[ Annons ]

Det finns ett ökande utländskt intresse för Sverige. Bland annat ser Tyska fonder och banker Sverige som ett tryggt land att investera i. Det framkommer i en ny rapport från Colliers International.
Publicerat 18 oktober, 2011

Ökat utländskt intresse för Sverige

Det finns ett ökande utländskt intresse för Sverige. Bland annat ser Tyska fonder och banker Sverige som ett tryggt land att investera i. Det framkommer i en ny rapport från Colliers International.

Det går också att se en ökad tendens till att svenska pensionsbolag, svenska noterade bolag samt lokala starka aktörer tar för sig på marknaden.

[ Annons ]

Allt detta framkommer i Colliers International rapport Global Investor Sentiment Survey för 2011. Där tas pulsen på fastighetsinvesterare globalt och deras benägenhet till risktagande och känslan för det rådande marknadsläget mäts.

Endast 43 procent av de europeiska investerarna rapporterar ett ökat risktagande sedan början av 2011, detta kan jämföras med 46 procent globalt och 64 procent i Kanada där investerarna visar den största ökningen gällande risktagande.

– Efter våra möten på Expo Real i början av oktober upplever vi att tyskarna kommer att förvärva fastigheter i Sverige, då den svenska marknaden anses vara stabil. De svenska bankerna har också god styrning och beredskap inför den ekonomiska osäkerheten i framtiden. Vi upplever att det kommer att ske en förskjutning av ägande av större fastigheter under det närmsta året. Det gäller Stockholm, Göteborg och Malmö där även lokala starka bolag kommer att förvärva under det närmaste året, säger Dan Törnsten, vd på Colliers International säger

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]