Publicerat 23 oktober, 2020

Offentliga Hus nyintroduktion blev övertecknad, teckningskursen sätts lägst i intervallet

Fastighetsbolaget Offentliga Hus nyintroduktion mötte ett stort intresse, både bland institutionella investerare i Sverige och utomlands och bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet blev övertecknat och bolaget tillförs fler än 10 000 nya aktieägare. Erbjudandet tecknades till över 91 procent av nordiska investerare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen sätts till 13,40 kronor per aktie, vilket är lägst i det aviserade intervallet på 13,40 till 16,10 kronor per aktie. Bolaget får ett börsvärde på 3,43 miljarder kronor efter nyemissionen. Handeln i aktien inleds idag den 23 oktober på Nasdaq First North Premier. Teckningskursen motsvarar 1,0 gånger bolagets långsiktiga substansvärde EPRA NAV.

Erbjudandet omfattade 111,94 miljoner aktier, varav 55,97 miljoner aktier är befintlig aktier som erbjöds av bolagets enda aktieägare Nordact. Offentliga Hus tillförs en bruttolikvid på 710 miljoner kronor efter avdrag för kostnader i samband med noteringen. Det finns även en övertilldelningsoption på att sälja ytterligare 16,79 miljoner befintliga aktier.

- Det är glädjande att intresset för att bli delägare i Offentliga Hus har varit stort, både bland svenska och internationella institutionella investerare såväl som bland allmänheten i Sverige. Jag vill passa på att välkomna alla nya aktieägare. Nu börjar resan som noterat bolag och jag ser fram emot en fortsatt expansion med fokus på samhällsfastigheter. Vi påbörjar dessutom redan nu arbetet för ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista, kommenterar Fredrik Brodin, vd i Offentliga Hus.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]