Publicerat 25 mars, 2021

Omval av styrelsen föreslås i Besqab

Aktieägarna i bostadsutvecklaren Besqab kallas till årsstämma tisdagen den 27 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 2,50 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen. Det innebär omval av styrelseledamöterna Carola Lavén, Zdravko Markovski, Sara Mindus, Olle Nordström och Andreas Philipson. Omval föreslås av Olle Nordström till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram i form av ett konvertibelprogram för samtliga anställda i Besqab-koncernen.
Konvertibellånet är på nominellt högst 12,2 miljoner kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]