvinden kan vända till motvind

Analys Hur kommer fastighetsmarknaden att utvecklas under 2016 och framåt? Arvid Lindqvist, analyschef på Catella, ger sin analys av transaktionsåret som gått och blickar fram emot 2016 års investeringsmöjligheter på fastighetsmarknaden.
2016-02-08

Äntligen – men nu börjar det svåra

Krönika ”Hur ska man kunna öka bostadsbyggandet om man samtidigt sätter strypkoppel på det finansiella systemet?” skriver Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke.
2016-02-05

”Även facket har ett ansvar för integrationen”

Integration Inför avtalsförhandlingarna varnar Anna-Karin Hatt för att integrationen inte kommer att lyckas om inte även fackföreningarna tar sitt ansvar.
2016-02-05

”Kollapsen är ett tecken på att vi nått vägs ände”

Ledare Reinhold Lennebos förhoppning på de pågående bostadspolitiska samtalen är att alla strukturella problem på bostadsmarknaden ska adresseras.
2016-02-04

Debatt: ”Förvandla inte Stureplan till grusöken”

Hela Stureplan kommer att förvandlas till en grusöken. Stoppa rivningsprojektet. Det skriver Lotta Edholm (L) och Björn Ljung (L) i ett debattinlägg på SvD.
2016-02-03

”Förhandlingssystemet kräver en fungerande marknad”

Debatt: hyresförhandlingar Även hyresgästsidan måste ta ansvar för att skapa en fungerande hyresmarknad. Det skriver professorn Hans Lind i ett debattinlägg.
2016-02-01

”Hyressättningssystemet orsakar välfärdsförluster”

Debatt: hyresförhandlingarna Ineffektiviteten i hyressystemet kostar 10 miljarder kronor i förluster – årligen. Det skriver Centerpartiets Ola Johansson i en debatt.
2016-01-22

”Dagens förhandlingssystem är rationellt”

Replik Att det uppstår tvister när 1,5 miljoner lägenheter ska förhandlas är inte särskilt konstigt, utan snarare ett tecken på att systemet fungerar, skriver Hyresgästföreningens förhandlingschef Erik Elmgren i en replik på Ola Johanssons debattartikel.
2016-01-22

”Hon ger den dysfunktionella hyresmarknaden ett ansikte”

Skandal Skandalen kring Margot Wallströms påstådda förtur till en hyresrätt i Stockholms innerstad är egentligen inget annat än ett symptom på en marknad ur funktion. Det menar Fastighetsägarna Sveriges vd Reinhold Lennebo.
2016-01-18

”Hyresförhandlingarnas systemfel skadar bostadsmarknaden”

Debatt Att hyresförhandlingarna för hundratusentals hyresgäster havererar varje år visar svart på vitt att det kollektiva hyresförhandlingssystemet är ur funktion. Det skriver Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.
2016-01-15

Regeringen vill samarbeta för ökat bostadsbyggande

Nyheter Regeringen bjuder in oppositionen för att hitta en lösning på bokrisen och behovet av att bygga 700 000 bostader till år 2025. ”För att klara det behöver vi lägga politiska låsningar och konflikter åt sidan” skriver Stefan Löfven, Magdalena Andersson och Mehmet Kaplan på DN Debatt.
2016-01-13

Denna ständiga bostadsfråga

Näringsliv Sveriges bostadskris i kombination med den folkvandring som just nu pågår i Europa kräver samverkan mellan privata och offentliga aktörer. ”Om vi inte tar tag i detta nu så kommer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap snart att behöva resa tältläger för de som redan bor här” skriver Lennart Sten, vd Svenska Handelsfastigheter.
2015-12-29

”Vi kan inte tumma på säkerheten”

Asylboende Risken för skenande försäkringskostnader gör att många fastighetsägare drar sig för att bidra med lokaler till flyktingboenden. Inom Hemsö hoppas man att Migrationsverket kan ta den extra kostnaden för en tomställd skola i Skutskär – om lokalerna ens beviljas en försäkring.
2015-12-23

”Utmaningarna kräver en seriös och öppen diskussion”

