Publicerat 19 april, 2021

Omval av styrelsen föreslås i Green Landscaping

Aktieägarna i utemiljöbolaget Green Landscaping kallas till årsstämma onsdagen den 19 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen. Det innebär omval av styrelseledamöterna Per Sjöstrand, Johan Nordström, Monica Trolle, Staffan Salén, Åsa Källenius och Tomas Bergström. Omval föreslås av Per Sjöstrand som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram på högst 490 000 teckningsoptioner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]