[ Annons ]

Riksbanken har beslutat att lämna reproräntan oförändrad på två procent. Bakom beslutet ligger bland annat svårigheterna med att lösa den statsfinansiella krisen i Europa vilket har lett till ökad osäkerhet om framtiden.
Publicerat 27 oktober, 2011

Oförändrad reporänta

Riksbanken har beslutat att lämna reproräntan oförändrad på två procent. Bakom beslutet ligger bland annat svårigheterna med att lösa den statsfinansiella krisen i Europa vilket har lett till ökad osäkerhet om framtiden.

I Sverige väntas den ekonomiska utvecklingen bli något svagare framöver. Samtidigt är inflationstrycket lågt. Därför har Riksbankens direktion beslutat att lämna reporäntan och avvakta med ytterligare höjningar till en bit in på nästa år.

[ Annons ]

Svårigheterna med att skapa en långsiktig lösning på de statsfinansiella problemen i både USA och euroområdet har ökat osäkerheten om framtiden. Det har lett till fallande börskurser, problem i den europeiska banksektorn och ökad pessimism bland hushåll och företag. Det kommer att krävas kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med underskotten i de offentliga finanserna och oron på de finansiella marknaderna. De finanspolitiska åtstramningarna kommer att hämma den ekonomiska tillväxten i USA och euroområdet de kommande åren.

Den svagare utvecklingen i omvärlden kommer att dämpa tillväxten även i Sverige. Hittills har dock Sverige framförallt påverkats i form av ett minskat förtroende bland hushåll och företag. Hushållens förmögenhet har dessutom minskat i och med att börserna fallit och utvecklingen på bostadsmarknaden blivit mer dämpad. Det gör att hushållens konsumtion ökar långsammare, vilket också bidrar till en svagare utveckling i svensk ekonomi framöver. När osäkerheten minskar och förtroendet återvänder väntas svensk ekonomi växa i mer normal takt och resursutnyttjandet stiga.

Inflationen mätt med KPI är hög. Det beror främst på att räntorna för bolån stigit. Det underliggande inflationstrycket är däremot lågt i dagsläget. I takt med att resursutnyttjandet stiger, väntas inflationstrycket öka.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]