Renoveringsbehovet är stort. Hyresgästerna ska involveras, segregationen minska och energiprestandan öka. Samtidigt ska kalkylen gå ihop. Ny forskning ska öka kunskapen kring renovering.
Publicerat 4 september, 2015

Ökat fokus på hållbar renovering

Renoveringsbehovet är stort. Hyresgästerna ska involveras, segregationen minska och energiprestandan öka. Samtidigt ska kalkylen gå ihop. Ny forskning ska öka kunskapen kring renovering.

Madeleine Nobs är affärsutvecklare för hållbara affärer på NCC och styrelseledamot i det nyinrättade Renoveringscentrum, som ska bidra till att öka kunskapen om renovering. Projektet tillkom ursprungligen på initiativ av VVS Företagen som menade att det inom den akademiska världen fanns god kunskap om vilka renoveringsmetoder som fungerar bäst, men att kunskapen ofta stannade där. För henne är hållbar renovering i första hand synonymt med att involvera hyresgästerna i upprustningen av bostadsområden och se till att de har råd att bo kvar.

[ Annons ]

– En renovering är inte hållbar om de boende måste flytta på grund av för höga hyror.  Det måste finnas lägenheter med olika hyresnivåer i ett område. Dessutom är det viktigt att komma tillrätta med segregationen i vissa områden, som blivit mycket värre de senaste åren, säger Madeleine Nobs.

Det är egentligen viktigare att göra ytorna mellan husen och området kring entréerna mer trygga och trivsamma än att satsa för mycket på lägenheterna.
Madeleine Nobs, affärsutvecklare Hållbara affärer, NCC

Det gäller enligt henne att återskapa de goda tankarna ur miljonprogrammet – med gårdar för samvaro och gemenskap, yteffektiva lägenheter och tillgång till bra kommunikationer.

– Det är egentligen viktigare att göra ytorna mellan husen och området kring entréerna mer trygga och trivsamma än att satsa för mycket på lägenheterna. Och här måste de boende få vara med att tycka till, säger Madeleine Nobs.

Bara för något år sedan var huvudspåret i renoveringsdebatten att man skulle göra allt på en gång. Madeleine Nobs anser att den typen av jätterustningar oftast blir för dyr. Hon ser framför sig flera olika angreppssätt, anpassade till de förutsättningar som gäller just i det aktuella bostadsområdet.

– Det finns inte bara ett sätt som är rätt. I en fastighet som vi kallar Fittja People’s Palace i Botkyrka har vi valt tre aspekter för att hålla nere kostnaderna i samband med stambyte: vi involverar de boende i ombyggnaden och driften, optimerar ytor och gör dem uthyrningsbara samt lappar och lagar i övrigt. Dessutom målar vi och sätter ny belysning i trapphuset. Det är en värdeökande åtgärd.

Fredrik Olsson är vd för företaget Rotpartner som projektleder renoverings- och ombyggnadsprojekt och även hjälper hyresvärdar med dialogen med hyresgäster före och under renoveringen. Han anser att fastighetsägare i allmänhet behöver bli modigare i sin kommunikation med hyresgästerna inför en stundande renovering.

– De flesta hyresvärdar har ingen exakt bild av vad de ska göra, mer än att det är påkallat att byta stammar och badrum. Då måste man våga kommunicera det. Vår uppfattning är att fastighetsägare som har en öppen inställning lyckas bättre med att driva igenom sina projekt på ett bra sätt, säger Fredrik Olsson.

– Ju tidigare man börjar informera, desto mindre risk att hyresgästerna bromsar renoveringen genom att gå till Hyresnämnden.

– Men det handlar också om att vara tydlig med att förklara att hyresgästerna inte alltid får sin vilja igenom och motivera varför, säger Fredrik Olsson.

Andres Muld är ordförande i Renoveringscentrum, ett samarbete mellan forskning och näringsliv för att öka branschens kunskap om renovering.

– När det gäller nybyggnad finns hur mycket information som helst medan renoveringskunskaper är en bristvara. Dessutom är det svårare att ta hand om en befintlig byggnad. Man måste lära känna byggnadens kvaliteter och svagheter så att det inte uppstår skador. Det krävs ett rejält kunskapslyft, säger Andres Muld.

Tanken är att Renoveringscentrum ska tillhandahålla all relevant information om renovering. Man kommer även att lyfta fram goda exempel och utvärdera och kvalitetsstämpla vissa projekt.

Dessutom planeras en omfattande utbildningsinsats i klass med Bygga Bo-dialogen. Den nya satsningen kallas Bygga Om-dialogen.

– Regeringen har ju aviserat en stor satsning på renovering och ombyggnad i höstbudgeten. Om vi får del av den hoppas vi kunna sätta igång med utbildningar nästa år. Ambitionen är att utbilda representanter för alla kategorier i byggkedjan och att de sedan får hjälpa till att utbilda sina kolleger, säger Andres Muld .

All ny kunskap som kommer fram presenteras på sajten renoveringsinfo.se som är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och Renoveringscentrum. Sajten lanseras i höst, men en betaversion finns är redan igång. Alla resultat från projekt som är finansierade med offentliga medel blir tillgängliga gratis på sajten, medan Byggtjänst tar betalt för andra delar.

– Vi levandegör människorna i projekten och lyfter fram resultaten i redaktionell utformning. Det finns ett stort sug efter den här typen av material, säger Anna-Klara Fresk Aspegren, redaktör för Renoveringsinfo.

Kristina Mjörnell, är adjungerad professor vid Lunds tekniska högskola och ansvarig koordinator för SIRen, det största svenska forskningsprojektet om hållbar integrerad renovering. 30 forskare och 25 företag och organisationer samarbetar för att ta fram ny kunskap, nya metoder och verktyg för att arbeta med hållbar renovering.

Forskningen omfattar såväl miljömässiga som ekonomiska, sociala och kulturhistoriska aspekter. Ambitionen är att möta de samhällsutmaningar som klimatförändringar, förändrad demografi och ökad segregering innebär samt bidra till ökat inflytande i renoveringsprocessen för de boende. Samtidigt som kostnaderna ryms inom fastighetsbolagens ekonomiska ramar.

Kristina Mjörnell ser det som helt nödvändigt att ta ett helhetsgrepp och integrera alla aspekter.

– I dag prioriteras ofta låg kostnad på bekostnad av miljö och sociala aspekter, vilket riskerar att leda till minskad historisk och kulturell mångfald i den byggda miljön. Det kommer att krävas ny kompetens, ny typ av arbetskraft och nya arbetssätt för att hantera den komplexitet som hållbar renovering innebär, säger hon.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]