[ Annons ]

Publicerat 19 maj, 2016

Ökat antal övervakningskameror i Stockholm

Trots en tydlig önskan från polisen blev det stopp för utvidgad kameraövervakning i Tensta Galleria. Men allt fler har beviljats tillstånd de senaste tio åren. 2015 fanns 7 000 övervakningssystem i Stockholms län.

FastPartner har länge velat ha kameror dygnet runt i Tensta Galleria, men fick nyligen avslag av länsstyrelsen.

[ Annons ]

– Min uppfattning är att både kunder och handlare välkomnar kameraövervakning i gallerian. Även polisen vill att vi filmar för att kunna förebygga brott, säger centrumchefen Mats Carinder.

Efter att FastPartner börjat med kameraövervakning har antalet rån och inbrott i gallerian minskat. Polisen har även ansökt om att få sätta upp kameror mot torget utanför gallerian. Men även där blev det avslag.

– Det är väldigt tråkigt eftersom vi anser att det är viktigt att skapa trygghet i de här områdena för att få fler människor att komma till Tensta.

Trots avslaget visar en sammanställning att antalet anmälningar och tillstånd för kameraövervakning mer än fördubblats sedan 2005.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska göra det möjligt med fler övervakningskameror på offentliga platser. Utredningen ska vara klar senast i februari nästa år.

kameror_ny

Fakta:

Siffrorna gäller den ackumulerade mängden tillstånd och anmälningar om kameraövervakning. Återkallade och upphävda tillstånd har räknats bort.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]