[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 7 december, 2020

Offentligt pantregister välkomnas

Regeringen tillsätter nu en utredning för att se över hur ett offentligt bostadsrättsregister ska utformas.

I dag är det upp till respektive styrelse att ansvara för att hålla reda på panter och skulder. Bristen på samlad information kan leda till problem för en köpare om bostadsrätten visar sig vara säkerhet för lån som denne inte kände till.

– Att köpa en bostadsrätt är ofta den största affären man gör som privatperson, och alla ska kunna känna sig trygga i det. Därför är det viktigt att vi har en säker och ordnad hantering av pantsättning av bostadsrätter, säger bostadsminister Per Bolund.

[ Annons ]

Utredningen välkomnas av Fastighetsägarna som tidigare påtalat behovet av ett bättre regelverk för pantsättning av bostadsrätter.

– Bostadsrätten har en stark ställning på den svenska bostadsmarknaden och lån till denna boendeform står för en betydande andel av de svenska hushållens skuldsättning. Det är därför viktigt att dessa lån får samma säkra hantering som lån till villor. Brister i säkerheten vid hantering av panter vid lån till bostadsrätt kan leda till stora förluster för enskilda bostadsrättshavare eller bostadsrättsföreningar och riskerar en sämre regelmässig behandling av bostadsrättslån. För finansmarknaden kan osäkerheten påverka förtroendet för säkerställda obligationer, något som i förlängningen kan öka lånekostnaderna för den enskilde bostadsrättshavaren, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Utredningen leds av utredaren Bengt Kjellson som senast den 1 juli 2022 ska överlämna ett förslag. Registret kommer inte innebära några förändringar av bostadsrättsföreningarnas ansvar för medlemsprövningen. Att medlemskapet fortsatt måste förbli en angelägenhet för föreningen menar Johan Kleveland, förbundsjurist och ansvarig för bostadsrättsfrågor på Fastighetsägarna Sverige, innebär ett utmanande uppdrag för utredaren.  

– Bristerna i det nuvarande regelverket för pantsättning av bostadsrätter påtalades redan på 90-talet och frågan har också utretts i två omgångar. För att man ska lyckas denna gång, vilket är nödvändigt, är det viktigt att ha förståelse för att en bostadsrätt är en speciell upplåtelseform som inte kan behandlas på samma sätt som innehav av fastighet. Utredaren måste hitta en lösning som inte rubbar de grundläggande föreningsrättsliga principer som gäller för en bostadsrättsförening, säger Johan Kleveland.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]