Pehr Granfalk (M) Kommunstyrelsens ordförande, Solna och Leif Gripestam (M) Kommunstyrelsens ordförande, Täby.
Publicerat 22 augusti, 2017

”Ökad nyproduktion kommer aldrig att kunna lösa bostadskrisen”

Utan marknadsmässiga hyror och slopade flyttskatter går det inte att lösa dagens bostadsbrist. Det menar Pehr Granfalk (M) och Leif Gripestam (M) kommunstyrelseordförande i Solna respektive Täby, som samtidigt utlovar att nu aktivt slåss politiskt för frågorna.

Ett av våra största utmaningar i Stockholm i dag är bostadsbristen. Stockholms län växer med ett Uppsala vart femte år. Det är en fantastisk tillväxt för vår region och innebär stora möjligheter men också stora utmaningar. Över en halv miljon människor står i dag i bostadskö. I takt med att boendepriserna stiger – vilket i grunden är ofrånkomligt i en expanderande region – höjs trösklarna för människor som vill etablera sig, inte minst i våra två kommuner som tillhör de dyraste i Sverige att flytta till. Det här är en utveckling som måste vända om vi på allvar vill skapa ett möjligheternas Stockholm för alla.

[ Annons ]

Bostadsbristen är också ett stort problem för växande företag. Vakanser fylls i lägre takt och nästan en tredjedel av de snabbast växande företagen i Stockholmsregionen har haft svårigheter att rekrytera på grund av bostadssituationen.

En misslyckad bostadspolitik får inte bara ekonomiska konsekvenser utan skapar också betydande problem för övriga samhället. Ungdomar kan inte påbörja vuxenlivet, kommuner klarar inte av bostadsförsörjningen för nyanlända och seniorer får svårare att skapa en trygg ålderdom. Störst är dessa utmaningarna i Stockholmsområdet.

De ekonomiska riskerna är komplexa och manar till försiktighet. Bostadsbrist dämpar tillväxten och försämrar arbetsmarknaden. Överproduktion å andra sidan kan såväl utlösa som fördjupa en kris men även överskuldsättning kan starta ett krisförlopp.

Riskerna får inte leda till att politiken förblir handlingsförlamad, tvärtom är reformbehovet stort”.

Fastighetsbubblor kan både spricka av stigande arbetslöshet och orsaka att arbetslösheten stiger. Sverige har erfarenheter av detta från 90-talskrisen och nyligen har vi sett exempel på de potentiella skadeverkningarna av rusande skuld- eller byggmarknader i bland annat Danmark, Nederländerna och Spanien. Å andra sidan kan stramare krediter och högre skatter i sig själva ge upphov till en bostadskris och stigande arbetslöshet. Riskerna får dock inte leda till att politiken förblir handlingsförlamad, tvärtom är reformbehovet stort.

Men ökad nyproduktion kommer aldrig att kunna lösa bostadskrisen. Vi moderater i Stockholmsregionen har genom vårt politikutvecklingsarbete Stockholmsresan identifierat några förändringar som måste till för att på allvar ta sig an utmaningen vi möter. Det handlar främst om hyresregleringarna och flyttskatterna.

  1. Den reglerade hyresmarknaden innebär i korthet att hela bostadsmarknaden snedvrids. Det minskar incitamenten att bygga nytt, samtidigt som det skapar inlåsningseffekter och omöjliggör en sund bostadskarriär. Länge har en kompromisslösning på problemet varit att tillåta en marknadsmässig hyressättning vid nyproduktion, men behålla det s k bruksvärdet i övrigt. En sådan leder emellertid till en spekulativ spotmarknad. Moderaterna i Stockholms stad och län föreslår därför en definitiv övergång till marknadsmässiga hyror. Förändringen bör självklart ske på ett varsamt sätt, med hänsyn tagen till de individer som berörs, men i grunden finns ingen annan väg, om vi på allvar ska komma tillrätta med bostadsbristen i Stockholm.
  2. Ett annat stort problem är flyttskatterna. Termen är ett samlingsnamn på de skatter som är förenade med att man säljer sin bostad, där framförallt vinstskatten utgör det stora problemet. Systemet som tillåter uppskov är komplicerat och begränsat. Räntorna är höga och har därför gjort att det för många är billigare att låna pengar för att betala skatten, vilket ytterligare förstärker den skuldsättning som många oroas över. Under vår tid vid makten skulle Moderaterna ha agerat mycket mer kraftfullt i frågan. Statens intäkter överordnades rimliga överväganden om rörlighet på bostadsmarknaden och människors rätt till sina egna pengar. Ett alltför fyrkantigt perspektiv ledde till att den moderata ideologin kom på undantag.

I själva verket behöver flyttskatterna avskaffas, till exempel genom att reavinstskatten bara betalas när man lämnar bostadsmarknaden alternativt avskaffas för det egna hem man bor i. De bidrar till en tröghet på bostadsmarknaden som mer än någon annan försvårar den optimering som vår region är beroende av för att hela Sverige skall kunna fortsätta växa.

Genom att avskaffa flyttskatterna möjliggör vi för människor att byta till ett mindre boende när barnen flyttat ut, en minskad skuldsättning och en avsevärt förbättrad bostadskedja.

Moderaterna i Stockholms stad och län kommer aktivt driva dessa frågor såväl internt som externt. Vi kommer att var den starkaste rösten för en Stockholmsregion som fortsätter växa och ett moderat parti som inte kompromissar med sina grundläggande värderingar.

 

Pehr Granfalk (M)

Kommunstyrelsens ordförande, Solna

Leif Gripestam (M)

Kommunstyrelsens ordförande, Täby

 

Detta är en opinionstext i Fastighetstidningen. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Vill du skriva en replik? Hör av dig till redaktionen.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]