[ Annons ]

Sophia Mattsson-Linnala, vd för Huge Bostäder
Publicerat 23 mars, 2016

Ökat inflytande kan försvaga hyresrätten

Gör det möjligt att renovera till olika standard inom beståndet. Det var en av de synpunkter som framkom vid dagens seminarium om utredningen, ”Stärkt ställning för hyresgäster”

Något skämtsamt avslutade regeringens utredare, riksdagsledamoten Agneta Börjesson (MP) med att konstatera:

[ Annons ]

– Förvirringen ökar för var dag som går.

Hon har ett knappt år på sig att få ihop intrycken. I februari nästa år ska utredningen, ”Stärkt ställning för hyresgäster” vara klar. Där ska de regler som idag gäller för hyresgästers inflytande över renoveringar utvärderas.

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH, ska kanske inte lastas för förvirringen. Men han menade att dagens regelverk leder till att felaktiga renoveringar görs.

– Problemet är att det inte finns någon koppling mellan tillåten hyreshöjning och kundnyttan.

Det menar han leder till att man renoverar till nybyggnadsstandard med höga hyreshöjningar eftersom man då kan jämföra med nyproduktionsstandard.

– Jag menar att man måste kunna höja hyran även om man byter plastmatta mot plastmatta.

Men det skulle kräva att dagens hyresreglering avskaffades, något som inte ligger inom utredningens uppdrag.

De två fastighetsägarrepresentanter som var inbjudna visade att det trots allt är möjligt att göra stora renoveringsinsatser och behålla hyresgäster.

– Men det är en enormt slitsam process då det krävs 100 procents medgivande från hyresgästerna. För oss är det ofta svårt att få tag i hyresgäster som inte svarar och som kan befinna sig i utlandet, sa Sophia Mattsson-Linnala, vd för Huge Bostäder.

Hon konstaterade att den stora frågan sällan egentligen handlar om själva renoveringen, utan snarare om den  kommande hyran.

Hon önskade större möjligheter att renovera till olika standard. Detta för att kunna får en större variation i utbudet inom ett område.

Lennart Karlsson, vd HEBA Fastighets AB, betonade att man som fastighetsägare har ett ansvar att lägenheten efter renovering ska kunna stå sig och vara attraktiv i 50 år framåt.

– Lägenheten måste ha en viss grundstandard för att kunna hyras ut efter flytt. Därför byter vi till de produkter som finns på marknaden idag, det är inte frågan om lyx.

Utifrån detta pekade han på en rad risker med ökat hyresgästinflytande. Lennart Karlsson menade att det kan innebära att nödvändiga åtgärder inte kan genomföras då det inte ger lönsamhet.

– Men den största faran är att det ökar incitamentet för att fastighetsägaren ska sälja fastigheten istället för att renovera och att hyresbostäder ombildas till bostadsrätter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]