Publicerat 30 mars, 2021

Omval av styrelsen föreslås i Eastnine

Aktieägarna i fastighetsbolaget Eastnine kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 3,00 kronor per aktie, med kvartalsvis utbetalning på vardera 0,75 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen. Det innebär omval av styrelseledamöterna Liselotte Hjorth, Peter Elam Håkansson, Peter Wågström, Christian Hermelin och Ylva Sarby Westman. Omval föreslås omval av Liselotte Hjorth till styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till anställda i koncernen på högst 60 000 återköpta aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]