Publicerat 29 december, 2020

Oenig valberedning i Castellum nominerar Rutger Arnhult till ny ordförande (uppdatering)

(Tillägg: från tredje stycket)

Fastighetsbolaget Castellums valberedning nominerar Rutger Arnhult som styrelseordförande i bolaget. Rutger Arnhult har informerat valberedningen om att han kommer att sluta som vd i Klövern samt att han kommer lämna styrelsen i Klövern och Corem Property. De framgår av ett pressmeddelande.

Valberedningens förslag avseende styrelseordförande i Castellum framläggs av en majoritet av valberedningens ledamöter. Valberedningsledamöterna Vincent Fokke, representerande Stichting Pensioenfonds ABP, och Charlotte Strömberg, nuvarande styrelseordförande i Castellum, har förklarat att de inte står bakom detta förslag och har reserverat sig emot förslaget.

Vincent Fokke och Charlotte Strömberg skriver i en gemensam kommentar att de inte stödjer
stödjer inte förslaget att nominera Rutger Arnhult till styrelseordförande och har reserverat sig mot det förslaget av följande huvud­sakliga skäl:

1. Rutger Arnhult kontrollerar, tillsammans med närstående parter, i praktiken de börsnoterade fastighetsbolagen Klövern och Corem Property Group. Dessa bolag är konkurrenter till Castellum.

"Vi tror inte att det är till nytta för samtliga aktieägare i Castellum, och inte heller förenligt med god bolagsstyrning, att ha en styrelseordförande i Castellum som är involverad i konkurrerande verksamhet. Det kommer inte göra någon skillnad i praktiken om Rutger Arnhult slutar som verkställande direktör i Klövern samt lämnar styrelsen i Klövern och Corem Property Group. Även om detta skulle vara ett permanent arrangemang kommer Rutger Arnhult fortfarande att vara starkt engagerad i verksamheten hos dessa konkurrenter till Castellum", skriver Fokke och Strömberg.

2. Som stor aktieägare i Castellum är det rimligt att Rutger Arnhult kan påverka styrelse­sammansättningen i Castellum. Förra året föreslog valberedningen Joacim Sjöberg som styrelseledamot efter det att Rutger Arnhult nominerat honom.

"I år vill Rutger Arnhult bli styrelseordförande i Castellum. Vi anser att det skulle leda till överrepresentation för Rutger Arnhult om han i ett bolag som Castellum får utse två styrelseledamöter, innefattande styrelse­ordföranden, av totalt sex till åtta styrelseledamöter baserat på ett aktieägande om cirka 15 procent", skriver Fokke och Strömberg.

3. Nuvarande styrelse är välfungerande och har levererat utmärkt avkastning under ett antal år kombinerat med en låg riskprofil.

"Vi anser att det kommer vara till nackdel för styrelse­arbetet i Castellum att ha en styrelseordförande som är engagerad i konkurrerande verksamhet. Därtill ser vi en förhöjd risk att några av de nuvarande styrelseleda­möterna inte kommer att stanna kvar som styrelseledamöter om Rutger Arnhult väljs som styrelseord­förande", skriver Fokke och Strömberg.

"Vi avser att lämna ett alternativt förslag till styrelsesammansättning som vi bedömer är till nytta för samtliga aktieägare i Castellum", avslutar Fokke och Strömberg.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]