Martin Lindvall menar att när verktygen för en social bostadspolitik inte är tillräckliga krävs en dialog utan skygglappar. Läs hans replik på hyresgästföreningens ordförande Marie Linder.
2015-12-18

”Utveckla ett hållbart hyressättningssystem”

Opinion I många fall är frågan inte hur renoveringen ska ske, utan om den överhuvudtaget ska bli av. Fredrik Olsson, vd på konsultbolaget Rotpartner, menar att dagens hyressättningssystem driver renoveringar åt ett håll som inte är hållbart.
2015-12-16

Bortom juleljusen

Ljus kan vara en attraktion i sig, eller i vissa fall till och med ett sätt att kommunicera.
2015-12-15

”Låt inte krisen gå till spillo”

”Flyktingkatastrofen i Europa och den stora pressen på Sverige kanske är den väckarklocka som behövs för att inse att det faktiskt är dags att reformera bostadsmarknaden” det skriver Anna Breman, Swedbanks nya chefsekonom, i en krönika.
2015-12-14

“Staten måste ta de ekonomiska riskerna”

Debatt Kvotering av lägenheter (social housing) måste bli det sista alternativet och endast en tillfällig åtgärd. För att bygga för de med låg inkomst krävs statliga satsningar på infratstruktur och att staten även tar en del av risken I nyproduktion, menar Hans Lind, professor I fastighetsekonomi på KTH.
2015-12-14

”Det behövs fler utsträckta händer”

Ledare "Akuta åtgärder behöver kompletteras med långsiktiga reformer som gör det möjligt för nyanlända att skapa egen försörjning och som får den reguljära bostadsmarknaden att fungera". Fastighetsägarnas Martin Lindvall skriver i sin senaste ledare om byråkratins onödigt höga trösklar i en tid då alla utsträckta händer bör tas emot.
2015-12-14

Sagt i debatten: vecka 50

Alliansen vill se reformer som ska ge minskad tid från idé till byggstart, Sveriges Byggindustrier vill subventionera ungas bosparande och Hyresgästföreningen är starkt kritiska till ett amorteringskrav. Här följer ett urval av de debatter som förts under den gångna veckan.
2015-12-11

Brittisk media förundras över den svenska bostadsbristen

Utblick Den senaste veckan har en artikel från brittiska BBC dykt upp i flera tidningar och delats flitigt i sociala medier. Anledningen är BBC:s sågning av Stockholm med anledning av stadens bostadssituation.
2015-12-08

Sagt i debatten: vecka 49

Debatt Utredningen av Riksintresset tycks ha gått åt ett annat håll än vad som var avsikten med direktivet. Samhället ska förberedas för de förarlösa bilarna, och på den bostadspolitiska fronten är det värsta som kan hända att ingenting alls händer. Här följer ett urval av de debatter som förts under den gångna veckan.
2015-12-04

”Frågan är enkel att lösa – om regeringen bara vill”

Att skatteverket väljer att klassa asylbostäder som stadigvarande bostäder innebär en så kostsam nota för fastighetsägare att många därför avstår att hjälpa till. ”Den här slumpartade tolkningen gör alla till förlorare”, skriver tre organisationer som nu kräver svar – ska regeln behållas eller inte?
2015-12-02

”Inte ens fordonsindustrin tror på bilstaden”

Slutreplik "Hade Anders Ydstedt för hundra år sedan fått bestämma hur vi skulle transportera oss i städerna så hade vi alla åkt häst och vagn idag". I en slutreplik om bilens plats i staden skriver Alexander Ståhle att det finns allvarliga brister i Anders Ydstedts framtidsteser och att inte ens fordonsindustrin tror på bilstaden.
2015-12-02

”Nu är tiden att införa moms på hyra”

Med moms på hyran öppnas det upp för att 50 000 fler lägenheter kan byggas under en 10-årsperiod. – Nu är tiden att driva igenom en ändring av momsdirektivet i EU, menar Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige.
2015-12-01

