[ Annons ]

Åtta av tio svenskar vill se mer grönska i staden för att värna om den biologiska mångfalden. Foto: Kalle Sanner
Publicerat 7 september, 2023

Önskan efter grönskan i staden 

Åtta av tio vill se mer grönska i sin stad för att främja ekosystemtjänster och värna om den biologiska mångfalden. Detta enligt en ny undersökning av Novus.

Bevarandet av den biologiska mångfalden och ekosystemen är en viktig prioritet bland svenskarna. En undersökning utförd av Novus på uppdrag av White Arkitekter visar att 76 procent vill se mer grönska i staden de bor i.

Enligt Sveriges miljökvalitetsmål ska en majoritet av landets kommuner senast 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.

[ Annons ]

Varierade grönområden stimulerar till en mångfald av djur och pollinerande insekter. Grönska bidrar dessutom till att människor mår bra, genom att rena luften och skapa avstressande miljöer. Grönområden är också viktiga för att mildra konsekvenserna av ett förändrat klimat, då de skapar skugga, dämpar värme och suger upp vatten vid skyfall och höjda vattennivåer.
–  För att skapa motståndskraftiga städer och säkerställa ett hållbart liv krävs det att vi i allt större utsträckning integrerar ekosystemtjänster när vi som arkitekter och stadsplanerare utformar våra städer. Genom strategiskt utformade och placerade grönområden ökar den biologiska mångfalden samtidigt som den mildrar konsekvenserna av klimatförändringar och gör städerna mer motståndskraftiga. Sommarens kraftiga regn har visat att det behövs ett starkare fokus på klimatanpassning, säger Anna Graaf, hållbarhetschef, White Arkitekter i en kommentar.
Resultatet av undersökningen visar också att en fjärdedel av de tillfrågade inte upplever att den kommun som de bor i främjar ekosystemtjänster och värnar om den biologiska mångfalden.
– För att våra städer ska vara långsiktigt hållbara behöver vi jobba aktivt med ekosystemtjänster i hela samhällsbyggnadsprocessen. Här är samarbeten mellan olika discipliner, företag och kommuner liksom tydliga nationella och globala riktlinjer och mål avgörande, säger Anna Graaf.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]