Publicerat 26 februari, 2021

Omval av styrelsen föreslås i Raybased

Aktieägarna i fastighetsteknikbolaget Raybased kallas till årsstämma fredagen den 26 mars i Västra Frölunda.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, innebärande omval av styrelsledamöterna Fredrik Brodin, Janne Eriksson, Lennart Olving, Klas Gustafsson, Ulrika Steiner och Sverker Littorin. Valberedningen föreslår att styrelsen inom sig utser ordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Vidare föreslås bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 48 miljoner och högst 192 miljoner aktier. Bolagsstämma får hållas i Trollhättan, Göteborg eller Stockholm.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]