[ Annons ]

E-handelns rekordökning under pandemin sätter sina spår. Foto: Shutterstock
Publicerat 1 mars, 2021

Ökande butiksvakanser för var tredje fastighetsägare

Trots pandemin var lönsamheten god i fastighetsbranschen i fjol. Men vakanserna i kontors- och butiksfastigheter ökade. Det visar Fastighetsägarnas Sverigebarometer 2021.

Fastighetsbranschen står stabilt trots de oroliga tiderna och lönsamheten är överlag god. Men skillnaden är stor mellan olika delar av branschen. Drygt 30 procent av landets fastighetsägare uppger att butiksvakanserna ökade i fjol och drygt 20 procent signalerar att kontorsvakanserna ökade. Det visar Sverigebarometern, som baseras på en webbenkät till cirka 300 fastighetsägare i Sverige.

De ökande vakanserna till trots är Tomas Ernhagen, chefsekonom på Fastighetsägarna, inte särskilt orolig för utvecklingen.

[ Annons ]

– Svaren säger inget om hur mycket vakanserna har ökat. Att lönsamheten är fortsatt god antyder att det inte rör sig om någon dramatik, möjligen med undantag för delar av butikssegmentet där e-handeln vinner terräng, säger Tomas Ernhagen, chefekonom på Fastighetsägarna. 

Att många har undvikit den fysiska butiken och gått över till e-handel under pandemin har lett till ökande butiksvakanser, vilket i sin tur innebär pressade hyror och fastighetspriser. 

– Trenden att fler handlar på nätet är inte ny, men den har tagit rejäla kliv framåt under det gångna året. Därför är det inte förvånande att butiksfastigheter är det svagaste segmentet i barometern, säger Tomas Ernhagen.

Men det finns vinnare även i pandemitider. Det butiksfastigheter har förlorat på e-handeln har vunnits av logistikfastigheter, där vakanserna tryckts ned.  Mer än 9 av 10 fastighetsägare i detta segment uppgav att vakanserna har varit stabila eller minskat. Det har lett till stabila eller stigande hyror.

Även i hyresbostadssegmentet har utvecklingen varit positiv. Här är vakanserna, som vanligt, mycket låga. Den allmänna hyresnivån i landet steg med cirka 1,9 procent. Det går bra för fastighetsägarna, är det då rimligt att höja hyrorna i dessa tider? 

– 2017 började SCB mäta utvecklingen av de löpande kostnaderna för att förvalta hyresrätter. Sedan dess har de ökat med 12 procent, och de har tyvärr fortsatt att öka under pandemin. Under samma period har hyrorna ökat med lite drygt 5 procent. Att successivt öka belåningen för att kunna underhålla fastigheterna är inte hållbart. Ska vi undvika det, måste även hyrorna få utvecklas, säger Tomas Ernhagen.

Kontorssegmentet, som brukar uppvisa den starkaste utvecklingen i Sverigebarometern, har påverkats negativt av att fler arbetar hemma till följd av pandemin. Det har drivit upp vakanserna i delar av beståndet. Kontor i de större städernas centrala och kommunikationstäta områden har dock kommit lindrigt undan eller inte drabbats alls. Anpassningen till att kontoren sällan är fullbemannade har redan pågått under en längre tid i dessa områden.

– Det faktum att fler jobbar hemma i dag har fått en del debattörer att tala om en kommande kontorsdöd. Det tror inte jag. Däremot kan pandemin säkerligen bidra till att det i framtiden blir mer accepterat att jobba från hemmet ett par dagar i veckan. För att utveckla ett företags kultur och hålla i gång kreativiteten kommer dock kontoret att vara en självklarhet även i framtiden, säger Tomas Ernhagen. 

Att vakanserna ökar avspeglas också i hyresutvecklingen. På butikssidan uppger drygt 30 procent av fastighetsägarna att hyrorna pressades nedåt i fjol. När det gäller kontorshyror verkar pandemin snarare ha satt stopp för den starka uppåtgående trenden som vi har sett under det senaste decenniet.

2020 blev trots pandemin ett av de bättre åren någonsin på den svenska transaktionsmarknaden och intresset var störst för hyresfastigheter, följt av samhällsfastigheter.  Transaktionsvolymen blev visserligen något mindre än fjolårets, men slutsumman landade ändå på 190 miljarder kronor. 

Trots nyheter om nya virusvarianter och brister i tillgången på vaccin ser fastighetsägarna ljust på utvecklingen det kommande året.

– Fastighetsägarnas förväntningar på 2021 ser ut som en förlängning av det gångna årets utveckling. Den pågående diskussionen om hemarbete och e-handel skapar fortsatta frågetecken för en del kontors- och butiksfastigheter, medan logistik- och bostadssegmentet spås en fortsatt positiv utveckling, säger Tomas Ernhagen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]