[ Annons ]

Bostadsbyggandet har ökat, men politiska reformer är inte orsaken. Det menar fyra debattörer från Veidekke, som tagit fram en ny bostadspolitisk rapport.
Publicerat 3 maj, 2017

”Ökat byggande en konjunktureffekt – inte politiska resultat”

Det ökade bostadsbyggandet är rent krasst en konjunktureffekt, inte ett resultat av politiska åtgärder. Det slutsatsen drar företrädare för fastighetsbolaget Veidekke i en ny rapport som de själva tagit fram.

Veidekke köper inte att det ökade bostadsbyggandet skulle vara en effekt av politiska åtgärder. I en ny rapport som bolaget själva tagit fram, menar de istället att ökningen i allt väsentligt inte beror på något annat än en ren konjunktureffekt.

[ Annons ]

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver fyra företrädare för bolaget att såväl statsministern som bostadsministern vill man skapa en bild av att det skulle finnas en koppling mellan det ökade byggandet och egna politiska åtgärder, men att detta i bästa fall är ”en politisk hägring”.

Det som debattörerna syftar på är vad de kallar en sammanblandning av statistiken för påbörjade och färdigställda bostäder – något som Statistiska Centralbyrån, som ansvarar för denna statistik, själva rapporterat kännedom om tidigare i år.

”Man kan förvisso tänka sig att påbörjade bostäder efter cirka 6 till 8 kvartal ska leda till färdigställda bostäder. Men det är långt ifrån säkert. För att ett hus som fått bygglov också ska bli byggt krävs att hushållen har förutsättningar att också efterfråga bostaden. På den här punkten kännetecknas bostadsdebatten av brist på djupare analys,” skriver debattörerna och fortsätter;

”Därför har regeringen knappast täckning för påståendet att investeringsbidragen kommer att ge 20.000–30.000 nya bostäder. Det är snarare mer korrekt att säga att de cirka 10 miljarder kronor som bidragen kostar fram till 2020 kommer att gå till 20.000–30.000 bostäder, som ändå skulle ha byggts. På de marknader där hyrororna är högt uppdrivna saknas motiv att söka bidraget, helt enkelt för att investeringsbidraget inte kompenserar för den värdeminskning som sker på en fastighet om hyresnivån i väsentlig utsträckning måste sänkas.”

Mot bakgrund av den nya rapporten är Veidekkes egen analys att bostadsbyggandet just nu befinner sig på den högsta nivån sedan det gamla subventionssystemet avskaffades men att det krävs en omfattande fortsatt ökning av politiska stimulansåtgärder riktade mot framför allt de ekonomiskt svaga hushållen.

Veidekkes företrädare avslutar debatten med en varning om att det just nu gynnsamma klimatet för bostadsbyggande snabbt kan vända till dess motsats med dramatiska prisfall som följd.

”Om och när detta sker kommer ansvaret vila tungt på de som har det avgörande ansvaret för dessa frågor inom det politiska och administrativa systemet, det vill säga finansdepartementet, riksbanken och finansinspektionen”.

Företrädarna för Veidekke som skrev debattartikeln är:

Jimmy Bengtsson, vd Veidekke Sverige

Per-Martin Eriksson, vd Veidekke Bostad

Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke

Linda Jonsson, analytiker Veidekke

Hela Veidekkes rapport ”Den svenska bostadsmarknaden” kan du läsa här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]