[ Annons ]

Klotter, inbrott och vandalisering är ett stort problem för nio av tio fastighetsföretagare i landet. Och nästan 40 procent upplever att otryggheten i samhället har ökat de senaste fem åren. Det framkommer i en färsk rapport från Fastighetsägarna GFR.
Publicerat 14 november, 2011

Ökad otrygghet bland fastighetsföretagare

Klotter, inbrott och vandalisering är ett stort problem för nio av tio fastighetsföretagare i landet. Och nästan 40 procent upplever att otryggheten i samhället har ökat de senaste fem åren. Det framkommer i en färsk rapport från Fastighetsägarna GFR.

I undersökningen har man specialgranskat hur landets fastighetsföretag upplever otryggheten.

[ Annons ]

– Genom att utgå från hur verkligheten ser ut hoppas vi sedan kunna arbeta vidare med att skapa fler attraktiva och trygga boendemiljöer, säger Rudolf Antoni, utredare på Fastighetsägarna GFR.

Ett något överraskande resultat i undersökningen är att inte övervakningskameror anses skapa mest trygghet.  Bara fem procent säger att kameraövervakning är viktigt. Men 77 procent menar ändå att det ska vara tillåtet att sätta upp kameror i till exempel trapphus och entréer. Fast bara hälften skulle sätta upp övervakningskameror om det blev tillåtet.

De mjuka värdena tror däremot många bidrar till mer trygghet.

– Det kan till exempel handla om att det är rent och snyggt i trapphuset, att klotter saneras snabbt och att grannarna känner varandra väl, berättar Rudolf Antoni.

Samarbetet med polisen och de sociala myndigheterna är bara 12 procent riktigt nöjda med. Men tilläggas ska att hälften också är ganska nöjda. Den kritik som förs fram i rapporten handlar om att ärenden läggs ned utan utredning, att polisen är motvillig till att besöka brottsplatser samt att polisen inte ingriper vid småbrott.

I undersökningen framkommer också en viss självkritik. Många fastighetsföretag säger att flera av insatserna som de fått värdesätta i undersökningen är viktiga för att skapa trygghet, men det är inte lika många som uppger att dessa insatser stämmer in på de egna fastigheterna. 81 procent menar till exempel att belysning i entré och trapphus är viktig för tryggheten, men bara 55 procent anser att detta stämmer in på de egna fastigheterna. Däremot uppger 66 procent att det är lätt att få tag på hyresvärden, men bara 54 procent anser att det är viktigt för tryggheten.

– En god nyhet är att fastighetsföretagen, som också kan göra något åt saken, är väl medvetna om bristerna. Jag ser att det finns en stor potential i att utveckla trygghetsarbetet bland fastighetsföretag. Och det tycks finnas en vilja till detta. Hela 19 procent anger ju att de inte är engagerade i något samarbete idag men gärna skulle vilja vara det. Vi tror att en samverkan mellan kommunen, fastighetsföretag, myndigheter och handlare är en av de bästa vägarna att gå. I flera kommuner är vi redan igång med ett sådant samarbete, säger Rudolf Antoni.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]