Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, föreslår en högre fastighetsbeskattning och fri hyressättning i en ny rapport om Sveriges ekonomi.
Publicerat 18 december, 2012

OECD: ”Höj fastighetsskatten”

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, föreslår en högre fastighetsbeskattning och fri hyressättning i en ny rapport om Sveriges ekonomi.

Det övergripande omdömet om Sveriges ekonomi är gott i rapporten – både finans- och penningpolitiken är rimligt avvägda. Den stora utmaningen är enligt OECD att upprätthålla en stabil, motståndskraftig trendtillväxt.

[ Annons ]

Men rapporten anmärker också på flera områden där OECD anser att förbättringsmöjligheter finns. Bland annat föreslås en ökning av fastighetsbeskattningen för att minska risken för en bostadskrasch till följd av ytterligare höjningar av bostadspriserna.

”Låga fastighetsskatter har bidragit till uppgången i huspriser. Även om det är politiskt svårt bör skatten för egna hem höjas för att hamna i linje med beskattningen på andra typer av tillgångar.”

OECD föreslår också att hyressättningen släpps fri, inklusive möjligheterna att köpa en bostadsrätt enbart för att hyra ut den.

”Med hyror som inte speglar fundamenta är avkastningen av att bygga nya hyresrätter låg eller osäker, också i snabbväxande områden där markpriserna är höga. Det gör att utbudet inte svarar på förändringar i efterfrågan och leder till för låga nivåer på nybyggnationen”, skriver OECD.

Läs hela rapporten här. (eng)

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]