Publicerat 10 november, 2020

Ökad bruttomarginal på bankernas bolån under tredje kvartalet

Bankernas bruttomarginal på bolån ökade med 18 punkter under det tredje kvartalet.

Vid utgången av kvartalet låg marginalen på 1,44 procent, jämfört med 1,26 procent vid slutet av det andra kvartalet.

Det skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Under det tredje kvartalet 2020 dämpades den osäkerhet som uppstod på de finansiella marknaderna i spåren av pandemins utbrott. Riskpremier på kreditmarknaderna har minskat. Därmed har bankernas finansieringskostnad för bolån blivit lägre. Utlåningsräntan på bolån har också sjunkit, men inte lika mycket som finansieringskostnaden. Då finansieringskostnaden minskat mer än utlåningsräntan har bruttomarginalen på bolån ökat under kvartalet, skriver Fi.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]