[ Annons ]

Publicerat 5 juli, 2016

Onsdagens viktigaste evenemang i Almedalen

I Almedalen har du chansen att djupdyka in i alla möjliga samhällsfrågor och ställa dina egna frågor till makthavarna. Här har redaktionen samlat några utvalda evenemang som äger rum under onsdagen för dig som är intresserad av bostads- och samhällsbyggarfrågor.

Varför byggs det och varför byggs det inte?  Om bostadsmarknadens drivkrafter 

[ Annons ]

Åtta av tio kommunpolitiker anser att byggtakten i deras kommun är för låg. Foto: Shutterstock.

Under seminariet presenteras rapporten ”Bostadsmarknadens drivkrafter” som just beskriver vad som ligger bakom beslut att starta ett bostadsbygge och vad som leder till beslut som gör att ett bostadsbyggnadsprojektet inte startats. Presentationen kompletteras med inspel från näringslivet och med goda exempel. I seminariet representeras byggbranschen av Carin Stoeckmann, som både är vd och ägare av Byggmästar’n i Skåne.

Medverkar gör bland andra Therese Andersson, chef enheten för strategisk fysisk planering, Region Skåne, Bo Adling, bostadsansvarig, Sveriges Byggindustrier Syd, Ilmar Reepalu (S), vice ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne och Göran Cars, professor samhällsplanering, Kungliga Tekniska Högskolan.

Arrangör: Sveriges Byggindustrier Syd
Tid: 09:00 – 10:00
Plats: Strandgatan 18
Mer info

 

Tak över huvudet – (Bo)stadsplanering i akuta situationer

Behovet av en stor mängd nya bostäder för de som flytt till Sverige, i kombination med den bostadsbrist som redan råder, har väckt frågor om hur utmaningen ska lösas på ett sätt som ger långsiktigt hållbara livsmiljöer. Behoven är akuta. Valet av lösningar påverkar samhällsutvecklingen på sikt.

För att lyckas med det behöver arkitektkårens kunskaper om gestaltning och planering tas tillvara i processen. Stockholms Arkitektförening har bjudit in personer med olika bakgrund och perspektiv.

Bland de medverkande finns Helena Olsson, Urban advisor, UN Habitat, Afghanistan, Peter Ullstad, Arkitekt, CoDesign, Åsa Dahlin, Arkitekt, Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm, Stockholms stad och Andreas Martin-Löf, Arkitekt, Andreas Martin-Löf Arkitekter.

Arrangör: Stockholms arkitektförening
Tid:  09:00 – 10:00
Plats: Strandgatan 16A

Mer info

 

Hur skapar innovation bostadslösningar för unga och nyanlända?

Bostadsmarknadens kris är allvarlig och akut. Bostadsköerna är rekordlånga och bopriserna på ägda lägenheter skenar. Ungdomar och nyanlända är två grupper som är särskilt utsatta. Hur kan vi skapa innovativa första boenden för dessa grupper?

Medverkar gör bland andra Ulrika Hägred, Boverket, Kajsa Crona, Sweco, Ulla Bergström, White, Olga Allpere Stintzing, AIX, Cecilia Holmström, Tengbom samt representanter från Moderaternas, Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas ungdomsförbund.

Arrangör: Svenska Teknik&Designföretagen
Tid: 09:30 – 10:30
Plats: Restaurang Amarillo, Schweitzergränd 5B
Mer info

 

Hur kan vi renovera så folk har råd att bo kvar?

Ulf Nyqvist, vd Botkyrkabyggen, deltar i panelen. Foto: Botkyrkabyggen
Ulf Nyqvist, vd Botkyrkabyggen, deltar i panelen. Foto: Botkyrkabyggen

Stora delar av det svenska miljonprogrammen är i behov av renovering. Men vem ska bekosta detta i områden där många boende inte kan bära hyreshöjningar? Seminariet handlar om renovering kopplat till finansiering och samhällsutveckling i miljonprogramsområden präglade av segregering.

I panelen med representanter från Botkyrkabyggen och NCC pratar deltagarna om vilka idéer som finns hos fastighetsägarna, entreprenörerna och i vårt grannland Danmark.

