Foto: Shutterstock
Publicerat 31 oktober, 2019

Ökade utsläpp av växthusgaser

Sveriges klimatpåverkande utsläpp under andra kvartalet 2019 ökade enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket. Den marginella ökningen inom fastighetssektorn är dock för marginell för att dra några direkta slutsatser.

Det är främst de svenska transporterna som står för utsläppsökningarna i den färska statistiken från Naturvårdsverket. Enligt den än så länge preliminära statistiken stod transporter för en ökning med 13 procent. De totala utsläppen under andra kvartalet 2019 ökade med 3,4 procent jämfört med andra kvartalet 2018.

[ Annons ]

– Kvartalsstatistik används för att ge en tidig uppskattning av utsläppen av växthusgaser. Den stora ökningen i transportsektorn är ovanlig och kan bero på stora osäkerheter i dataunderlagen, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Vid årsskiftet 2017/2018 genomfördes en omfattande förändring av statistiken och vilket  Energimyndigheten inneburit kvalitetsproblem.

Jonas Allerup är också tydlig med att den ökning (1,8 procent) som uppvärmning av bostäder och lokaler står för också är osäker. Han menar att den marginella ökningen mer eller mindre ligger inom felmarginalen.

– Eftersom det finns en så stor osäkerhet och att det kan finnas så många olika parametrar bakom så gör vi ingen analys av orsakerna. Det spar vi tills vi har de samlade siffrorna för hela året, säger Jonas Allerup.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]