Publicerat 13 oktober, 2020

Offentliga Hus offentliggör prospekt och prisintervall i nyintroduktion på First North

Fastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör prospekt och prisintervall i noteringen på Nasdaq First North Premier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen kommer hamna i intervallet 13,40 till 16,10 kronor per aktie. Det motsvarar ett värde på börsvärde på 2,68 till 3,22 miljarder kronor före erbjudandet och ett börsvärde på 3,43 till 3,97 miljarder kronor efter erbjudandet.

Erbjudandet omfattar 111,94 miljoner aktier fördelat på 55,97 miljoner nyemitterade aktier och 55,97 miljoner befintliga aktier som erbjuds av bolagets enda aktieägare Nordact. De nyemitterade aktierna förväntas tillföra bolaget 750 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 16,97 miljoner aktier. Erbjudandets totala värde är 1,50 till 1,73 miljarder kronor förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Anmälningstiden i erbjudandet inleds den 14 oktober och avslutas den 21 oktober för allmänheten och den 22 oktober för institutionella investerare. Första handelsdag på Nasdaq First North Premier är den 23 oktober. Aktien kommer handlas med kortnamnet OFFHUS.

Säljande aktieägare i erbjudandet är bolagets enda aktieägare Nordact, som kontrolleras av Offentliga Nordic Property Holding och Fastator med 50 procent vardera. Nordea Bank och Swedbank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i erbjudandet.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]