Debatterat: vecka 48

Fjärrvärmedom väcker starka känslor, regeringen går vidare med förslaget om amorteringskrav och den skenande prisökningen på fastighetsavgifter saknar rimliga förklaringar. Här följer ett urval av de debatter som förts under den gångna veckan.
2015-11-29

Justitieministern skjuter ner förslag om tillval i hyresrätter

Debatt Till- och frånval i hyresrätter skulle ge större inflytande över det egna boendet och dessutom skapa nya arbetstillfällen. Det framför Kristdemokraternas riksdagsledamot Caroline Szyber i en skrivelse till justitieminister Morgan Johansson (S) – som väljer att inte gå vidare med förslaget.
2015-11-25

”En levande stad har inte råd att välja bort bilen”

Stadsplanering Skrota inte bilen – satsa på rena, tysta och säkra fordon istället. Det förespråkar Anders Ydstedt, som menar att planeringen av bilfria städer är början på en farlig utveckling – inte minst för värdet på stadens fastigheter.
2015-11-23

Framgångsrika städer ökar friheten

I en replik menar Alexander Ståhle att Anders Ydsted inte förstått att vi står inför en stor transformation av trafiken och stadsmiljön. Han illustrerar med en rad exempel på vad som redan är på gång i dagens storstäder.
2015-11-17

”Vi kommer att fortsätta gilla bilen även i framtiden”

Debatt I senaste numret av Fastighetstidningen förutspår stadsplaneraren och forskaren Alexander Ståhle att framtidens stad är bilfri. Den prognosen är fel. Det anser rådgivaren och författaren Anders Ydstedt. Nu ifrågasätter han hur fastighetsägare skulle kunna vinna på den urbaniseringsutveckling som Ståhle förutspår.
2015-11-17

”Certifiering är en nödvändighet”

Opinion Alla hus kan bidra till en bättre miljö. Det menar Jason McLennan, mannen bakom världens tuffaste certifieringssystem, Living Building Challenge. Med naturen som förebild vill han ändra fastighetsvärlden i grunden. Nu bygger bland annat Google sitt högkvarter utifrån dessa principer. 
2015-11-13

Drar alliansen proppen ur tunnan?

Näringsliv Regeringens investeringsstöd går i stöpet. Lennart Weiss menar att det inte gör så mycket i sak – ingen i branschen vill ändå ha stödet. Men kanske öppnar det för genomgripande förändringar av hela bostadspolitiken.
2015-11-13

Vi står inte stilla!

Ledare Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo välkomnar Fastighetstidningens förflyttning från medlemsskaran till ett magasin för hela samhällsbyggarbranschen.
2015-11-13

”Stefan, släng din önskelista”

Ekonomi Tomas Ernhagen hoppas att Stefan Ingves önskelista aldrig når fram till tomteland. Istället för riksbankschefens minskade ränteavdrag, kreditprövningar och amorteringskrav menar Ernhagen att vad som verkligen behövs är rimliga villkor för en verkligt fungerande bostadsmarknad.
2015-11-13

Det goda exemplet borde bli mainstream

Stadsutveckling Många goda exempel är både effektiva och lönsamma. Men Maria Wetterstrand vill att de goda exemplen upphöjs till det normala tillvägagångssättet. Annars når vi aldrig energimålen.
2015-11-13

”Solcellsskatt hotar miljömål”

Hållbarhet Förslaget lägger sig som en våt filt över framtida satsningar. Det säger Lennart Lifvenhjelm, chef teknikstöd på Vasakronan, om att regeringen föreslår att större solcellsanläggningar ska beskattas.
2015-11-13

”Alla kan inte vara störst och bäst”

Krönika Det har gått inflation i uttrycket stadsutveckling. Överallt kan man läsa om vikten av stadskärnans överlevnad. Vi har nu för tiden till och med en ”stadsminister” som hjälper till att rikta strålkastarna mot ämnet.
2015-10-21

”Även gallerior måste våga ta ställning”

Åsikten Under Pride i Umeå kläddes köpcentret Utopia i regnbågsfärger och kyssande Umeåprofiler i en manifestation mot homofobi. Mona Lidén, centrumledare på Utopia, tycker att det är självklart och viktigt att köpcentrum arbetar för mångfald och motarbetar hat och intolerans. Nu uppmanar hon fler gallerior att göra detsamma.
2015-10-20

