Inte överens. Per Bolund och Robert Hannah.
Publicerat 20 december, 2019

Oenighet kring investeringsstödets utformning

Det nya investeringsstödet splittrar januaripartierna. Liberalerna ville villkora stödet med krav att hela 15 procent av lägenheterna skulle gå till socialt utsatta.

Investeringsstödet är en av många kompromisser i Januariavtalet. Liberalerna ville egentligen inte ha något stöd alls.

[ Annons ]

– Men om skattebetalarna nu ska stå för detta, så är det rimligt att en större andel av lägenheterna i sådana fall går till dem som våra kommunpolitiker inte har möjlighet att hjälpa idag. Därför drev vi ett krav på att 15 procent av bostäderna skulle gå till sociala kontrakt. Det var också därför förhandlingarna kom att ta så lång tid, säger Liberalernas bostadspolitiska talesperson Robert Hannah.

Detta var något de andra partierna bakom januariavtalet inte ville gå med på. Därför landade man i den nuvarande kompromissen att var åttonde lägenhet ska fördelas till antingen sociala kontrakt eller till unga vuxna upp till och med 30 år.

Bostadsminister Per Bolund säger att han varken kan eller vill kommentera vad olika partier drivit i förhandlingen. Men han menar att det är viktigt att värna unga vuxnas insteg likväl som behoven hos socialtjänsten. I det ursprungliga förslaget som regeringen remitterade tillsammans med Centern och Liberalerna fanns krav på tilldelning till unga vuxna på tio procent i storstadsregionerna eller krav på tilldelning för sociala kontrakt på fem procent i övriga landet.

– Det fanns ett brett stöd för kravet på sociala kontrakt men även tilldelning till unga vuxna vann gehör bland remissinstanserna. Givet remissutfallet har vi landat i en rejäl ökning av riktad tilldelning på 12,5 procent vilket ska gälla hela landet men överlämnar till kommunerna att bestämma hur fördelningen ska göras, säger Per Bolund.

Robert Hannah menar att det redan finns en marknad som tillgodoser en stor del av behovet av studentbostäder. Han ser också en risk när man på detta sätt gör det möjligt att välja mellan bostäder till socialt utsatta och till unga.

– Jag ser en risk att man hellre väljer studenter än socialt utsatta när man bygger med investeringsstöd.

Varför tror du att man motsatte sig det?
– Det vet jag inte. Men jag tror att det finns en övertro på den generella bostadsmarknaden bland politiker.

Per Bolund menar att det var klokt att överlåta beslutet åt kommunerna eftersom man har kompetens att veta vilka bostadsbehov som finns.

– Det kan vara en stor utmaning att hitta bostäder att blockförhyra för förmedling av sociala kontrakt vilket ofta leder till kostnadsdrivande lösningar, särskilt för kommuner som saknar egen allmännytta. Med tanke på hur ansträngd ekonomin är i många kommuner och att trycket är stort på socialtjänsten är jag övertygad om att många välkomnar möjligheten att få ytterligare tillskott av bostäder för sociala kontrakt till en relativt lägre hyra än övrig nyproduktion, säger Per Bolund.

Men Robert Hannah misstänker att det kan ha funnits en rädsla, för att man om man valt Liberalernas linje, styrt alltmer mot en svensk modell av social housing.

– Men då har man inte insett att vi i praktiken redan har alla dåliga effekter av social housing i Sverige redan som det är. Alltså att väldigt många socialt utsatta människor bor i samma område.

Kan det ha funnits en rädsla att investeringsstödet hade blivit mindre populärt om man ställt större krav på sociala kontrakt. Att man därmed hade förlorat politisk prestige?
– Ja, så kan det nog vara. Men det är samtidigt en rätt konstig inställning då det finns kommuner som exempelvis Norrköping som redan kräver 15 procent vid marktilldelning.

Per Bolund håller inte med om att utformningen gjorts utifrån att det annars varit svårt att få gensvar hos marknaden att bygga med investeringsstöd.

– Jag uppfattar att långsiktiga och seriösa fastighetsägare vill ha en blandning av människor i sina hus och vi har på olika sätt försökt möta detta i den nya förordningen med variation av lägenhetsstorlekar och förmedling av bostäder till de som står utanför bostadsmarknaden. Därför är jag glad över att vi landat i att kommunerna får göra avvägningen kring hur fördelningen ska ske mellan unga vuxna och sociala kontrakt i den riktade tilldelningen. Om man landar i att tilldela 12,5 procent mot sociala kontrakt kan det också göras inom fastighetsägarens befintliga bestånd och inte bara riktas till den enskilda fastigheten, säger Per Bolund.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]