[ Annons ]

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert hos Fastighetsägarna Sverige, anser inte att utredningen om ökad konkurrens lyckats nå det faktiska problemet med planprocessernas utformning.
Publicerat 17 december, 2015

Ökat bostadsbyggande kräver enklare planprocess

Typgodkända hus som kan användas för industriell produktion av bostäder är snarare ett sätt att kringgå krångliga regler än att adressera dem som ett problem. Det anser Fastighetsägarna och föreslår en förenklad planprocess. 

Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande föreslår i sitt slutbetänkande som presenterades tidigare i veckan att de olika kommunernas krav på bostäder ska beskäras genom att ett typgodkänt bostadshus tas fram som är möjligt att bygga i alla kommuner. 

[ Annons ]

– Utredningens slutsats att de olika kommunala kraven skiljer sig för mycket åt är ytterligare ett bevis för att dagens planprocess försvårar nyproduktionen av bostäder. Det är också dystert att utredningen bekräftar det vi sagt, att den utdragna planprocessen hämmar konkurrens och mångfald bland bostadsbyggare, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige. 

Han anser att utredningen tagit fram ett bra underlag som tydligt beskriver hur den utdragna planprocessen hämmar konkurrensen och därmed håller nere bostadsbyggandet.

– Ett typgodkännande av olika hus kan runda konsekvenserna av de utdragna planprocesserna och olika kommunala särkrav. Fokus måste dock vara att på att skapa en enhetlig och snabbare planprocess utan kommunala särkrav som skapar förutsättningar för ökat bostadsbyggande, säger Rikard Silverfur.

Utredningen vill också digitalisera planprocessen för att den ska gå fortare och bli mer transparent.

– Planprocessen måste bli snabbare, mer transparent och förutsägbar. Det är därför positivt att utredningen vill digitalisera hela planprocessen för att påskynda hela planeringen, säger Rikard Silverfur.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]