[ Annons ]

Jakob Olofsgård, Liberalernas bostadspolitiska talesperson. Foto: Liberalerna
Publicerat 7 juni, 2023

Olofsgård (L): en ny social bostadspolitik är att vänta

Nu kommer signaler att regeringen går vidare med förslag i förra årets stora bostadspolitiska utredning. Något som liberalernas bostadspolitiske talesperson Jakob Olofsgård välkomnar.

Fastighetstidningen har försökt få svar från bostadsminister Andreas Carlson (KD) om man från regeringens håll ser att det krävs åtgärder för en bättre social hållbar bostadsförsörjning. Detta utan någon större framgång.

Men nu verkar det, om än i viss tysthet, hända saker.

[ Annons ]

I samband med konferensen Bopol Live Hyresrätt sa Johan Davidson, statssekreterare hos bostadsministern, att man gått till botten med Karolina Skogs utredning En socialt hållbar bostadsförsörjning och att det där finns många goda idéer. Någon närmare redovisning av vilka förslag regeringen kan tänka sig att genomföra gavs dock inte.

Men i ett annat regeringsparti pratar man gärna social bostadspolitik. I egenskap av partiets talesperson i bostadsfrågor säger liberalen sig Jakob Olofsgård ha drivit på frågan. Dock har han ingen direkt insyn i exakt vilka förslag som nu ser ut att beredas på landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

– Vi har alla hjärtefrågor. En av mina är den sociala bostadspolitiken. Därför lyfter jag det i mina samtal med bostadsministern. Men man ska komma ihåg att vi har fyra år på oss att göra många reformer. När vi ser tillbaka på denna mandatperiod är jag övertygad om att vi kommer att ha kommit lång även när det gäller den sociala bostadspolitiken, säger Jakob Olofsgård.

Men från bostadsministern har budskapet varit  att det är det ägda boendet som, åtminstone hittills, varit prioriterat.

– Att regeringen satsar på den ägda marknaden hjälper också. Många som idag bor i hyresbeståndet vill egentligen bo i eget småhus. Bygger man mer i den kategorin frigör man bostäder i hyresbeståndet, säger Jakob Olofsgård.

Men Jakob Olofsgård pekar på att EU-kommissionen återigen gett Sverige bakläxa. Dels för en reglerad hyresmarknad som skapar stor och dyr andrahandsmarknad som stänger ute den som saknar kontakter och tid i bostadskö.

– De menar även att vi måste titta på sociala bostäder. Från Liberalerna driver vi  det förslag som vi kallar behovsbostäder riktat mot den strukturella hemlösheten, alltså de som idag faller mellan stolarna och inte är berättigade sociala kontrakt. Där tycker jag inte minst att det är viktigt att nämna den grupp som drabbas av våld i nära relationer som snabbt behöver byta bostad för att komma ur en destruktiv relation.

Jakob Olofsgård menar att den ekonomiska krisen spär på angelägenhetsgraden.

– De sociala bostadskontrakt en har ökat mycket de senaste åren. Det fungerar bra så länge kommunerna har välfyllda kassor. Men nu får många kommuner det tuffare och drar ner. Då fungerar inte samhällets skyddsnät, säger Jakob Olofsgård.

Han ser det som positivt att civilsamhället kliver in och tar ett stort ansvar. Ett exempel han nämner är hur Stadsmissionen bygger egna fastigheter med sociala boenden. Men han menar att det inte räcker, en tydligare social bostadspolitik behövs.

– Vi välkomnade Karolina Skogs utredning när den kom. Det vi främst var överens om var att det behöver tillsättas ytterligare en utredning för att ta tag i de stora strukturella problem som idag präglar bostadsmarknaden. Men det jag ser som lågt hägnade frukter är frågan om startlån som hjälper svaga som ska in på bostadsmarknaden, säger Jakob Olofsgård.

(Startlån ingick dock inte i Karolina Skogs utredning. Dock talade hon om utredningen om startlån som ett av tre ben, där hennes egna utredning och social bostadspolitik var det andra och utredningen om bostadsbidragen det tredje)

– Karolina Skogs utredning är ett bra ramverk för en social bostadspolitik som vi nu måste fylla med ett innehåll. Därför välkomnar jag att man nu från departementet visar intresse att jobba vidare på detta, säger Jakob Olofsgård.

Vi har försökt ställa frågor till det departement där frågan hör hemma men inte fått svar. Nu pratar jag med dig istället. Hur ska det tolkas?

– Bostadsministern får svara för sig, men i liberalerna är vi positiva till att vi nu kan få till en ny social bostadspolitik. En social bostadspolitik tar tid att få ordning på eftersom det handlar om stora reformer över blockgränserna, säger Jakob Olofsgård.

Han menar att det behövs ett brett arbete med strukturella reformer på bostadsmarknaden. Jakob Olofsgård hoppas på att även på en nytt omtag med fri hyressättning i nyproduktion.

– Utredningen finns ju där, kanske att den behöver kompletteras, men …

… men det finns alltså ett intresse att tala om mer än enbart det ägda boendet i regeringen?

– Oh ja! Och det finns ju starka incitament från marknaden att ta tag i detta.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]