[ Annons ]

Foto: Örebrobostäder
Publicerat 1 november, 2017

Ombyggnation i Örebro ledde till 20 nya jobb

När stadsdelen Vivalla i Örebro skulle byggas om såg Örebrobostäder en möjlighet att ge människor en fot in på arbetsmarknaden.

Tanken fanns alltid med från projektets början. I upphandlingen av entreprenör var ett av skallkraven att entreprenören skulle vara en aktiv part i en arbetsmarknadssatsning där arbetslösa i Vivalla skulle få praktik, utbildning eller jobb.

[ Annons ]

Skanska Sverige AB som vann upphandlingen uppskattade att man under en fyraårsperiod kunde ge 50-80 långtidsarbetslösa möjlighet till sysselsättning, eller boendebyggare som de kallades eftersom de bor, bygger och jobbar i sin egen stadsdel. Totalt sett fick projektet 69 stycken boendebyggare, varav 20 av dem senare fick en anställning.

Satsningen har skapat positiva effekter i Örebro då sociala krav vid upphandlingar numera är en del av Örebrobostäders sätt att arbeta. Projektet genomfördes i nära samarbete mellan bland annat Skanska Sverige AB, Örebrobostäder och Arbetsförmedlingen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]