Branschen behöver generellt sett bli bättre på att arbeta strategiskt med arbetsmiljöfrågor. Foto: Fastigo
Publicerat 6 december, 2016

Ökad medvetenhet om arbetsmiljöfrågor

Sjukskrivningarna i branschen ökar, men drygt nio av tio företag i fastighetsbranschen arbetar för att främja den fysiska och psykiska hälsan hos sina anställda enligt en undersökning utförd av Fastigo.

Fastighetstidningen har tidigare skrivit om det ökade antalet personer som måste sjukskrivas på grund av arbetsrelaterade sjukdomar i fastighetsbranschen. Mellan januari och september i år sjukskrevs 99 personer inom fastighetsbranschen på grund av arbetsrelaterade sjukdomar, enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Siffran är den högsta på fem år och är ett av skälen till varför Fastigo genomförde undersökningen.

[ Annons ]

– Som arbetsgivare är det viktigt att arbeta förebyggande för att medarbetarna ska må bra – inte bara för anställdas skull, utan även för att det gynnar företaget i längden. Generellt sett behöver branschen bli bättre på att arbeta strategiskt med arbetsmiljöfrågor, säger Mona Finnström, vd för Fastigo.

Svaren i undersökningen visar att 38 procent av fastighetsföretagen har en uttalad strategi för att främja fysisk och psykisk hälsa hos de anställda. Hela 57 procent av företagen saknar en strategi även om de arbetar med frågorna, och 5 procent av de svarande uppger att de inte arbetar med frågorna över huvud taget. Drygt nio av tio arbetsgivare erbjuder företagshälsovård eller friskvårdsbidrag, och 83 procent av företagen möjliggör flexibel arbetstid för de yrkeskategorier där arbetet tillåter det. Hälften av fastighetsföretagen i Fastigos undersökning erbjuder kostnadsfri rådgivning av psykolog eller coach till sina anställda.

– Det är glädjande att se att de allra flesta ger sina anställda goda förutsättningar att uppnå balans i livet. Samtidigt är det viktigt att fler fastighetsföretag arbetar efter en tydlig strategi för att främja hållbart arbetsliv. En hållbar fastighetsbransch är en av Fastigos viktigaste prioriteringar, säger Mona Finnström.

Undersökningen genomfördes av fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo 15–25 november 2016. Enkäten skickades ut till 995 vd:ar och personalchefer inom fastighetsbranschen. Svarsfrekvensen var 31 procent.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]