Publicerat 25 februari, 2021

Omval av styrelsen föreslås i NCC

Aktieägarna i byggbolaget NCC kallas till årsstämma tisdagen den 30 mars. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen förslår att stämman beslutar om en utdelning på 5,00 kronor per aktie, med halvårsvis utbetalning på vardera 2,50 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, innebärande omval av styrelseledamöterna Viveca Ax:son Johnson, Birgit Nørgaard, Geir Magne Aarstad, Alf Göransson, Mats Jönsson, Angela Langemar Olsson samt Simon de Château. Omval föreslås av Alf Göransson som styrelseordförande.

Styrelsen förslår att stämman beslutar om ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för 2021 till 2023.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]