Politiker i Göteborg vill testa "Social housing" för att minska bostadssegreationen men bostadsministern menar att det är fel väg att vandra skriver SVT. Nu vill Göteborg vända sig till EU.
Publicerat 13 november, 2012

Oense med regeringen om bostadssegregation

Politiker i Göteborg vill testa "Social housing" för att minska bostadssegreationen men bostadsministern menar att det är fel väg att vandra skriver SVT. Nu vill Göteborg vända sig till EU.

Regeringen vill inte att kommunerna ska få subventionera boende med så kallat social housing.

[ Annons ]

– Generellt sett har kommunerna mer möjligheter än vad jag tycker kommunerna utnyttjar, säger bostadsministern Stefan Attefall (KD) till SVT. Han pekar främst på att kommunerna borde kunna bygga billigare, använda sig mer av tomträttsmodellen och kommunala hyresgarantier.

I Göteborg menar politiker, forskare och fastighetskontoret att verktygen inte räcker till.
– Vi behöver nya verktyg för att arbete med bostadssegregationen. De saknar vi i dag, säger Ulf Kamne ordförande i Fastighetsnämnden (MP) till SVT.

Därför vill Göteborg nu testa ”Social housing”. Det innebär oftast att bostäderna är undantagna från den kommersiella bostadsmarknaden, de får offentligt stöd och de ägs av icke vinstdrivande företag. För att kunna göra det krävs ett undantag från EU:s konkurrenslagstiftning. Något som bostadsministern Stefan Attefall är skeptisk till.

Inom Fastighetsägarna diskuteras frågan om social housing.

– När villkoren förändras finns det alltid skäl att utvärdera sina ståndpunkter. Det gäller även vår inställning till social housing. Men är det så att det införs någonstans i Sverige är det viktigt att det följer EUs statsstödsregler och följer villkoren för social housing i andra delar av Europa. Det får inte påverka konkurrensneutraliteten mellan privata och kommunala fastighetsbolag, säger Martin Lindvall, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige.

I Göteborg överväger de, om man inte får gehör från regeringen, därför att vända sig direkt till EU.

– Vill inte regeringen så funderar vi på att gå vidare själv, säger Ulf Kamne ordförande i Fastighetsnämnden (MP) till SVT. Han tror att det går att gå förbi regeringen rent juridiskt i den här frågan. På frågan om inte detta innebär att man därigenom underkänner regeringens arbete med bostadssegregation, svarar han:”Ja”.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]