[ Annons ]

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 10 juni, 2021

”Onödigt att förlänga hyresstödet”

Under torsdagen fattade regeringen beslut att förlänga hyresstödet. Fastighetsägarna menar att resurserna kunde använts bättre.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om att förlänga hyresrabattsystemet till att även omfatta tredje kvartalet 2021.  Innan förordningsändringarna kan beslutas behöver stödet godkännas av kommissionen enligt statsstödsregelverket.

Hyresstödet innebär, liksom tidigare, att den fastighetsvärd som sänker den fasta lokalhyran för hyresgäster i utsatta branscher kan söka statligt stöd som kompensera 50 procent av den förlorade hyresintäkten.

[ Annons ]

På Fastighetsägarna konstaterar man att hyresrabattstödet inte behövts användas i den utsträckning som regeringen bedömde. Det bygger man på statistik från den egna tjänsten för avtalshantering, Fastighetsägarna Dokument, som visar att antalet nedladdningar av mallar för överenskommelser om hyresrabatter sjunkit med 75 procent jämfört med 2020.

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige, menar att det därför  inte finns något behov av att förlänga hyresrabattstödet ytterligare en period. Han menar att det är få av organisationens medlemmar som får frågor om hyresrabattstöd från sina lokalhyresgäster.

– Vår bedömning var redan då systemet infördes att det inte skulle användas i den omfattning regeringen trodde, eftersom ett stort antal fastighetsägare redan underlättat för sina lokalhyresgäster genom att ge anstånd med hyresinbetalningen, övergång från kvartalsinbetalning till månadsinbetalning av lokalhyran eller tillfälliga hyresrabatter, säger Anders Holmestig.

Regeringen har avsatt 3 miljarder kronor för hyresrabattstöd under första kvartalet och ytterligare 6 miljarder för kommande stöd.

– Om regeringen nu är beredd att avsätta ytterligare resurser i stöd är det bättre och att lägga dessa på omställningsstöd, stöd till permitteringar samt evenemangsstöd och andra liknande insatser som går direkt till de drabbade verksamheterna, säger Anders Holmestig.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]