Foto: Shutterstock
Publicerat 1 mars, 2023

Ofta anges fel upplåtelseform på hitta.se

Ett flertal privata fastighetsbolag i Stockholm har blivit varse att deras fastigheter uppges vara bostadsrättsföreningar vid en sökning på hitta.se

Det var när fastighetsägaren Camilla Fors Persson, vd på Fors Fastigheter i Stockholm, sökte information om vad hon misstänkte var en olovlig andrahandsuthyrning som hon uppdagade felet. När hon sökte uppgifter på hitta.se angavs att personen i fråga bor i en bostadsrätt. Huset har sedan det byggdes 1927 varit en hyresfastighet. En snabb kontroll med Lantmäteriet ger vid handen att det inte heller finns någon ”vilande” bostadsrättsförening på adressen.

– När jag kollade vidare och gjorde stickprov såg jag att detta förekom när man klickade på information om bostaden på flera av mina hyresgäster i åtskilliga av mina hus. Förutom att jag blir irriterad, så funderar jag ju över hur detta kan skada mig som fastighetsägare, säger Camilla Fors Persson.

[ Annons ]

Hur utbrett detta fel är okänt. Men när Fastighetstidningen söker ett par andra privata fastighetsbolags adresser på hitta.se visar det sig samma felaktighet på ett par av dessa adresser.

Om de felaktiga uppgifterna på något sätt har kunnat användas i bedrägliga syften är okänt. Att en bank exempelvis skulle godkänna ett blancolån på uppgifterna är väl knappast heller sannolikt. Men experter som Fastighetstidningen pratat med menar att de felaktiga upplysningarna ändå kan skapa problem då de är så pass spridda. Risken finns att det kan användas för att manipulera uppgifter i bedrägerier mellan privatpersoner. Ett tänkbart exempel skulle kunna vara vid en andrahandsuthyrning, då helt andra villkor gäller om det är en bostadsrättslägenhet som hyrs ut.

Förutom att jag blir irriterad, så funderar jag ju över hur detta kan skada mig som fastighetsägare.

Camilla Fors Persson tänker att det också skulle kunna leda till att lägenhetsbyten nekas – eller godkänns – på helt felaktiga grunder. Korrekt information finns såklart i andra register, men uppgifter på hitta.se används ofta då de är lätt tillgängliga. Eftersom det verkar svårt för hitta.se att hålla reda på korrekt upplåtelseform resonerar Camilla Fors Persson att det kanske vore bättre att inte specificera mer än att personen bor i en lägenhet.

Fastighetstidningen har sökt ansvarig på hitta.se hos ägaren Sprints Capital Management utan framgång.

Information på hitta.se ger vid handen att information om bostäderna kommer från Uppsalabaserade företaget Valueguard. Valueguards produktionschef Stefan Walet hänvisar dock i ett mejl vidare till hitta.se.

På Valueguards hemsida anges Datscha som samarbetspartner. Där håller Emil Siedberg, kundansvarig på Datscha, med om att de felaktiga uppgifterna mycket väl kan ställa till problem. Men han kan snabbt konstatera, med en sökning i det egna registret, att de aktuella adresserna är korrekt registrerade som hyresfastigheter i Datschas register.

Så frågan varifrån uppgifterna om att flera hyresfastigheter skulle vara bostadsrätter kommer ifrån väntar alltså fortfarande på ett svar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]