Medverkar gör Klaus Kaee, Senior vice president, NCC Building, Madeleine Nobs, NCC Building Sverige och Ulf Nyqvist, VD, Botkyrkabyggen.

Arrangör: NCC
Tid: 10:00 – 10:35
Plats: Strandvägen, H506 
Mer info

 

Bostäder på löpande band – Sveriges nya industrisuccé som kan lösa bokrisen?

Hus från Boklok.
Hus från Boklok.

 

Byggandet går på högvarv. Samtidigt uttrycker allt fler byggföretag och kommuner att det inte finns resurser för att planera och bygga. Genom att bygga industriellt kan byggtiden och priserna halveras. Kan industriellt byggande rent av bli en ny tillväxtmotor för svensk industri?

Medverkar gör Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion, SABO, Susanne Rudenstam, chef, Sveriges träbyggnadskansli, Olle Samuelsson, Programchef, Smart Built Environment, Jerker Lessing, FoU-chef, BoKlok och Anna-Caren Sätherberg, Riksdagsledamot, Näringsutskottet.

 

Arrangör: BoKlok
Tid: 10:00 – 11:00
Plats: Strandvägen, H503
Mer info 

 

Hur allvarlig är hushållens skuldsättning?

Stefan Attefall modererar seminariet.
Stefan Attefall modererar seminariet.

Hur stora är riskerna med hushållens skulder? Enligt Riksbanken och en rad internationella myndigheter utgör skulderna en växande risk för hushållen, onyanserat och starkt överdrivet menar andra. Möt företrädare för olika ståndpunkter för att att bena ut centrala frågeställningar.

I det här seminariet möts företrädare för olika ståndpunkter i ett försök att bena ut centrala frågeställningar.

Medverkar gör Henrik Braconier, chefsekonom, Finansinspektionen, Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke, Ilija Batljan, fil. dr. i socialt arbete, vd, Samhällsbyggnadsbolaget, Hans Lindberg, vd, Svenska Bankföreningen, Tor Borg, chefsekonom, SBAB och Linus Ericsson, finansanalytiker, JLL Dept & Financial Advisory. Seminariet modereras av Stefan Attefall, före detta bostadsminister.

Arrangör: Veidekke
Tid: 10:15 – 11:45
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Mer info

 

Vad stoppar upp förslagen till ny bostadsplanering – och vad får förseningen för konsekvenser?

Finns det verkligen skäl att vänta med genomförandet av bostadsplaneringskommitténs förslag? Förslagen presenterades i blocköverskridande enighet redan 2015 kan påskynda bostadsbyggandet och visa vägen för hur regional planering av infrastruktur och kommunal bostadsplanering kan samverka.

Förra bostadsministern lade beredningen på is, med hänvisning till storregionutredningen. Panelen diskuterar om det verkligen finns skäl att vänta med genomförandet av bostadsplaneringskommitténs förslag med företrädare för regioner och byggbranschen.

I panelen deltar Anders Gärdsmark, regionchef, Sveriges Byggindustrier Syd, Therese Andersson, chef, enheten för strategisk fysisk planering, Region Skåne, Dag Hultefors (M), ordförande i tillväxtutskottet, Region Halland, Erik Bergkvist (S), ordf. i styrelsen, Region Västerbotten och Johan Edstav (MP), ordf. i styrelsen, Regionförbundet Uppsala län.

Arrangör: Sveriges Byggindustrier Syd
Tid: 10:30 – 11:30
Plats: Strandgatan 18
Mer info

 

Stadsbyggandet har mer än bostadsbrist på agendan

Hållbara städer skapas inte genom checklistor, energifönster och utegym. Det krävs en välgrundad förståelse för städers och samhällens byggda strukturer och de förutsättningar som dessa skapar för människors vardagliga liv. Det krävs helhetssyn och inte områdesplanering. Det krävs att ekosystemtjänster ges plats i staden. Nyckeln är att förstå staden som platsen där olika system behöver få samexistera och fungera integrerat.

