Publicerat 20 februari, 2019

Ombyggt till Miljöbyggnad Silver

Riksbyggens om- och tillbyggnad av bostadsområdet Skarpan i Linköping från 60-talet har certifierats enligt Miljöbyggnad Silver. I renoveringen har 150 nya lägenheter byggts på.

Bostadsområdet Skarpan var modernt när det stod färdigt 1965. Men efter nästan fem decennier pockade renoveringsbehovet på. Riksbyggens intention har varit att gå varsamt fram och behålla karaktären från när området byggdes. Dettas samtidigt som de 282 ursprungliga lägenheterna har totalrenoverats och 150 nya lägenheter har tillförts genom påbyggnad av ett fjärde våningsplan.

[ Annons ]

– Det är fantastiskt roligt att Riksbyggen kan utveckla befintliga bostäder från miljonprogrammets dagar så att de klarar kraven för Miljöbyggnad Silver, vilket innebär hårt ställda krav. Att ta hand om det befintliga bostadsbeståndet på ett hållbart sätt är både bra för planeten och för de boende i området, säger Roland Thérus, drift- och förvaltningsansvarig på Riksbyggens affärsområde Fastigheter.

Energimässigt är den största åtgärden att man ersatt den ursprungliga frånluftsventilationen med ett FTX-system (från- och tilluft med värmeåtervinning).

– Tack vare att vi byggt på med en fjärde våning kunde vi få plats med de nya aggregaten där och lägga installationer i de nya mellanbjälklagen. Vi hade tur att det sen fanns plats i de befintliga utrymmena för de ursprungliga utrymmena att dra fram tilluftskanaler till lägenheterna, säger Roland Thérus.

I renoveringen av Skarpan har man försökt att behålla så mycket som möjligt av de ursprungliga materialen. Till exempel har stora delar av de befintliga köksinredningarna sparats och renoverats.

– Att ta hand om det som redan är byggt på ett miljömässigt och hållbart sätt är precis det vi behöver göra för att jobba mot våra klimatmål. Det gläder mig att vår aktiva medlem Riksbyggen, en lång och trogen användare av Miljöbyggnad, är föredömliga och visar att det går att göra om hyresrätter så att de med råge uppfyller dagens krav. Hatten av för Riksbyggen! Nu vill jag se fler hållbara ombyggnationer av det befintliga beståndet, Linda Kjällén, certifieringschef på Sweden Green Building Council.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]