[ Annons ]

Foto: MSB.
Publicerat 1 november, 2021

Otillåten ombyggnation av skyddsrum kan bli kostsamt

Okunskap om skyddsrum kan leda till stora problem för fastighetsägare. Särskilt om ytorna konverterats eller byggts om. MSB planerar därför en informationskampanj till landets brf:er och fastighetsägare.

Det finns runt 64 000 skyddsrum i Sverige i dag. Dessa har plats för runt sju miljoner människor. Ute i landet är tillgången god, men i storstadsregionerna är situationen en annan. 

Staten inte byggt några nya säkra utrymmen sedan 2002 och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ingen uppdaterad uppfattning på antalet skyddsrumsplatser som saknas.

[ Annons ]

– Under lång tid hade statsmakten en förhoppning om att evig fred ska råda och att vi inte behöver något civilförsvar. Skyddsrummen har funnits kvar, men ambitionen att jobba med dem minskade. Från 2015 har man emellertid börjat tänka annorlunda, så vi håller på att bygga upp vår förmåga igen, säger Anders Johannesson, enhetschef på MSB.

Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att underhålla skyddsrummet och tillhörande utrustning. Utrymmet får nyttjas som exempelvis cykelrum eller lägenhetsförråd i fredstid, men skyddsrummet ska kunna återställas inom 48 timmar för att bereda plats åt människor som behöver skydd.  

– De flesta fastighetsägare är medvetna om att man har ett skyddsrum i lokalerna, men ibland kan det komma som en överraskning, till exempel om huset har bytt ägare. Då kan det hända att det inte uppmärksammats vid ägarbytet, säger Anders Johannesson, enhetschef på MSB.

Att inte vara medveten om vilket ansvar man har för sitt skyddsrum kan skapa stora problem för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. I bostadsbristens Stockholm är kvadratmeterpriserna skyhöga och många fastighetsägare konverterar sina källarlokaler till bostäder. En konvertering av ett skyddsrum ska inte kunna ta sig igenom en bygglovsprocess men det händer, enligt Anders Johannesson. Det kan leda till enorma kostnader för fastighetsägaren, som inte bara tvingas riva ut hela lägenheten och återställa skyddsrummet, utan även förlorar hela sin investering.

– Ja, så kan det bli, och det är så klart inte kul. Det är två intressen som står emot varandra. Dels samhällsnyttan med utveckling nya bostäder, dels vikten av ett totalförsvar. 

Vi planerar att skicka ut information till samtliga fastighetsägare om vad det innebär att inneha ett skyddsrum och vilket ansvar de har, säger Anders Johannesson 

En utredning har tillsatts för att se över begreppet skyddsrum i stort. Man ska bland annat titta på hur inkvartering och utrymning ska ske, samt vilken organisation som krävs för att kunna hantera de olika delarna. Utredningen ska vara klar senhösten 2022.

– Den tittar bland annat på hur det framtida skyddsrumssystemet ska se ut i Sverige. Ska vi ha samma typ som idag, eller behöver de bli bättre i takt med att fiendens vapen utvecklas? säger Anders Johannesson.

Fastighetsägaren är skyldig enligt lag att ansöka om avveckling av ett skyddsrum hos MSB,

– Vi har en karta på vår hemsida över aktiva skyddsrum. Kartan uppdateras dagligen, däremot kan vi ha felaktiga koordinater, fel fastighetsbeteckning eller adress. Vi uppdaterar den löpande, men det bästa är att ringa oss och fråga om just din fastighet innan du gör några ingrepp i skyddsrummet.

Läs mer om skyddsrum på MSB:s hemsida.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]