Foto: Olov Lindgren
Publicerat 9 januari, 2020

Olov Lindgren inför matavfallssortering

Fastighetsbolaget Olov Lindgren inför sortering för matavfall. Man har nu inlett arbetet, med målet att samtliga fastigheter i beståndet ska ha utrustats med särskilda behållare för matavfallet 2021.

Olov Lindgren har sedan tidigare återvinning för grovsopor, med miljörum för sortering av avfall. Nu tar man alltså ytterligare ett hållbart steg och inför sortering av matavfall.

[ Annons ]

Fram till 2021 ska samtliga fastigheter ha matavfallssortering och sortering för plast.

– Införandet började under hösten och redan finns matavfallssortering i 16 fastigheter. Vi håller ett högt tempo och vårt mål är att alla våra 112 fastigheter ska ha sortering för matavfall 2021. Genom att erbjuda bred sortering i miljörummen och sortering för matavfall hjälper vi våra hyresgäster att minska utsläppen av växthusgaser, säger Sven Renström, vd på Olov Lindgren.

Han menar att det det inte finns något skäl att vänta med att införa åtgärder som är bra ur miljösynpunkt.

– Det här är helt förenlig med vår hållbarhetsambition. Teoretiskt kommer vi varje år kunna leverera biobränsle för 10 000 mil busstransport, säger han i ett uttalande.

Fakta:

Cirka 35 procent av det som slängs i soppåsen är matavfall som skulle kunna komma till användning igen om det i stället sorterades. Utsorterat matavfall transporteras till biogasanläggningen där det får nytt liv genom att omvandlas till biogas och biogödsel. Stockholms stad har beslutat att det blir obligatoriskt från och med 2023 för alla hushåll att sortera ut sitt matavfall.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]