Publicerat 21 juli, 2021

Omval av styrelsen föreslås i Västsvensk Logistik

Aktieägarna i fastighetsbolaget Västsvensk Logistik kallas till årsstämma den 31 augusti. Stämman genomförs genom poströstning utan fysisk närvaro.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning på 5,25 kronor per aktie. Utbetalning sker kvartalsvis med 1,35 kronor per aktie vid det första tillfället och 1,30 kronor per aktie vid resterande tre tillfällen.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Per-Olof Persson, Per-Åke Agnevik, Peter Bredelius, Lennart Karlsson och Carl Janson. Omval föreslås av Per-Olof Persson som styrelseordförande.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]