Låt hundra blommor blomma

Ekonomi För snart 60 år sedan lanserade ordförande Mao sin berömda slogan ”Låt hundra blommor blomma och låt hundra tankeskolor tävla”. En insikt som i allra högsta grad är aktuell även idag, det menar Tomas Ernhagen, chefekonom på Fastighetsägarna Sverige.
2015-10-19

Gärna kriskommission – men fokusera på innehållet

Ledare Att bostadsmarknaden fungerar synnerligen illa väcker stor oro. Det märks i den allmänna debatten där allt fler nu diskuterar bostadsmarknadens problem. Personer och organisationer som vanligtvis inte pratar bostadspolitik och bostadsförsörjning är plötsligt höggradigt involverade i diskussionen.
2015-10-19

Stadstrender sedda utifrån

Stadsutveckling I höst har jag blivit inbjuden till att medverka i en internationell stadsutvecklingskonferens i San Francisco som arrangeras av organisationen IDA (International Downtown Association). Under rubriken ”Around the world” ska jag som Sveriges representant diskutera aktuella trender tillsammans med representanter från bland annat Japan, Mexiko, USA och Tyskland.
2015-09-23

”Bankmarknaden är ett oligopol”

Åsikten Ekonomer som går i flock och landar i ungefär samma analys. Så förklarar Tor Borg, chefsekonom på SBAB, varför experter ofta hamnar fel i sina ränteprognoser. Att bankerna kan ta så bra betalt just nu beror på oligopol och myndigheter som vill att det ska vara dyrt att låna.
2015-09-23

Sekulär stagnation gynnar fastigheter i bästa läge

Ekonomi Det har varit en händelserik sommar med börsturbulens och konjunkturavmattning i tillväxtländerna. Den globala tillväxten har saktat ner. IMF sänkte sin prognos för global BNP-tillväxt till 3,3 procent i juli från 3,5 procent i april – en prognos som med stor sannolikhet kommer att behöva revideras ner ytterligare i oktober.
2015-09-21

Värdeskapande infrastruktur krävs för fler bostäder

Ledare Fem och en halv miljard kronor utgör grundplåten för att råda bot på dagens bostadsbrist. Det hoppas åtminstone regeringen när den lägger fram sin första egna budget. Det hade nog satsningen också till del kunnat bidra till, om den använts till infrastrukturinvesteringar i stället för renoveringsstöd och byggsubventioner.
2015-09-21

Nu måste vi agera!

Hållbarhet Det är ett ödesår för vår planet. Vi har fortfarande tid. Men den är knapp. Även om hållbarhetsfrågor är något som jag jobbar med dagligen blev jag omskakad mitt i sommarlättjan. Johan Rockström var nog den sommarpratare som gjorde starkast intryck på mig.
2015-09-07

”Hyresrätten är inte lösningen för resurssvaga”

Opinion ”Fra leie til eie” heter en rapport som fick mycket uppmärksamhet under Almedalsveckan. Författaren Lennart Weiss på Veidekke har ur ett konsumentperspektiv räknat på skillnader att äga och hyra och han ifrågasätter starkt regeringens politik.
2015-08-27

Bejaka gentrifieringen

Opinion
2015-06-04

"Riksintressena måste minimeras"

När allt anses lika viktigt blir i slutänden ingenting viktigt. Därför måste antalet riksintressen minska. Lena Micko, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), menar att bostadsbyggandet riskerar att sakta in rejält som en konsekvens av alla olika riksintressen som blockerar utveckling.
2015-06-03

Dags för den långsiktiga strategin

Ekonomikrönika Världsekonomin befinner sig i en långsam återhämtningsperiod. Fram till slutet av 2014 drevs den globala tillväxten av USA, men från och med i vintras har ECB:s expansiva penningpolitiska lättnader fått genomslag på den europeiska ekonomin och en bred återhämtning börjar nu ta fart även här.
2015-06-02

