Bild: Shutterstock
Publicerat 8 maj, 2018

OK med OVK?

När OVK infördes 1991 var syftet att säkerställa ett bra inomhusklimat samt att ventilationen fungerar som den ska. Men nu höjs röster för att lagstiftningen halkat efter och att nya lagar bör införas. Kanske är det dags att ersätta OVK med nåt nytt?

När Research Institutes of Sweden (rise) publicerade sin rapport Moderniserad ventilationskontroll, om obligatoriska ventilationskontroller (OVK), stod det klart att få är nöjda med hur nuvarande system fungerar. Fastighetsägare anser att kommunen brister i tillsynen och att OVK-kontrollanter håller för låg kvalitet. OVK-kontrollanterna håller med om bristen hos kommunerna, men menar å sin sida att fastighetsägarna inte bryr sig och underlåter att åtgärda brister i sina OVK-protokoll. Kommunerna skyller å sin sida på brist på resurser.

[ Annons ]

Lägg till att miljoner svenskar lever med dålig ventilation, delvis till följd av ovan nämnda orsaker, så är det inte svårt att förstå att många anser att en förändring, eller förnyelse, av OVK är nödvändig. Men frågan är: hur det kunde blir så här?

Enligt Kurt Ingeberg, OVK-kontrollant samt styrelseledamot och utbildare på branschorganisationen Funktionskontrollanterna i Sverige (Funkis), beror det på en rad olika saker.

– För det första ligger det ju på fastighetsägaren att göra en OVK, och det är inte alltid de gör det. Och den enda som kan se till att det faktiskt blir gjort är tillsynsmyndigheten, Byggnadsnämnden. Och eftersom de inte får ta betalt för arbetet så prioriterar de inte den, säger han. Även om många är överens om att OVK fyller en viktig funktion, så anser de flesta att den måste utvecklas och moderniseras. Att byggnadsnämnderna får möjlighet att ta betalt för tillsynsarbetet är en av de viktigaste åtgärderna, enligt många i branschen. I dagsläget har kommunerna helt enkelt inte råd att sköta hanteringen av OVK-ärenden på ett tillfredställande sätt.

Röster har även höjts för att det bör ske en generell kompetenshöjning av samtliga inblandade. Vissa handläggare och fastighetsägare har helt enkelt för dålig koll på vad OVK egentligen innebär. Men när det gäller landets OVK-kontrollanter kan det dock visa sig vara lättare sagt än gjort. I dagsläget är medelåldern nämligen väldigt hög, och återväxten är dålig.

– När lagen om OVK kom 1991 så räknade man ut att vi behöver 5 500 kontrollanter för att klara av att besiktiga alla OVK-pliktiga byggnader. I dag finns ungefär 1 500 registrerade kontrollanter, varav majoriteten inom en snar framtid går i pension, säger Kurt Ingeberg.

För att lösa detta har kraven för att kunna bli certifierad OVK-kontrollant sänkts från tio års erfarenhet av ventilationsarbete till sju år, vilket man tror ska kunna hjälpa till att lösa problemet.

Men överlag verkar alla vara mer eller mindre missnöjda med nuvarande system. Kanske tiden är inne för att riva upp hela OVK-systemet och omprofilera det, för att skapa ett nytt och fräscht koncept?

– Ja, det är faktiskt ett bra läge för det nu. Tyvärr är det ju så att OVK, som den sköts i dag har ett dåligt rykte, och det ju alltid svårt att bli av med. Så man skulle behöva ta ett ordentligt grundgrepp och förändra den. Nu ska ju rapporten Moderniserad ventilationskontroll gå till regeringen med förslag på en lagändring så att vi kan få en effektivare ovk, säger Kurt Ingeberg.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]