Publicerat 23 april, 2021

Offentliga Hus ökade förvaltningsresultatet under rekordkvartal

Fastighetsbolaget Offentliga Hus redovisar ökat förvaltningsresultat under första kvartalet som betraktas som ett rekordkvartal. Bolagets fastighetsbestånd skrevs upp rejält.

Hyresintäkterna uppgick till 154,5 miljoner kronor (120,7), en ökning med 28,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 96,7 miljoner kronor (75,1), en ökning med 28,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 33,9 miljoner kronor (21,8), en ökning med 55,5 procent mot föregående år.

Värdeförändringar av förvaltningsfastigheter uppgick till 520,5 miljoner kronor (-13).

Resultatet före skatt var 561,2 miljoner kronor (5,2).

Resultatet efter skatt blev 448,8 miljoner kronor (21,9), en ökning med 1 949,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,75 kronor (0,11), vilket innebär en ökning med 1 490,9 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 15,3 kronor (11,82).

”Värdeutvecklingen på våra fastigheter har varit fantastisk, precis som förväntat. Svensk ekonomi och svensk välfärd står sig mycket stark vilket skapar fortsatt tillväxt inom våra verksamhetsområden skola, vård och offentliga kontor", kommenterar vd:n Fredrik Brodin.

Han gratulerar även SBB till ett bra köp och önskar lycka till till fastighetsbolaget som inom kort ska ta över verksamheten.

Offentliga Hus, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter154,5120,728,0%
Driftöverskott96,775,128,8%
Förvaltningsresultat33,921,855,5%
Resultat före skatt561,25,210 692,3%
Nettoresultat448,821,91 949,3%
Resultat per aktie, kronor1,750,111 490,9%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor15,311,8229,4%

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]