Publicerat 29 mars, 2021

Omval av styrelsen föreslås i Lindab

Aktieägarna i ventilationsbolaget Lindab kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 3,40 kronor per aktie, med halvårsvis utbetalning på vardera 1,70 kronor per aktie.

Valberedningen förslår omval av den sittande styrelsen. Det innebär omval av styrelseledamöterna Per Bertland, Sonat Burman-Olsson, Viveka Ekberg, Anette Frumerie, Marcus Hedblom, Peter Nilsson och Staffan Pehrson. Omval föreslås av Peter Nilsson till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om inrättande av ett köpoptionsprogram för ledande befattningshavare i Lindab-koncernen, i linje med föregående års program.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]