Ämnet diskuteras av panelen som består av Ann Legeby, planeringsarkitekt Sweco Architects Göteborg, forskare vid Arkitekturskolan KTH, Kajsa Crona, arkitekt SAR, studiochef Göteborg, adj. professor boendets arkitektur Chalmers Tekniska Högskola, Björn Ekelund, arkitekt msa, Sweco Architects Stockholm, lektor i stadsbyggnad, Luleå Universitet, Patrik Faming, Planering och Bygglov, Boverket, Irene Molina, professor i kulturgeografi, Uppsala Universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning och Stephan Cedergren, Fastighetskontoret Göteborg.

Arrangör: Sweco Architects
Tid: 11:00 – 12:00
Plats: Strandgatan 16A
Mer info

 

Tak över huvudet – för vem, hur och när? Bostadsfrågan nu och i framtiden

Gudrun Schyman diskuterar feministisk bostadspolitik.
Gudrun Schyman diskuterar feministisk bostadspolitik.

Kön, klass, etnicitet, tillgänglighet. Stort och dyrt har exkluderat många. Problemet har stadigt vuxit och det som en gång var storstadsproblematik gäller nu för hela landet. När den hårda fattigdomspraktiken kolliderar med den politiska retoriken blir det svårt. Hur lösa problemen – på kort sikt och på lång sikt?

Medverkar gör bland andra Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt initiativ, Maria Pettersson, bostadspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ, Anna Rantala Bonnier, Kommunfullmäktige i Stockholm, John Stauffer, chefsjurist, Civil Right Defenders och Johanna Haraldsson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna.

Arrangör: Feministiskt initiativ
Dag: 11:00 – 12:00
Plats: Talarplats, Donners plats
Mer info

 

Vad kan vi lära av de energismartaste bostadsbolagen?

Att energieffektivisera våra miljonprogram är ett måste om vi ska nå våra klimatmål. Varför tvekar bostadsbolagen att börja renovera, trots att många åtgärder är lönsamma? Vad kan vi lära av de bostadsbolag som redan förbättrat sig inom värmeåtervinning, isolering, belysning och inomhusklimat?

Energieffektiviseringsunionens politikerjury korar också det bostadsbolag som är bäst på energieffektiv renovering. I denna version av Mästarnas mästare möts några av Sveriges främsta bostadsbolag i en tävling om värmeåtervinning, isolering, belysning och inomhusklimat.

Medverkar gör bland andra Britta Permats, vd, Svensk Ventilation, Lotta Bångens, vd, Energieffektiviseringsföretagen, Magnus Everitt, expert, Installatörsföretagen, Maria Strömkvist, riksdagsledamot, Socialdemokraterna, Rickard Nordin, riksdagsledamot, Centerpartiet och Ewa Thalén Finné, riksdagsledamot, Moderaterna.

Arrangör: Svensk Ventilation, Energieffektiviseringsföretagen, Isoleringsfirmornas förening, Installatörsföretagen, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Tid: 14:00 – 14:50
Plats: Holmen, H606
Mer info

 

En ny modell för socialt hållbar stadsutveckling – Rinkebyresan

Hör om ett socialt hållbarhetsprojekt som ingen annan i bygg- eller fastighetsbranschen varit i närheten av tidigare – och ett omfattande dialogprojekt vars resultat nu ska avslöjas. Byggvestas ägare Laurie McDonald Jonsson berättar om hur hon utifrån sin amerikanska bakgrund kunde ställa frågor och föra dialog med Rinkebyborna på ett sätt som inte prövats förut.

Efter två års dialog i Rinkeby, där de boende fått svara på och rösta om vilket projekt Byggvesta skulle initiera är det dags att avslöja hur Rinkebyresan kommer att fortsätta, men även berätta om dialogprocessen och de unika insikter den gett. På seminariet hör du också om succén Yalla Trappan i Rosengård, Malmö, där långtidsarbetslösa kvinnor inte bara fått arbete utan även driver en framgångsrik verksamhet tillsammans och fått livsgnistan tillbaka.

Medverkar gör bland andra Laurie McDonald Jonsson, ägare, Byggvesta, Emilia Bjuggren, arbetsmarknads- och idrottsborgarråd (S), Stockholms stad, Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd (V), Stockholms stad och Christina Merker-Siesjö, ordförande, Yalla Trappan.

Arrangör: Byggvesta
Tid: 14:00 – 15:30
Plats: Mellangatan 1
Mer info

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]