[ Annons ]

Akademiska Hus investerar drygt 240 miljoner kronor i en av Stockholms mest omdebatterade byggnader – den gamla Arkitekturskolan på Östermalm. Byggnaden, som kommer att gå under namnet A house, är tänkt att bli mötesplats för kunskap, kreativitet och entreprenörskap.
Publicerat 9 november, 2015

Omdebatterat hus ska bli kreativ mötesplats

Akademiska Hus investerar drygt 240 miljoner kronor i en av Stockholms mest omdebatterade byggnader – den gamla Arkitekturskolan på Östermalm. Byggnaden, som kommer att gå under namnet A house, är tänkt att bli mötesplats för kunskap, kreativitet och entreprenörskap.

Det bygelformade lamellhuset i fem våningar uppfördes 1968-70 för arkitekturutbildningen vid KTH, som nu har flyttat till en ny byggnad på campusområdet. Nu ska Akademiska Hus renovera den gamla betongbyggnaden i olika etapper med start i november 2015.

[ Annons ]

Målet är att huset efter renoveringen ska fungera som en mötesplats mellan nya företag, start up-bolag och det mer etablerade näringslivet. Huset är även tänkt att vara en plattform för möten mellan akademin och staden.  Byggnaden kommer att kallas A House.

Förutom renovering kommer det att bli en tillbyggnad om 900 kvadratmeter på innergården som ersätter den byggnad som brann ner 2011. Färdigställandet sker i två etapper, första inflyttningen blir i januari 2017 och den andra under 2018.

– Att huset är välkänt och väcker känslor är inte något negativt, tvärtom. Men skälet till att utveckla A house just här är inte för att rehabilitera huset på något sätt. Byggnaden har redan en idealisk struktur för att skapa en inkluderande plats för innovation och ny kunskap, säger Erik Westin, biträdande regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]