[ Annons ]

Under årets tredje kvartal omsattes kommersiella fastigheter för närmare 22 miljarder kronor. Jämfört med förra året ökade transaktionsvolymen med 16 procent.
Publicerat 3 oktober, 2011

Ökad transaktionsvolym

Under årets tredje kvartal omsattes kommersiella fastigheter för närmare 22 miljarder kronor. Jämfört med förra året ökade transaktionsvolymen med 16 procent.

Uppdelat på olika fastighetssektorer stod kontor för den största andelen, omkring en tredjedel av transaktionsvolymen. Den näst största sektorn var bostäder med 23 procent. Sett till geografin investerades 27 procent av kapitalet i Stockholm och resten spritt över landet.

[ Annons ]

– Direkt efter semestern upplevde vi att marknaden svalnade något, men efter ett par veckor återvände likviditeten och nu ser vi att transaktionsvolymen ligger i linje med den långsiktiga trenden, säger Agneta Jacobsson, VD DTZ.

De största köparkategorierna var noterade och onoterade fastighetsbolag som vardera stod för en tredjedel av förvärvsvolymen. På säljsidan dominerade onoterade fastighetsbolag med närmare 50 procent.

De utländska investerarnas andel till 11 procent. Detta kan jämföras med 33 procent samma kvartal förra året, vilket även är snittet den senaste 10-årsperioden.

Enligt studien The Great Wall of Money från DTZ Research har mängden nytt kapital som rests för fastighetsinvesteringar minskat globalt sett det senaste halvåret. För Norden har dock volymen hållit sig stabil, vilket indikerar ett fortsatt investerarintresse.

– Vi bedömer att transaktionsaktiviteten i Sverige kommer att hålla i sig även under fjärde kvartalet med dominans av nordiska investerare och tonvikt på kvalitetsobjekt, säger Agneta Jacobsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]