[ Annons ]

Globalt har antalet fastighetsfonder ökat från 500 till 1500 sedan 2018. Foto: Shutterstock
Publicerat 26 september, 2023

Ökat intresse för en fullastad nordisk logistik

Affärsvolymerna har gått ned markant i år. Men intresset för nordiska logistikfastigheter ökar och segmentet lockar mer internationellt kapital.

2,6 miljarder euro. Så stor är affärsvolymen i nordiska industri- och logistikfastigheter hittills i år. Jämfört med förra året är det en nedgång med hela 75 procent. Samtidigt står logistiksegmentet för en växande andel av affärerna. Den senaste 12-månadersperioden är logistik faktisk störst med 23 procent av den totala affärsvolymen, upp från i genomsnitt 17 procent de senaste tre åren.

En färsk undersökning gjord av Colliers bland 750 fastighetsinvesterare i hela världen visar att 60 procent har industri- och logistikfastigheter som sitt främsta val under 2023. Och det finns gott om torrt krut. Globalt har antalet fastighetsfonder ökat från 500 till 1500 sedan 2018 och tillsammans sitter de på 600 miljarder USD.

[ Annons ]

Intresset för europeiska och inte minst nordiska logistikfastigheter är stort och utländskt kapital har ökat sin andel av förvärven i Norden från 32 till 36 procent 2022–23 jämfört med 2018–2021.

– De låga vakansgraderna och fortsatt god hyrestillväxt, som drivs av obalans mellan tillgång och efterfrågan i hela försörjningskedjan, bidrar till intresset för logistikfastigheter, säger Edward Plumley, Director Capital Markets, Colliers EMEA.

Vakansgraderna i Europa är i genomsnitt 3,6 procent. Trots stark tillväxt är vakanserna i Norden också påtagligt låga, oftast mellan 2 och 5 procent. I vissa delar av Danmark och Finland är allt uthyrt. Oslo och Göteborg har 2 procent vakanser, medan Stockholm sticker ut med 5 procents vakansgrad. Det förklaras av förklaras av att det byggts mycket på spekulation i Stockholmsområdet, som utgör nästan halva den svenska marknaden. Sverige står för halva den nordiska logistikfastighetsmarknaden, och drar till sig hälften av det internationella kapitalet. Vi ligger även långt före våra nordiska grannar med högst andel spekulationsbyggen, 27 procent under 2023, och utveckling av logistiksegmentet över huvud taget.

De senaste två åren har dock spekulations-byggen på den närmast omättliga danska marknaden, där markbrist och Fehmarn Bält-förbindelsen väntas rita om logistikkartan, gett mycket hög avkastning. Med tanke på de goda marknadsförhållandena i Norge och Finland väntas fenomenet nå även dessa marknader.

I Sverige har den goda tillgången på mark och snabba byggprocesser gjort att hyrorna inte stigit på samma sätt som i övriga norden.

– Men vi börjar se exempel på att det blivit svårare att få tillgång till exploateringsmark i vissa kommuner, så vi kanske får se stigande markpriser, vilket kan påverka hyresnivåerna framöver, säger Markus Linell, Associate Director, Capital Markets, Colliers Sweden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]