Foto: Shutterstock
Publicerat 4 april, 2023

Onödiga överklagandemål försenar bostadsbyggandet

80 procent av överklagandemålen gällande detaljplaner leder inte till någon förändring, utan innebär bara en onödig fördröjning. Det visar en ny kartläggning av Fastighetsägarna, SKR och Byggföretagen.

Bostadsbyggandet minskar kraftigt, och antalet påbörjade bostäder ser ut att gå mot en halvering jämfört med toppåret 2021. Att hälften av alla bostäder överklagas redan på detaljplanestadiet gör att bostadsbyggandet både försenas och blir dyrare. Redan idag gör de långa ledtiderna för överklagande att en genomsnittlig bostadsrätt i Stockholm blir 55 000 kronor dyrare och att omkring 4 000 hushåll per år inte kan flytta.

Samtidigt står sig majoriteten av överklagade detaljplaner i högre instans och behöver inte ändras. 80 procent av ledtiderna hos mark- och miljödomstolarna går till överklagandemål som inte leder till någon förändring av detaljplaner, utan bara innebär en onödig fördröjning.

[ Annons ]

Det visar rapporten ”Överklagande av detaljplaner – omfattning, effekter och orsaker”, som har tagits fram av Fastighetsägarna, SKR och Byggföretagen. För att få en mer ändamålsenlig och förutsägbar process för överklaganden lägger trion fram fyra åtgärdsförslag till regeringen.

– Förutsägbarheten måste öka och tiden som överklagandeprocessen tar i anspråk måste minska. Flera av våra grannländer har redan genomfört reformer för att uppnå det. Vi uppmanar regeringen att snarast tillsätta en utredning med uppdraget att ta fram konkreta förslag till förändringar. Våra förslag är en bra början, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Fakta: Åtgärdsförslag till regeringen:

  • Förenkla hanteringen enligt miljöbalken och öka möjligheterna till avvägningar. Krocken mellan plan- och bygglagen och miljöbalken blir allt tydligare och behöver adresseras från staten genom ökad tydlighet, bättre harmonisering av regelverken och större utrymme för avvägningar mellan olika intressen.
  • Den vanligaste anledningen till att överklagade detaljplaner upphävs är att domstolen bedömer att det saknas tillräckliga utredningar eller underlag. Staten behöver tydliggöra att kommunernas utredningar och underlag i planärenden endast får ifrågasättas om dessa är uppenbart bristfälliga.
  • Handläggningen av överklagade plan- och byggärenden tar lång tid och har dessutom ökat under senare år. För att bryta den utvecklingen behöver staten se över sin styrning och uppföljning av domstolarnas arbete.
  • Plan- och bygglagen behöver bli tydligare med vad som händer när en detaljplan upphävs. Enligt praxis bör det räcka att göra om vissa delar av planprocessen utan att börja om från början. Trots det finns det en osäkerhet kring vad som gäller och ett behov av förtydligande i lagstiftningen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]