”Med energisparlån kan vi rikta satsningarna”

Titta på Tyskland och ta fram en modell för svenska energisparlån med låg ränta och tydliga krav för att lösa energieffektiviseringen av miljonprogrammet. Det tycker Caroline Szyber, kristdemokratisk riksdagsledamot, att regeringen bör utreda istället för att prata om subventioner.
2015-04-01

”Vi ska inte tvingas betala mer än skäligt”

Just nu pågår arbetet där Energimarknadsinspektionen ska bestämma elnätsföretagets intäktsramar för kommande fyraårsperiod 2016–2019. Eric Anderzon, Gnosjöföretagaren som var med om att starta Elnätsupproret, menar att det därför är dags att uppmärksamma de villkor som gör det möjligt för elnätsföretag att debitera för mycket.
2015-03-05

Decembermardrömmen

Opinion
2015-01-30

”Stockholm är fortfarande en småstad”

Åsikten Det tillkommer hundra nya stockholmare varje dag, de flesta inflyttade från utlandet och utan resurser att köpa eller hyra en ny bostad. Men Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare anser inte att det ska hindra huvudstadens tillväxt.
2015-01-26

Spår in i framtiden

Opinion
2014-12-18

”Jag tänker inte erbjuda någon offersäck”

Sök dig till personer som kan det du vill göra, oavsett vilket kön de har. Det är uppmaningen till branschens kvinnor från Felicia Oreholm, miljöstrategen som vägrar acceptera bilden av att kvinnor skulle ha det svårare än män i branschen.
2014-12-15

”Det måste få kosta att leva hållbart”

Privatpersoner måste inse att ett ekologiskt boende ska få kosta mer, precis som att en ekologisk tomat betingar ett högre pris. Bengt Wånggren, vd på Sweden Green Building Council, manar till en ny folkrörelse.
2014-11-19

”Det är alltför många som sitter nöjda”

E-handeln växer, men den fysiska handeln är ändå fortsatt stabil. Den som inte redan idag funderar över konsumenternas beteenden i morgon riskerar att slås ut. Det menar Bernt-Olof Gustavsson på Coop Fastigheter.
2014-10-23

”Det gynnar ingen att människor bor på gatan”

Hemlösheten har ökat och nya grupper har fått det allt svårare att ta sig in på bostadsmarknaden. Marika Markovits, chef för Stockholms Stadsmission, recept är ett koncept kallat ”Bostad först”.
2014-09-24

”Stockholms stad vill inte bygga för många bostäder”

Det menar Ola Andersson, arkitekten som gått in i debatten med nya boken ”Hitta hem”.
2014-09-09

Bostad – en valfråga

Det är inte politikernas förtjänst att det byggts nya bostäder och att det finns kapital att låna. Det är betyget när tio fastighetsägare summerar den senaste mandatperioden. Inför valet efterfrågar de en politik som håller över blockgränserna.
2014-08-25

”Branschen är stöpt i samma form”

Många fastighetsägare har svårt att tänka utanför boxen. Det kan stå dem dyrt i framtiden. ?Åsikten är Karolin Forslings, ny chef för stadsutveckling på AMF Fastigheter.
2014-06-04

”Vi fortsätter att bygga in uppenbara faror”

Som generaldirektör för Kemikalieinspektionen upplevde hon att hon belades med munkavle när hon från regeringshåll uppmanades att inte ta fler initiativ i kemikaliefrågan. Detta berättar Ethel Forsberg, numera samhällsbyggnadsdirektör vid Region Gotland, om i sin nyutkomna bok ”Makt, plast, gift och våra barn”. Hon skriver om de skadliga ämnen som marinerar våra kroppar och kemiindustrins mörkläggning. Inte minst varnar hon för de risker som vi bygger in i våra hem.
2014-05-05

”Vi finansierar gärna fler hyreshus”

Det är bankerna som får klä skott för bostadsbubblor när de spricker, och såväl Anders Borg som Riksbanken har satt in sina stötar mot det man anser vara en allt för generös utlåning. Men Michael Wolf, vd på Swedbank, tycker att fokus riktats åt fel håll. Det är bristen på lägenheter och inte utlåningen som är problemet anser han.
2014-04-02

