Publicerat 8 juni, 2018

Olika tolkningar av Sveriges byggkostnader

Grundproblemet på den svenska bostadsmarknaden är att byggkostnaderna är orimligt dyra 30-40 procent över Tyskland menar Martin Ådahl, (C), chefsekonom och riksdagskandidat. Så kan man inte tolka statistiken svarar Sveriges byggindustrier.

Det är på DN debatt som Martin Ådahl idag lyfter byggkostnaderna som den stora bromsklossen till bostadsbristen, inte minst då byggandet av billigare bostäder.

[ Annons ]

” Vi måste erkänna att grundproblemet är att det är orimligt dyrt att bygga i svenska storstäder, enligt beräkningar 30–40 procent dyrare än i Tyskland eller Frankrike. Det är en mycket lägre produktivitetsutveckling i byggbranschen än i svensk ekonomi i övrigt. Det har bidragit till att lägena i storstäderna nästan uteslutande använts till att bygga dyra lyxlägenheter, vilket i sin tur är en av drivkrafterna bakom den brant ökade belåningen i bostäder.”, skriver Martin Ådahl.

Han anser att ansvaret dels ligger på stat och kommun som bör ta bort en del av de normer och regler som fördyrar, bland annat vad gäller antal parkeringsplatser och längden på diskbänkar. Men också att konkurrensen ökar i byggsektorn och att bolagen tvingas att bygga när det finns en plan klar.
”De som låter planlagd mark stå obebyggd i väntan på att maximera priset, i stället för att bygga billigt, bör riskera att bli av med sin rätt att bygga.” skriver Ådahl.

– Det där att byggbolag väntar är en myt som sprids. Den mest lönsamma affären är att, om det var tekniskt möjligt, bygga klart samma dag man har fått bygglov. Kapitalkostnaderna för att vänta är stora och förstås inget som branschen vill dra på sig, säger Anna Broman, bostadspolitisk talesperson på Sveriges byggindustrier.

Hon anser även att exakta siffror om skillnader i byggpriser mellan länder i Europa är missvisande.

– De bygger på statistik från Eurostat, men är inte tänkt att användas till direkta jämförelser mellan länder. Det går däremot att dela in länder i högkostnadsländer, lågkostnadsländer och medelkostnadsländer. Detta sammanfaller ofta väldigt väl med den generella prisnivån i landet, oavsett om det handlar om mat, sjukvård eller utbildning. Sverige är ett högkostnadsland.

Anna Broman hänvisar här till det så kallade Big Mac-index som är en kostnadsjämförelse mellan länder.

– Den svenska hamburgaren är 60 procent dyrare än genomsnittet i EU och att bygga bostäder är ca 70 procent dyrare.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]