Publicerat 2 juni, 2021

Ökningstakten i bostadspriser bromsas, bostadsmarknaden blir lugnare – SBAB Booli

Ökningstakten i svenska bostadspriser har börjat att bromsa, vilket anses bekräfta bilden av att bostadsmarknaden blir lugnare. I mellersta Sverige har till och med priserna sjunkit något, enligt SBAB och Boolis prisindex HPI.

- Utvecklingen under maj bekräftar den utveckling vi nu sett under några månader med en betydligt lugnare prisökningstakt på bostadsrätter. Vi har två regioner, Storgöteborg och Mellersta Sverige, där prisnivån nu är lägre än när den var som högst under pandemin, säger chefsekonomen Robert Boije.

Enligt Boije bör man förvänta sig en betydligt mer dämpad utveckling på bostadsmarknaden under de kommande månaderna.

Minskad smittspridning och en återöppning kan medföra en viss tillbakagång till mer normala konsumtionsmönster.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]