”Det behövs en stadsminister”

Det är dags för en aktiv stadspolitik. Det menar Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Nyligen presenterade hon en undersökning som visar att hela 86 procent av Sveriges kommuner tappar unga mellan 18 och 25 år.
2014-02-25

”Bort med momsen för kickstart av byggen”

Idag finns dåliga marknadsförutsättningar för att bygga hyresrätter, menar Peter Wågström, vd på NCC, Sveriges näst största byggföretag som under 2013 bara producerade 328 hyreslägenheter. Hans åsikt är tydlig: Bort med momsen på produktion av hyresrätter och sänk priset på mark.
2014-01-29

Så löser experterna bostadsbristen

Det finns många förslag, men nu måste ni välja effektivaste vägen till fler bostäder! Det var uppgiften till tio av branschens företrädare i Fastighetstidningens unika enkät. Ändrad hyra och flyttskatt var alternativen de tror mest på. Hur skulle du valt? Gör dina egna val i vår enkät!
2014-01-27

När bostadspolitik blir #bopol

Debatter förs kring matbordet, på jobbet, i medier – och på Twitter. Mikrobloggen är en naturlig del i alla tyckares kommunikation. Men hur diskuteras bostadspolitiska frågor på Twitter och vilka är egentligen de stora debattörerna?
2013-12-19

Best av Brands öppnar första butik utanför Stockholm

En av Sveriges största multibrandaktörer expanderar nu sin verksamhet och öppnar sin första butik utanför Stockholm. I Jönköping hyr nu fastighetsbolaget Eric Ekblads ut lokaler till Best of Brands.
2013-10-29

”Det är inte fel att betala mer om man har hög lön”

Ska man få en billig hyreslägenhet i Amsterdam är det lång kötid och låg inkomst som gäller. Gamla hyresgäster sitter säkert men får högre hyra.
2013-05-31

Varje lägenhet en förlust

I Amsterdam är hälften av alla bostäder byggda och ägda av social housingbolag. Från början kunde vem som helst hyra men nu får endast den med låg inkomst tillträde.
2013-05-31

Krönika: Utredningar som förenklar och försvårar

Det händer mycket just nu på skatteområdet som är av intresse för fastighetsägare och det är till viss del förändringar som man efterlyst.
2013-04-30

Några råd på väg till banken

Kom ihåg att lika mycket som du vill ha ett lån, vill banken ha dig som kund. Utnyttja det! Ett av råden från Fastighetsägarna Sveriges chefekonom - Tomas Ernhagen till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hushåll.
2013-04-30

Motionera – det mår föreningen bra av

Även om det kan verka avlägset så är det dags att påbörja förberedelserna inför vårens föreningsstämma. Ett av de viktigaste verktygen för att skapa engagemang i föreningsarbetet är att uppmuntra motionsskrivandet.
2012-12-18

"Var ska vi bo?" – Palm och Attefall i lugn bostadsdebatt

Ingen hetsig diskussion när bostadsminister Stefan Attefall och Veronica Palm möttes för debatt med titeln ”Var ska vi bo?” på arkitektmuseet i Stockholm. De var överens om för långa processer och snårig byråkrati men oense om investeringsbidrag och förslaget för förenklad andrahandsuthyrning.
2012-10-25

Fabege säljer bostadsbyggrätter

Fabege har avyttrat blivande bostadsbyggrätter i Alvik och i Solna till Peab respektive JM. Båda försäljningarna sker i bolagsform med ett sammantaget resultat om 47 miljoner kronor efter skatt.
2012-01-10

Sanningens minut för Europa – krönika av Newsecs chefekonom

Mörkret sprider sig över Europa och sanningens minut börjar närma sig för politikerna i euroområdet. Utvecklingen har gått så långt att det i skrivandets stund (den 1 december) blir allt mer tydligt att om inte de europeiska ledarna kommer fram med en trovärdig lösning inom som längst ett par veckor så är risken stor att euroområdet splittras.
2011-12-05