[ Annons ]

Nu ska säkerheten och framkomligheten bli bättre på Stockholms gångbanor. Bakom satsningen står Stockholms stad och Fastighetsägarna Stockholm.
Publicerat 31 januari, 2012

Ökad säkerhet på Stockholms gångbanor

Nu ska säkerheten och framkomligheten bli bättre på Stockholms gångbanor. Bakom satsningen står Stockholms stad och Fastighetsägarna Stockholm.

Ett nytt avtal har skrivits mellan Trafikkontoret, Stockholms stad och Fastighetsägarna Stockholm med syfte att motverka snö- och isbildning på stadens gångbanor.

[ Annons ]

– Vi har ett gemensamt ansvar för att minska risken för snöras och säkra trygghet, säkerhet och framkomlighet för alla stockholmare under vinterhalvåret, säger Ulla Hamilton, trafikborgarråd (M).

Överenskommelsen omfattar snö från tak, samt den is som bildas på grund av att dagvatten leds ut från stuprör på gångbanan. All takskottning ska föregås av erforderlig avspärrning för att garantera säkerhet för trafikanter och fordon. Snö från tak ska i samband med takskottning flyttas från gång- och cykelbana mot körbana och isbildning ska halkbekämpas eller hackas.

– Vårt fokus är framkomligheten för gående och cyklister. Vi ska också måna särskilt om personer med funktionsnedsättning. Därför tar vi nu ett gemensamt grepp med Fastighetsägarna Stockholm för att prioritera dessa trafikkantgrupper, säger Ulla Hamilton.

En rutin för anmälan har upprättats där staden kan ålägga fastighetsägaren att snarast vidta åtgärder på stadens gångbanenät.

– Vi är en branschorganisation för fastighetsägare inom Stockholms och Gotlands län med närmare 5 500 medlemmar. Vår roll är att upplysa våra medlemmar om deras insatsansvar under vintern, säger Per Forsling, chef förvaltningsutveckling vid Fastighetsägarna Stockholm.

– I Stockholms stad har staden det generella ansvaret för skötsel av gångbanan, ända till husfasaderna. Men fastighetsägaren har självklart ansvar för att vatten från stuprör och snö och is från tak kan orsaka problem under vintern. För att lösa det måste vi samverka och gemensamt ta ansvaret kring dessa frågor, säger Per Forsling.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]