[ Annons ]

Ökande riskvilja, bättre tillgång till finansiering samt lägre vakansrisk gör att direktavkastningskraven för fastigheter utanför bästa läge fortsätter att närma sig primärlägen. God hyresutveckling och låga vakanser driver samtidigt totalavkastningen för fastigheter i bästa läge. Det visar Newsec Property Outlook som publiceras idag.
Publicerat 17 september, 2014

Ökad intensitet på den svenska fastighetsmarknaden

Ökande riskvilja, bättre tillgång till finansiering samt lägre vakansrisk gör att direktavkastningskraven för fastigheter utanför bästa läge fortsätter att närma sig primärlägen. God hyresutveckling och låga vakanser driver samtidigt totalavkastningen för fastigheter i bästa läge. Det visar Newsec Property Outlook som publiceras idag.

Under de senaste 18 månaderna har prissättningen på fastighetsmarknaden förändrats och enligt Newsec befinner sig marknaden nu i en fas där fastigheter i bästa läge och mer sekundära lägen börjar bli högt prissatta.

[ Annons ]

– Det blir allt svårare för generella fastighetsinvesterare. Istället blir de fastighetsspecifika faktorerna avgörande vid investeringar, där det gäller att identifiera varje fastighets potential för att höja hyran och sänka vakansen. Samtidigt förväntas timingen för att sälja vara bra under det andra halvåret 2014 och 2015, säger Newsecs chefekonom Arvid Lindqvist.

Ett läge som gör att fastighetsbranschens aktörer har anledning att se positivt på den framtida utvecklingen. Det visar en undersökning från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton. Under de kommande tolv månaderna tror sju av tio av de största aktörerna på marknaden att marknadsvärdena kommer att stiga.
– Fastighetsbranschen brukar vara en tidig indikator på konjunkturutveckling i stort, så dessa resultat ger stort hopp om en ljusning i den allmänna konjunkturen. Jag upplever att resultaten väl överensstämmer med den bild jag som rådgivare har av branschen just nu. Vi arbetar för närvarande med många nya exploateringsprojekt säger Andreas Adolphsson, partner och ansvarig för Grant Thorntons branschgrupp Bygg och Fastighet.

Enligt Newsecs kommer fastighetsmarknaden att leverera en totalavkastning på närmare 10 procent per år under 2015-2016.
– Väletablerade investerare har numera ett brett urval av finansieringsmöjligheter, allt från banklån till företagsobligationer och preferensaktier. Dessutom är extremt låga räntor och hög riskvilja på de finansiella marknaderna viktiga faktorer till den höga aktiviteten på marknaden, säger Newsecs chefekonom Arvid Lindqvist.

Även om svenska aktörer dominerar marknaden så ökar intresset från internationella aktörer och Newsec förmodar ett större intresse under 2014 och 2015, även för fastigheter utanför storstäderna.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]