[ Annons ]

Den nya lagen om affärsmässighet för allmännyttan är inte glasklar och kan tolkas på olika sätt. Det framgick tydligt på ett seminarium som Bo Forum anordnade.
Publicerat 11 maj, 2011

Olika tolkningar av affärsmässighet

Den nya lagen om affärsmässighet för allmännyttan är inte glasklar och kan tolkas på olika sätt. Det framgick tydligt på ett seminarium som Bo Forum anordnade.

Vad är egentligen målet med lagen när det finns många som hävdar att det inte blir någon effekt?, undrade en frågeställare.

[ Annons ]

– Vi vill få till en jämnare konkurrens, men hur det i praktiken ska ske är svårare att sia. Förhoppningen är i alla fall att regelverket är tydligare, sade Stefan Svensson, ämnesråd på Socialdepartementet och en av hjärnorna bakom den nya lagtexten.

Han tror att vi snart får se juridiska prövningar för att få till praxis. Antagligen när en privat fastighetsägare ifrågasätter affärsmässigheten hos ett konkurrerande allmännyttigt bolag på orten.

Ett problem, ansåg både kommunalpolitiker och ansvariga för kommunala bostadsbolag, är att kombinera kravet på affärsmässighet med den sociala skyldigheten man har på orten, inte minst att utveckla lokalsamhället. Det är intressen som kan krocka.

– Vi ska även se till att det finns trygghetsboende, bostäder för svaga grupper med mera. Där har bolagen ett stort ansvar som kan bli svårt att motivera affärsmässigt, menar Anders Ekengren (FP), kommunalråd i Solna.

Barbro Engman, Hyresgästföreningen, Stefan Svensson, Socialdepartementet och Christel Armstrong Darvik, vd Stena Fastigheter på seminarie om allmännyttan och affärsmässighet.
Barbro Engman, Hyresgästföreningen, Stefan Svensson, Socialdepartementet och Christel Armstrong Darvik, vd Stena Fastigheter på seminarie om allmännyttan och affärsmässighet.

Oro finns även för att avkastningskrav i nivå med de privata bolagen kan få märkliga konsekvenser. I alla fall hos Förvaltaren i Sundbyberg.

– Vi har pengar i kassan efter ombildningar till bostadsrätter. Det är medel som vi inte kan investera i nybyggnation eftersom det finns politiska beslut på det, inte heller i värdepapper. Resultatet blir att vi istället måste höja hyran för att nå avkastningskravet, varnade Anette Sand, vd på Förvaltaren.

Ulf Nyqvist, vd på Botkyrkabyggen såg inga problem att jämföras med ett privat bolag.

– Vi har låtit en utredare jämföra bokföring med bolag som Wallenstam och Heba. Den rapporten visade att vi ligger rätt. Men vi kan få problem i energisatsningar som inte går att räkna hem ens på lång sikt. Vad gör vi när miljöintresset står mot affärsmässigheten?, undrade han.

Fastighetsägarna Sveriges vd Reinhold Lennebo tror att lagen kommer att leda till större kundfokus inte bara hos allmännyttan utan även hos privata värdar. Fastighetsägare som kan leverera kvalitet är vinnarna på en marknad där alla har samma förutsättningar.

Men Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen, tror inte att hyresgästerna får så mycket bättre service – i alla fall inte i tätorterna.

– Man får uthyrt även med dålig kvalitet eftersom bostadsbristen är så stor.

Hon vill att man framför allt sätter blåslampan på byggbolagen och kommunerna som fördyrar byggandet med olika typer av regelverk.

– Där är vi helt överens, kontrade Reinhold Lennebo.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]