Publicerat 24 mars, 2021

Omval av styrelsen föreslås i K2A

Aktieägarna i bostadsutvecklaren K2A, Knaust & Andersson Fastigheter kallas till onsdagen den 28 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 20 kronor per preferensaktie, med ubetalning kvartalsvis på vardera 5 kronor per preferensaktie. Vidare föreslås en utdelning på 0,50 kronor per stamaktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen. Det innebär omval av styrelseledamöterna Sten Gejrot, Ludwig Holmgren, Claes-Henrik Julander, Johan Knaust, Ingrid Lindquist, Johan Ljungberg och Johan Thorell. Till styrelseordförande föreslås omval av Johan Thorell.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]