[ Annons ]

Publicerat 29 oktober, 2014

Ökad aktivitet i Norrköping

Stor efterfrågan på moderna kontor och bostadsbrist ger ett gynnsamt läge för fastighetsbranschen, som återhämtat sig från nittiotalets kris.

Näringsliv Norrköping hade under 2013 en positiv befolkningstillväxt med drygt 1 600 invånare. Under den senaste tioårsperioden har befolkningstillväxten tagit fart och under denna period har ökningen överstigit en procent vid fyra tillfällen. En starkt bidragande orsak till utvecklingen är sannolikt etableringen av Campus Norrköping vid Linköpings universitet. Arbetslösheten i Norrköping minskade med 0,2 procentenheter under augusti månad jämfört med samma period före-gående år, men är trots detta betydligt högre än för riket i stort.

[ Annons ]

Företagsklimatet i kommunen är enligt Svenskt Näringslivs kommunranking förhållandevis dåligt, då kommunen rankas på plats 189 i Sverige. Näringslivet i kommunen är dock i stark förändring. Från att tidigare ha varit främst en industristad, minskar nu industrinäringen i betydelse, samtidigt som tjänstenäringen växer sig allt starkare.

Kontor Hyresnivåerna för kontors-fastigheter i kommunens A-lägen har stärkts de senaste åren. Det beror till stor del på att efterfrågan på moderna och yt-effektiva kontorslokaler är stor. Samtidigt stärks även kontorsmarknaden för lägen angränsande till A-lägen. Hyresnivån för ett modernt kontor i bästa läge ligger inom intervallet 1 300–1 700 kronor per kvadratmeter uthyrbar area.

Handel A-läge för butiker i Norrköping är ett mindre område i centrala delarna av staden, med Drottninggatan som utgångspunkt upp till Hörsalsparken och vidare österut mot Olai Kyrkogata. I området ligger galleriorna Linden, Spiralen och Domino. De tre tillsammans har cirka 140 butiker av varierande karaktär. Ett annat större handelsområde i Norrköping är Ingelsta, som är ett utpräglat externhandelsområde där flera nyetableringar skett de senaste åren. Mängden nyproduktion av handelsfastigheter, som redan tillkommit eller som planeras för, har gjort att det förts fram farhågor om att det inte finns tillräckligt med kundunderlag för all ?handel i kommunen.

Harry Ståhl och kommunala Hyresbostäder utvecklar tillsammans kvarteret Kroken. Illustration: Hyresbostäder i Norrköping

Bostäder Det råder bostadsbrist i Norrköping, och för att lösa den pågår flera nyproduktionsprojekt runt om i staden. I Norrköping är den största ägaren av bostadsfastigheter kommunen, genom det allmännyttiga bolaget Hyresbostäder i Norrköping. Stora privata fastighetsägare är Henry Ståhl Fastigheter, Lundbergs, Rikshem och Östgötaporten (Stendörren & Broadgate). I centrala Norrköping kommer Henry Ståhl tillsammans med kommunala Hyresbostäder att utveckla kvarteret Kroken. Samarbetet mellan privat och offentlig sektor ska resultera i drygt 100 nya bostäder och cirka 2 500 kvadratmeter kontor. Under sommaren avslutades även Lundbergs projekt Spinnrocken som utgörs av 112 hyresrätter i centrum. Bo-trygg blir samtidigt en allt mer tongivande fastighetsägare i Norr-köping och fortsätter med nyproduktion. Till årsskiftet planeras byggstart i kvarteret Mässingen vid resecentrum, ett projekt med 70 nya bostäder jämnt fördelat mellan bostadsrätter och hyresrätter.

Investeringsmarknad Transaktionsaktiviteten avseende kommersiella fastigheter låg under 2013 på en väsentligt lägre nivå än 2012 och endast ett fåtal mindre affärer genomfördes. Under 2014 har transaktionstempot ökat. En av de största affärerna är Olav Thon Gruppens förvärv av fem köpcentrum för 3,25 miljarder kronor. En annan större transaktion är Fastpartners förvärv av två fastigheter i Syltens industriområde. På bostadssidan är det mest tongivande köpet under året Riksbyggens förvärv av den gamla Norrköpingsanstalten på fastigheten Drag 1, av Specialfastigheter.

Slutsats Norrköping har lyckats vända den negativa trend kommunen hade under främst 1990-talet, och med ett växande universitetscampus och en utveckling av tjänstenäringen i kommunen, står Norrköping sig allt starkare. Detta spiller även över på fastighetsmarknaden genom kraftigt ökande bostadspriser och ett ökat intresse från investerare.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]